ReadyPlanet.com


ส่งร้อยกรองประกวดประจำ "16-31 ต.ค. 2555" ได้กระทู้นี้


 ช่องทางในการส่ง ส่งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้นมิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์

1. สำหรับผู้ที่ส่งทางเว็บบอร์ด
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน
  มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
แจ้งแก้ไขได้ในกระทู้นี้ โดย ระบุความคิดเห็น จุดที่ต้องการแก้ไข และครั้งที่แก้ไข
- ส่งขึ้นเว็บบอร์ดเป็นไฟล์ text ธรรมดาเพื่อป้องกันข้อความเพี้ยน ไม่ต้องตกแต่ง

2. สำหรับผู้ต้องการส่งทางอีเมล ส่งได้ที่): info_thaipoet@yahoo.com
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน
  มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์

 

หัวข้อการประกวดประจำเดือนตุลาคม ( 16-31 ต.ค. 2555 ประกาศผล 15 พ.ย. 2555)
- ระดับมัธยมศึกษาต้น กาพย์ยานี 11 : อุษาคเนย์
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลอนสี่สุภาพ : 
อุษาคเนย์
- ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โคลงสี่สุภาพ : 
อุษาคเนย์
ความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท

อ่านกติกาให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
อ่านรายละเอียดและกติกาทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอความกรุณางดการออกความเห็นในกระทู้ส่งงาน



ผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-16 00:12:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2308132)

 

 

 
... ... ... อุษาคเนย์ -
 วิน วินอาเซียน ... ... ... 


... ... ..นรชนเสาะใส่ท้อง ... ... กันตาย
... เป็นอยู่มิจางวาย ... ... ... ... ค่ำเช้า
... จากกินเพื่อยังกาย.. ... ... ... คลายอด
... รุกคืบเกินอดเข้า ... ... ... ... ต่อเต้าเกียรติกาม

... ... ..ลามกินวิจิตรขึ้น... ... ... พิสดาร
... ฟังผัสส์ดมเห็นปาน. ... ... ... เทพไท้
... ยิ่งรวยยิ่งตรึกการ ... ... ... ... ปรุงแต่ง*
... วิจิตรคือกามไว้.. ... ... ... ... บอกใบ้เกียรติตน

... ... ..จึงคนรนดิ้นเพื่อ ... ... ... ความรวย
... เกินกว่าพออำนวย... ... ... ... ชีพรั้ง
... เติมธรรมชาติตัวซวย ... ... ... คือกิ-.. ..เลสแฮ
... โลภโกรธหลงมิยั้ง... ... ... ... ยิ่งทั้งโลกา

... ... ..บีฑาทั้งต่ำใต้... ... ... ... บนดิน
... กลล่ารุกบุรินทร์.. ... ... ... ... แซ่ซ้ำ
... สงครามฆ่าฟันอิน-.. ... ... ... ทรีย์ชีพ
... อเนจอนาถล้ำ ... ... ... ... ... อยู่ย้ำตำตา

... ... ..คราเหตุจักอ้างฆ่า. ... ... หมดธง
... ก็คิดอุบายลง. ... ... ... ... ... มุดหล้า
... เศรษฐกิจถูกเจาะจง. ... ... ... แทนมีด.. ..ปืนแล
... เอาเปรียบเชิงการค้า ... ... ... ฆ่าด้วยเงินทุน

... ... ..เกินดุลย์จีเจ็ดทั้ง... ... ... อียู
... โอเปคจีสิบฯตรู... ... ... ... ... เติบกล้า
... ประเทศเล็กรอดู.. ... ... ... ... ตาปริบ
... จำจับทำนองท้า.. ... ... ... ... ลาฟต้าอาเซียนฯ

... ... ..เลียนแบบมาก่อตั้ง ... ... กันไป
... หวังถ่วงดุลย์กันไฟ.. ... ... ... จ่อบ้าน
... อุษาคเนย์ไพ- ... ... ... ... ... โรจน์เถิด
... รวยเกิดอย่าโลภกร้าน... ... ... เฉลี่ยให้กำจาย

... ... ..ทำลายชนอื่นด้วย. ... ... ตนพี
... โกยเก็บเหมือนมิมี... ... ... ... ดับม้วย
... สมบัติโลกดูที ... ... ... ... ... จำกัด
... รวยหนึ่งดึงจนย้วย... ... ... ... กว่าล้านภารเวร

... ... ..ถึงเกณฑ์เดนซากสิ้น.. ... โดยกาล
... กรรมแต่งยังยืนดาล.. ... ... ... ห่อนเหี้ยน
... วิบากกระชากผลาญ. ... ... ... ตามโทษ.. ..พันธ์แฮ
... ทุคติฤๅจะเพี้ยน... ... ... ... ... สยดเสี้ยนสนองเบือ

... ... ..ออกตกเหนือใต้แค่. ... ... เพียงนาม
... โลกเชิดเป็นนิยาม ... ... ... ... ชั่วครั้ง
... อคติผลิกรรมทราม... ... ... ... เพราะยึด.. ..มันแล
... ชาวอุษาฯจงยั้ง... ... ... ... ... อย่าพลั้งชนวนเวร.

 
 
 
* อารมณ์อันวิจิตรทั้งหลายในโลกนั้น หาใช่กามไม่ ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นแหละคือกามของคนเรา
 
 
นายสมชาย วิเศษพันธุรังษี

หมายเลขโทรศัพท์(036)511608

892/63 ถ.พันเรือง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก นรสิงห์ วันที่ตอบ 2012-10-16 04:04:51


ความคิดเห็นที่ 2 (2308351)

 กราบขออภัยไม่ได้อ้างอิงที่มา ข้อความตรงดอกจันร้อยแก้วด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธดำรัสครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก นรสิงห์ วันที่ตอบ 2012-10-16 14:39:04


ความคิดเห็นที่ 3 (2312026)

                                                                                                   

อุษาคเนย์

*******

 

                                                ดินแดนอุดมเขต                      ชนประเทศแห่งสยาม

                        หลายถิ่นแผ่นดินงาม                           นาม อุษาคเนย์ นาน

                                    ข้ามโขงไปทุกคราว                คือชาติลาวโลกเล่าขาน

                        แต่บูรพาฐาน                                       คือประเทศ กัมพูชา

                        อุษาคเนย์ทิศ                     คือมวลมิตรอันมหา

                        ไร้ลวงไร้มารยา                                   และอยู่อย่างสร้างความดี

                                    ชาติพันธุ์มนุษย์เกิด                  ถือกำเนิดด้วยศักดิ์ศรี

                        น้ำใจและไมตรี                                    จึงเติบโตมาตามกัน

                                    ชิดลาวคือเวียดนาม                 แผ่นดินงามดังเทพสรรค์

                        เทวีและเทวัน                                      ผู้สร้างดาวบนผืนดิน

                                    ไทย ลาว กัมพูชา                     แหล่งภาษาคือศาสตร์ศิลป์

                        พบหน้าเป็นอาจิณ                               ซัวสเด ทุกเวลา

                                    ลาวทัก  “ สบายดี               คือวิถีอันศรัทธา                      

                        ไทยเล่าโบราณมา                                สวัสดี เป็นศรีไทย

                                    ทั่วแหลมอินโดจีน                   มีศาสน์ศีล สื่อวิสัย

                        ซินจ่าว เลยลาวไป                      คือดินแดนแคว้นเวียดนาม

                                    กูมุสตา ยิน                      ฟิลิปปินส์ ”  ประสิทธิ์ความ

                        ไทยเทศทุกเขตคาม                             จะรวมชนทุกชาติพันธุ์

                                    อุษาคือนางฟ้า                          แห่งเวลาโลกนิรันดร์

                        คลี่แสงสุริยัน                                       ให้สว่างสวัสดี

 

***************************

 

เด็กหญิง ณัฐชริชา      แดงมูล

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒/๒   โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์   ต. สระกรวด

                      อ. ศรีเทพ    จ. เพชรบูรณ์    ๖๗๑๗๐  โทร.  ๐๘๒  ๙๔๐  ๕๗๓๗

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐชริกา แดงมูล วันที่ตอบ 2012-10-31 13:12:40


ความคิดเห็นที่ 4 (2312153)


อุษาคเนย์

 

อุษาคเนย์ถิ่นนี้                     อุดม  ดีเฮย

เปรียบดั่งแหล่งสั่งสม                            สิ่งล้ำ

มีมาแต่ปฐม-                                             กาลก่อน  แล้วแฮ

ประหนึ่งเป็นอู่น้ำ                                   อู่ข้าวชาวชน

อารยธรรมบ่งชี้                    ความเจริญ

ทุกแผ่นดินสรรเสริญ                              ไป่แย้ง

แหลมทองร่องรอยเกิน                          ชี้แหล่งแล้วแฮ

คือถิ่นอารยธรรมแจ้ง                              แต่ครั้งโบราณ

ทรัพย์ในดินกล่าวไว้           เนิ่นนาน

สินอยู่น้ำโบราณ                                      ท่านชี้

ประดุจปิ่นถิ่นฐาน                                   เลอค่าล้วนแฮ

คือแผ่นดินถิ่นนี้                                       ที่ล้ำรัตนา

มาเลเซียเพื่อนบ้าน             บรูไนฯ

พม่าลาวและไทย                                     พี่น้อง

เวียดนามยิ่งน้ำใจ                                     กับเพื่อนเขมรแฮ

สิงคโปร์อินโดฯต้อง                               เพื่อนพ้องติมอร์ฯ

ดุจสหายแน่นแฟ้น              กลมเกลียว

ประหนึ่งจิตดวงเดียว                              เหนี่ยวไว้

ร่วมด้วยช่วยแลเหลียว                            ไว้ซึ่งกันนา

คืออุษาคเนย์ไซร้                                      เกี่ยวข้องผองเรา

อาเซียนรวมจิตแจ้ง             จุนเจือ  กันเฮย

มีสิ่งใดช่วยเหลือ                                     เพื่อนพ้อง

ร่วมมือร่วมใจเผื่อ                                    แผ่ช่วยกันนา

เป็นเช่นพี่กับน้อง                                   ร่วมสร้างทางเจริญ

นายทีวิทย์  อุ่นศิลป์  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ค.บ.  5/3  สาขาภาษาไทย 

113  ม. 3  ต.สะกาด  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์   32150   โทร.  0851411736

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีวิทย์ อุ่นศิลป์ (tevit_110-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-10-31 23:05:27



[1]



กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.