ReadyPlanet.com


ด่วน ขอเชิญประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ๒๕๕๓


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยการคิดคำขวัญเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและมุ่งหมายให้ประชาชนเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ    ได้คนดีมีความสามารถ และไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง 

และเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารประเทศ มีแนวคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทย ชัดเจน เหมาะสม สละสลวย และสื่อความหมายได้ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือคัดลอกดัดแปลงผลงานของผู้อื่นผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑ คำขวัญ 

 ผู้ตั้งกระทู้ งานประชาสัมพันธ์สมาคมนักกลอนฯ :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-24 21:59:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2099459)

คำขวัญมีความยาวไม่เกิน ๑๘ พยางค์   ผู้สนใจสามารถส่งคำขวัญได้ทางไปรษณีย์ โดยพิมพ์ชื่อ นามสกุล ชื่อสถานศึกษา ที่อยู่     ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ของตนหรือของผู้ปกครองและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองว่าประกวดคำขวัญ หรือส่งทางอีเมล์kamkwan53@gmail.com โดยพิมพ์ชื่อนามสกุล สถานศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ของตนหรือของผู้ปกครองและอาจารย์  หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  รางวัลที่ ๑ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ๔ รางวัล เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ประกาศผลทางเว็บไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย www.thaipoet.net และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) www.ect.go.th

 

 

 

  

ผู้แสดงความคิดเห็น งานประชาสัมพันธ์สมาคมนักกลอนฯ วันที่ตอบ 2010-08-24 22:11:41


ความคิดเห็นที่ 2 (2099537)

เหลือเวลาอีก ๕ วัน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ -ม.๖) รีบส่งคำขวัญเข้าประกวดตามกำหนด ทั้งนี้ถ้าส่งทางอีเมล์ kamkwan53@gmail.com จะดูจากวัน เวลาที่ส่งอีเมล์วันสุดท้ายวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. และถ้าส่งทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อด้วย ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2010-08-25 06:06:00


ความคิดเห็นที่ 3 (2102593)

ส่งเอกสารเข้าร่วมแล้ว ไม่มราบว่าจะประกาศผลวันไหนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.ส.ช วันที่ตอบ 2010-08-31 13:37:59


ความคิดเห็นที่ 4 (2102789)

เรียนท่านผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่งคำขวัญ  ขณะนี้หมดเวลาส่งคำขวัญแล้ว คณะทำงานกำลังรวบรวมผลงานที่ท่านส่งเข้ามาประกวด โดยประมาณเวลานี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน ๓,๐๐๐ สำนวน คงต้องใช้เวลาในการตัดสินนานพอสมควร  เพราะคำขวัญส่งเสริมการเลือกตั้งตัดสินยาก แนวความคิดจะคล้ายๆกัน จึงต้องพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน จะพยายามให้เร็วที่สุดครับ ขอบพระคุณผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกตน

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการตัดสิน วันที่ตอบ 2010-08-31 21:40:27


ความคิดเห็นที่ 5 (2105154)

รายงานความเคลื่อนไหวการประกวดตำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง  ขณะนี้คณะทำงานได้นำคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดไปให้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาในรอบแรกแล้ว  โดยคณะกรรมการประกอบด้วยนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านด้วยกัน ติดตามความเคลื่อนไหวได้ในเว็บไซต์สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น คณะทำงาน วันที่ตอบ 2010-09-07 18:59:41


ความคิดเห็นที่ 6 (2105156)

ข้อคิดเห็นเบื้องต้นจากการได้อ่านคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง  มีหลายคนผิดระเบียบการประกวดแข่งขันเบื้องต้น  น่าเสียดายมาก  เขาระบุให้ส่งได้คนละ ๑ สำนวน หลายคนส่งประกวดชื่อตนเองแต่หลายสำนวน ไม่พิจารณาให้รอบคอบ จึงทำให้เสียโอกาส ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คณะทำงาน วันที่ตอบ 2010-09-07 19:03:43


ความคิดเห็นที่ 7 (2105300)

ข้อค้นพบต่อมาก็คือจำนวนพยางค์ เกณฑ์การตัดสินเบื้องต้น ให้แต่งคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้งมีความยาวไม่เกิน ๑๘ พยางค์ เมื่อให้นับพยางค์ก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ ไม่ได้นับความยาวเป็นจำนวนคำ  เรื่องคำ เรื่องพยางค์ นักเรียนที่ส่งเข้าประกวดคงทราบกันดีแล้ว จึงไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กรรมการตัดสิน วันที่ตอบ 2010-09-08 05:46:55


ความคิดเห็นที่ 8 (2108509)

ขอบคุณค่ะที่อธิบายรายละเอียดให้ได้รับทราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณครู วันที่ตอบ 2010-09-13 12:16:05


ความคิดเห็นที่ 9 (2108676)

วันนี้ทางคณะทำงานโทรศัพท์ประสานงานมาที่นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอหารือเรื่องกำหนดการตัดสินในรอบสุดท้าย และการประกาศผลการประกวด คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้แน่นอน ระหว่างที่รอผลประกวดคำขวัญ มีรายการประกวดบทกลอนชิงรางวัลเงินแสนพร้อมโล่เกียรติยศ เนื่องในโอกาส ๕๐ ปีสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมนักกลอนฯร่วมกับมูลนิธิอมตะ จัดประกวดบทกลอน "ผมจะเป็นคนดี" รายละเอียดติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2010-09-13 21:01:54


ความคิดเห็นที่ 10 (2112879)

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ขณะนี้คณะกรรมการจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย กรรมจาก กกต. ได้ร่วมกันตัดสินคำขวัญเสร็จเรียบเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือนำเสนอท่านผู้ใหญ่เพื่อลงนามประกาศผลการประกวด เมื่อประกาศผลแล้วก็จะเชิญผู้ชนะการประกวดเข้ารับรางวัล ทั้งนี้น่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบความเคลื่อนไหวของการประกวดคำขวัญการเลือกตั้ง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คณะทำงานสมาคมนักกลอนฯ วันที่ตอบ 2010-09-26 20:03:13


ความคิดเห็นที่ 11 (2116463)

ประกาศผลเมื่อไรครับรอลุ้นอยู่จ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาวเหนือ วันที่ตอบ 2010-10-07 13:59:15


ความคิดเห็นที่ 12 (2117203)

อยากทราบผลรางวัลการประกวดเร็วๆจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาวเหนือ วันที่ตอบ 2010-10-09 18:18:51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.