ReadyPlanet.com


โครงการประกวดเรื่องสั้น “ราชภัฏอะวอร์ด” ครั้งที่ ๑


โครงการประกวดเรื่องสั้น “ราชภัฏอะวอร์ด” ครั้งที่ ๑

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงพลังสติปัญญาของนักศึกษา โดยเฉพาะในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น เป็นงานเขียนที่ได้รับความนิยมในแวดวงวรรณกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในปัจจุบันนี้รูปแบบและเนื้อหาของเรื่องสั้นได้พัฒนาไปมาก รวมทั้งมีความหลากหลายทั้งแนวคิดและกลวิธีในการนำเสนอ แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสาขาวิชาภาษาไทย จึงได้จัดทำโครงการประกวดเรื่องสั้น “ราชภัฏอะวอร์ด” ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้แสดงความสามารถด้านการเขียนเรื่องสั้น อันจะเป็นแรงกระตุ้นและสร้างโอกาสให้นักศึกษาสร้างสรรค์งานเขียนที่มีคุณภาพต่อไป รวมทั้งยังเป็นการร่วมกิจกรรมทางปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศอีกด้วย

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยในรูปแบบของงานเขียนประเภทเรื่องสั้น
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่านการเขียนมากยิ่งขึ้น
๓.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน

เป้าหมาย
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมโดยเขียนเรื่องสั้นส่งเข้าประกวด พร้อมกับรับฟังการอภิปรายเชิงวิชาการและร่วมกิจกรรมในวันประกาศผลการตัดสินเพื่อมอบรางวัลแก่เรื่องสั้นที่ได้รับการพิจารณา

กติกาสำหรับการประกวด
๑. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้เขียน
๒. กรณีที่ใช้นามแฝง ผู้เขียนต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (ที่ซองเท่านั้น ห้ามระบุไว้ในผลงาน)
2

๓. เป็นเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่จำกัดเนื้อหา ความยาว ๔-๘ หน้ากระดาษเอ 4 ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น ถ้าหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
๕. ส่งผลงานได้คนละ ๑ ผลงานเท่านั้น
๖. ผู้เขียนต้องต้นส่งฉบับพร้อมสำเนา (รวม จำนวน๓ ชุด) และแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
๗. ผลงานที่ไม่ผ่านเข้ารอบ ฝ่ายจัดกิจกรรมจะไม่ส่งคืน ดังนั้นควรทำสำเนาเก็บไว้ด้วย
๘. ฝ่ายจัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัล ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน
๙. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๑๐. หากมีการรวมเล่มผลงาน ลิขสิทธิ์ครั้งแรกเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
เรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายทุกเรื่อง จะได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระยะเวลาส่งผลงาน/ประกาศผล
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยจะประกาศผลรอบแรกภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ประกาศผลรอบสุดท้ายในวันจัดกิจกรรมมหกรรมทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

สถานที่ส่งผลงาน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถ.แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ (วงเล็บมุมซองว่าประกวดเรื่องสั้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ๐๘-๙๖๗๘-๒๐๕๖ หรือ ๐-๒๕๒๒-๖๖๑๒ (ผศ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร)ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-03 10:30:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (937378)

ขอสนับสนุนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก่อพงษ์ พงษพรชาญวิชช์ วันที่ตอบ 2007-07-03 17:44:44


ความคิดเห็นที่ 2 (937379)
ประกาศผลวันไหนคับรอลุ้นอยู่คับ
ผู้แสดงความคิดเห็น คะน้ายอด วันที่ตอบ 2007-10-11 18:41:15


ความคิดเห็นที่ 3 (937380)
ประกาศผลไปแล้วค่ะ  แชมป์คนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กปี 4 ม.รภ.พระนครของเราเอง  ดีใจกับพี่เขาด้วยนะคะ )พี่ที่ชื่อคะน้ายอด ชื่อคุ้น ๆนะ เหมือนเคยเห็นชื่อนี้ที่ห้องศูนย์ภาษาไทย)
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กเอกไทย 49 วันที่ตอบ 2008-01-28 18:07:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.