ReadyPlanet.com


สงสาร..ใจ(ใน)


 

   .สงสาร....ใจ(ใน)
.ร่วงโรยโอยสังขาร
ยากทานทนอยู่ไหว
วัยผ่านคืบคลานไป
วันไล่กระชากคน
.ริ้วรอยพลอยผสม
ทับถมทุกแห่งหน
ย่อยยับนับบัดดล
ผจญคือความจริง
.โครงสร้างโมเลกุล
เคลื่อนหมุนไม่หยุดนิ่ง
กายแท้ถูกทอดทิ้ง
พึ่งพิงเพียงครู่ครั้ง.
.นี่แหละราวหลักฐาน
ประมาณมิหมายหวัง
แม้นเป็นคนเด่นดัง
ก็พังพินาศวาย
.ชั่ววูบสถูปสถิต
นิรมิตวิมานหมาย
สิ้นบทหมดรูปลาย
กลับกลายเป็นอินทรีย์
.โลกทรงดำรงหมุน
ด้วยอุ่นสุรีย์สี
เวียนศักราชปี
อย่างนี้กี่กัปกัลป์
.สงสารมโนจิต
มืดมิดมัวมหันต์
เกลือกกลั้วกิเลสพัน
เหมือนมันจะยืนยง..
.ริ้วโรยโดยรูปเนื้อ
ในเหลือไยยังหลง
สติตัวงุนงง
ก็คงจะแตกตามฯ

....

ภัทราจิตร บุญประสงค์ผู้ตั้งกระทู้ ภัทราจิตร (lawyer_tuii-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-15 22:44:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2196646)

เนื่องในเดือน ภาษาไทย (29 กค.)

ผมขอรณรงค์ให้ออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะทุกวันนี้

คนรุ่นใหม่จะออกเสียงว่าดังนี้

.สงสาร...

.ร้วงโรยโอยสังขาร
ย้ากทานทนอยู่ไหว
วัยผ่านคื้บคลานไป
วันไล้กระชากคน
.ริ้วรอยพลอยผสม
ทับถมทุกแห่งหน
ย้อยยับนับบัดดล
ผจญคือความจริง
.โครงซร้างโมเลกุล
เคลื้อนหมุนไม้หยุดนิ่ง
กายแท้ถูกท้อดทิ้ง
พึ้งพิงเพียงครู้ครั้ง.
.นี้แหละราวหลักฐาน
ประมาณมิหมายหวัง
แม้นเป็นคนเด่นดัง
ก๊อพังพินาศวาย
.ชั้ววูบสถูปสถิต
นิรมิตวิมานหมาย
ซิ้นบทหมดรูปลาย
กลับกลายเป็นอินทรีย์
.โลกทรงดำรงหมุน
ด๊วยอุ่นสุรีย์สี
เวียนศักราชปี
อย่างนี้กี่กัปกัลป์
.สงสารมโนจิต
มื้ดมิดมัวมหันต์
เกลือกกลั๊วกิเลสพัน
เหมือนมันจะยืนยง..
.ริ้วโรยโดยรู้ปเนื้อ
ในเหลือไยยังหลง
สติตัวงุนงง
ก๊อคงจะแตกตามฯ

เราต้องเลือกเอาเสียงภาษาพูด หรือหลักไวยากรณ์

ถ้าเลือกเสียงพูดก็ต้องเขียนแบบนี้ หรือถ้าเลีอกไวยากรณ์ก็ต้องออกเสียงให้ถูก

ผู้แสดงความคิดเห็น ประมุข วันที่ตอบ 2011-07-17 09:15:55


ความคิดเห็นที่ 2 (2196855)

"

..ไทยแท้จริงแน่นัก
ตรงหลักตามสั่งสอน
เลือกไว้ไวยากรณ์
เชื่อก่อนวอนจดจำ

.ยุคใหม่สมัยเห่อ
ชอบเผลอพาถลำ
ถูกผิดประดิษฐ์คำ
มินำมาใส่จินต์

..โทสับรับต่อสาย
พูดด้ายโดยทั้งสิ้น
ยามเขียนเพียรกวิน
ลองผินพิจารณาฯ

...ขอบคุณ คุณประมุข ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัทราจิตร วันที่ตอบ 2011-07-18 08:38:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.