ReadyPlanet.com


ประกวดงานเขียนนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ขยายเวลา)


โครงการธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2553 สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ

(ขยายเวลารับผลงาน)


...
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร่วมประกวดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานเขียน

ประเภท เรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี

ในหัวข้อเกี่ยวกับ “สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา”เรื่องสั้น

- ไม่จำกัดรูปแบบหรือกลวิธีการนำเสนอ

- สามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้

- ใช้ภาษาและลีลาเป็นของตัวเองและเหมาะสมกับเรื่อง

- แสดงถึงจินตนาการอย่างสมจริง อ่านแล้วเห็นภาพชัดเจน

- จำกัดความยาว 2 หน้าถึง 5 หน้ากระดาษ A4

เรียงความ

- แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีวิจารณญาณ แม้จะมีการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สื่อต่าง ๆ และจากการสัมภาษณ์ก็สามารถเชื่อมโยงเข้าหาประสบการณ์จริงของตนได้

- ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 3000 – 4000 คำ

บทกวี

- เป็นงานเขียนที่มีความไพเราะ มีความยาวพอสมควรกับเนื้อหา สามารถใช้กลวิธีเขียนแบบร้อยกรองได้ทุกรูปแบบ เช่น กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ หรือผสมผสานหลายรูปแบบ

- เขียนจากหัวใจและสร้างอารมณ์สะเทือนแก่ผู้อ่านได้

รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประเภทละ10 รางวัล รวม 30 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 3000 บาท พร้อมสิทธิเข้าร่วมโครงการกับสถาบันยุวโพธิชน

กำหนดส่งผลงาน <span>ขยายเวลาปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

ประกาศผลต้นเดือน มีนาคม 2554

การส่งผลงาน พิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ อักษรขนาด 16 พ้อยท์ หรือ เขียนด้วยลายมือบรรจง สามารถตั้งชื่อผลงานใหม่ได้โดยให้เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด ผลงานจะต้องไม่ลอกเลียนดัดแปลงผลงานอื่น หรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน ต้องเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง

ส่งทางไปรษณีย์ โครงการธรรมวรรณศิลป์ 573/8 ซ. รามคำแหง 39 (ศรีวรา) ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ส่งทาง E-mail youngawakening@gmail.com* ผลงานใดที่ได้ตรวจสอบพบว่าผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล หากแม้ได้มีการมอบรางวัลไปแล้วทางโครงการจะติดต่อขอรับรางวัลคืน  

*นักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าค่ายธรรมวรรณศิลป์กับสถาบันยุวโพธิชนเพื่อร่วมเรียนรู้และรับรางวัลในงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9366613 หรือ 083-1339968 และ  youngawakening@gmail.com

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/Youngawakening

โปสเตอร์ http://img80.imageshack.us/img80/1267/yuc2553.jpgผู้ตั้งกระทู้ อนุรักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-14 13:02:57


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.