ReadyPlanet.com


เรียนเชิญร่วมงานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร


 

งานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓สำนักกวีน้อยเมืองนคร
มีความยินดีขอเชิญชวนร่วมพบปะเสวนา
“งานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร”
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
ณ เรือนสัมมนา ในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ด้วยสำนักกวีน้อยเมืองนคร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองแก่ครูและนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ก้าวหน้าและมีผลงานเป็นที่ปรากฏตามลำดับ   โดยความร่วมมือร่วมงานประสานใจของเพื่อนครูอาจารย์และทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมเติมพลังแห่งความร่วมมือร่วมงานประสานใจข้างต้นให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น  โดยจัด “งานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร” ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมานั้น

 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นวาระงานประจำปีที่ต่อเนื่อง จึงกำหนดจัด “งานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๓
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๖.๓๐ น.
ณ เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม  
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๘๑ ๖๐๖๘๘๕๓
โดยมีรายละเอียดของการจัดงาน ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์
เพื่อการพบปะเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางานและเติมใจไฟฝัน ในกลุ่ม “ครูกวีน้อยเมืองนคร”  และมิตรญาติสายสัมพันธ์วรรณศิลป์
 
๒. กลุ่มเป้าหมาย
ที่ปรึกษาและคณะทำงานในโครงการกวีน้อยเมืองนคร
ครูอาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมกวีน้อยในโรงเรียนต่างๆ
ผู้บริหารและผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกวีน้อยเมืองนคร
ครูอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “ครูสี่เสาร์” ทุกรุ่นทุกท่าน
มิตรรักนักกลอนและท่านผู้สนใจทั่วไป

๓. กำหนดการ
๑๒.๐๐ น.
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.
พิธีไหว้ครูและเปิดงานชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร
 พิธีเปิดป้าย "เรือนสัมมนาในสวนขวัญ จิรวรรณ แก้วพรหม"
ปาฐกถาพิเศษ "เติมแรงแต่งใจให้ครูกวีน้อย"
โดย   อาจารย์ประดิษฐ์    ทองคำปลิว
(อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ปรึกษาผู้สนับสนุนก่อตั้งโครงการกวีน้อยเมืองนครมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม)
๑๔.๐๐ น.
ร้อยรสบทกวี
โดยนำเสนอผลงาน “กลอนใหม่” ของเพื่อนพ้องน้องพี่ครูกวีน้อยและมิตรรักนักกลอน
      ๑๕.๐๐ น.      
อาหารว่าง
๑๕.๑๐ น.
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรอง /
แนวทางการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมกวีน้อยเมืองนคร / อื่นๆ)
๑๖.๓๐ น.  
ปิดงาน

๔. สิ่งที่คาดหวังให้เตรียมไปร่วมงาน
(ถ้าหากมี) บทร้อยกรองที่เขียนใหม่ หัวข้อใดก็ได้ ความยาวตามเหมาะสม
เพื่อนำเสนอโดยการอ่านในช่วง “ร้อยรสบทกวี”
จัดแสดงนิทรรศการ และรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป (ก็จะเป็นการดียิ่ง)

จึงเรียนเชิญมาด้วยความคาดหวังว่าจะได้พบปะเสวนากันโดยพร้อมหน้า
และขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้


ปัจฉิมลิขิต
ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๒   ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
ผมและญาติมิตรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี
แห่งการจากลาสู่สุคตินิรันดร์ของอาจารย์จิรวรรณ แก้วพรหม  ด้วย
ดังนั้นหากมีโอกาส   ใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในช่วงเวลาข้างต้นด้วย   
   ก็จักเป็นพระคุณยิ่งครับ

ด้วยความเคารพนับถือและเชื่อมั่น
บุญเสริม แก้วพรหม
   สำนักกวีน้อยเมืองนคร      
      ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓


ผู้ตั้งกระทู้ บุญเสริม แก้วพรหม :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-25 06:58:52


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2079502)

 

อยากไปร่วมด้วยจริงใจ..แต่ไกลนัก

จึงทอถักดวงใจ..ส่งไปถึง

ด้วยรักและปรารถนาดีที่คำนึง

ขอเป็นหนึ่งที่เข้มแข็ง..เป็นแรงใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์ฟอง วันที่ตอบ 2010-06-28 02:33:25


ความคิดเห็นที่ 2 (2079782)

กิจกรรมน่าสนใจครับ

 

ไม่ทราบว่าสำรองที่นั่ง หรือเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรครับ

 

ปล. บริเวณนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวใดน่าสนใจครับ อยากไปหาประสบการณ์ต่อแถวนั้นอีกสัก ๒-๓ วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ไวกูณฐ์ มาลาไทย วันที่ตอบ 2010-06-28 17:41:15


ความคิดเห็นที่ 3 (2081561)

 

ไม่ต้องจับจองสำรองที่

และไม่มีราคาค่าใช้จ่าย

ได้มาพบก็ชื่นใจไม่รู้วาย

ด้วยจุดหมายคือผูกรักเหล่านักกลอน

 

เรื่องที่เที่ยวที่กินก็ยินดี

มากมายมีสดใสไม่หลอกหลอน

ธรรมชาติ  วัฒนธรรม อันบวร

เมืองนครมีพร้อมสรรพ..ไว้รับรอง 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลานการเวก-ในสวนขวัญ วันที่ตอบ 2010-07-02 22:48:39


ความคิดเห็นที่ 4 (2081760)

 

ขอบคุณ "webmaster"

ที่กรุณา "ปักหมุด" ให้กระทู้นี้

ขอบคุณครับ

บุญเสริม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม วันที่ตอบ 2010-07-03 17:29:52


ความคิดเห็นที่ 5 (2084168)

 

ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงาน

ฝากความระลึกถึงพี่หลวง  "อารมณ์  โจมฤทธิ์ -  คมน์  เมืองนคร"  ด้วย

เข้าใจว่าคงอยู่ในวงชุมนุมครูกวีน้อยเมืองนคร  ใช่ไหมคะ

รำลึกถึงเสมอ..อยากอ่านกลอนใหม่ๆของพี่หลวงบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนสาคร วันที่ตอบ 2010-07-10 10:49:37


ความคิดเห็นที่ 6 (2085062)

 

คุณ  คนสาคร  ครับ         

นอกจากพี่หลวงอารมณ์-คมน์  เมืองนครแล้ว    ทราบข่าวว่า  งานนี้ยังมีนักกลอนรุ่นครูบาอาจารย์หลายท่านที่จะมาพบปะเสวนากันพร้อมด้วยผลงานกลอนใหม่   เช่น  อาจารย์เอื้อม  อุบลพันธุ์ (นักกลอนอาวุโสเมืองนคร)   อาจารย์สงวน  กลิ่นหอม   อาจารย์คำรพ  เกิดมีทรัพย์  อาจารย์สมใจ  สมคิด (สามท่านนี้เป็นนักกลอนตัวอย่างภาคใต้)  และ อาจารย์จวน  ชูส่งแสง   เป็นต้น... 

           ดังนั้นถ้ามีโอกาส  มีเวลาก็อย่าลืมไปพบปะเสวนากันโดยทั่วถึงนะครับ

                                                                                                                                           "ลานการเวก"

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลานการเวก วันที่ตอบ 2010-07-12 23:10:27


ความคิดเห็นที่ 7 (2085162)

ผมอยากเจออาจารย์เอื้อม อุบลพันธุ์ มากครับพี่บุญเสริม เคยอ่านงานทั้งกลอน และบทความท่านมามาก แต่กลับไปไม่ทันแน่ๆ ไว้วันหลังผมค่อยขอเบอร์ติดต่อจากพี่นะครับ อยากไปพูดคุยกับอาจารย์เอื้อมเรื่องบรรยากาศกลอนที่นครศรีฯ และปักษ์ใต้สมัยก่อน

ผู้แสดงความคิดเห็น พิเชฐ วันที่ตอบ 2010-07-13 09:48:47


ความคิดเห็นที่ 8 (2086155)

 

น้องพิเชฐครับ.. 

      อาจารย์เอื้อม  อุบลพันธุ์    เป็นนักกลอนอาวุโสสูงสุดในเมืองนครขณะนี้   ท่านเป็นผู้เริ่มต้นกิจกรรมการส่งเสริมเยาวชนในการเปิด "เวทีกลอนเดือนสิบ"  เนื่องในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไว้เมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่แล้ว  และเวทีกลอนเดือนสิบยังดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน    ถือได้ว่า "เวทีกลอนเดือนสิบ"  เป็นต้นแบบของเวทีกลอนในเมืองนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง 

เป็นที่น่ายินดียิ่งว่า  ตอนนี้ท่านอาจารย์เอื้อม  ได้รับปากที่จะเขียนบอกเล่าเรื่องราวของเวทีกลอนและบรรยากาศวงการกลอนในเมืองนครและปักษ์ใต้สมัยก่อนให้แล้ว   คงอีกไม่นานนักที่จะได้อ่านกัน  ผ่านทางเวบไซต์ "กวีน้อยเมืองนคร"  นะครับ

แนะนำเวบไซต์ "กวีน้อยเมืองนคร" www.kaveenoy.com  หรือ ww.kaveenoy.ob.tc     มีโอกาสก็ขอเชิญเข้าไปทักทายกับครูอาจารย์และลูกๆกวีน้อยเมืองนครได้นะครับ

ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2010-07-15 20:31:24


ความคิดเห็นที่ 9 (2086513)

 

ส่งใจ..มาเป็นแรงใจ

มอบให้เพื่อนผองน้องพี่

ในงานชุมนุมปีนี้

โทษทีเดินทางห่างไกล

เป็นด้วยภาระหน้าที่

ปรารถนาดีส่งตอบมอบให้

ส่งรักมาเป็นแรงใจ

วันหน้าฟ้าใหม่จักมา

ผู้แสดงความคิดเห็น บินหลา วันที่ตอบ 2010-07-16 21:18:33


ความคิดเห็นที่ 10 (2086824)

 

ขอส่งใจแห่งความระลึกถึงมาร่วมงาน

ด้วยความรักเคารพค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิษย์เก่ากวีน้อย กทม. วันที่ตอบ 2010-07-17 22:29:59


ความคิดเห็นที่ 11 (2089324)

 

งานผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณแก้วใจกวีที่ส่งถึง

เป็นความดีความรักที่ร้อยรึง

จักเป็นหนึ่งอยู่กลางใจไม่รู้ลืม

บุญเสริม  แก้วพรหม

ในนาม "ครูกวีน้อยเมืองนคร"

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม แก้วพรหม วันที่ตอบ 2010-07-26 10:52:38


ความคิดเห็นที่ 12 (2107862)

mens replica gucci wallets louis vuitton handbags sense of fashion and it was she who louis vuitton to carry your clothing and food for gucci wallet replica gucci handbags.

ผู้แสดงความคิดเห็น josebt (abigale-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:40:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.