ReadyPlanet.com
dot dot
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลอนสุภาพ) : หัวข้อ “อุษาคเนย์”

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลอนสุภาพ) : หัวข้อ อุษาคเนย์

ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555จำนวน 14 ชิ้น

 

1. ประสบโชค

ส่งทางไปรษณีย์ : 31 ตุลาคม 2555

 

แดนเนรมิต (1. ประสบโชค)

 

ท้องฟ้ากว้างมีแม่น้ำใสไหลผ่าน                 มาช้านานของแดนแผ่นดินใหญ่

ดินแดนนี้ที่ผู้คนมีน้ำใจ                                         ทั้งรักใคร่กลมเกลียวสามัคคี

เป็นปึกแผ่นแดนดินรวมสิบประเทศ                       ทั่วทุกเขตเจตนาเอื้ออารีย์

เกิดเป็นความรักเพื่อนพ้องฉันท์น้องพี่                     ทำให้เกิดสิ่งที่ดีตามมา

ประเทศเวียดนามบรูไนไทยของฉัน                        มารวมกันพลันตามด้วยกัมพูชา

ทั้งฟิลิปปินส์อินโดและพม่า                                  ต่างที่มาแต่ว่าร่วมใจกัน

รวมถึงลาวสิงคโปร์มาเลย์นั้น                                เปลี่ยนคืนวันกันพร้อมใจประสานฝัน

เศรษฐกิจน้องพี่ดีเร็วพลัน                                     ร่วมแบ่งปันความสุขทุกคนถ้วนหน้า

ความรักใคร่ใจเดียวกลมเกลียวนี้                            ก่อให้เกิดผลดีไม่มีปัญหา

ทำให้เกิดความสงบตลอดมา                                 สุขหรรษาเริงร่าเจริญยิ่งใหญ่

แดนดินนี้คือถิ่นอุษาคเนย์                                      สุดตะวันออกเอเชียเฉียงใต้

แดนดินที่มีแต่ชื่นมื่นหัวใจ                                    สุขฤทัยเปรมปรีดิ์ที่มาเยือน

………………….. (1. ประสบโชค) ………………….. 

2. กัญญารัตน์   

ส่งทางอีเมล์ : Sunday, October 21, 2012 8:41 AM

 

อุษาคเนย์มอบหนทางสู่อาเซียน (2. กัญญารัตน์) 

แหล่งกำเนิดเลิศล้ำเศรษฐกิจ                     เป็นเวทีชีวิตได้คิดเห็น

เป็นพฤกษาต้นใหญ่ให้ร่มเย็น                                 เป็นเส้นทางห่างทุกข์เข็ญให้ดำเนิน

อุษาคเนย์เห่ประโลมสังคมสุข                           ช่วยปลอบปลุกขวัญประชาน่าสรรเสริญ

คือที่มาของ อาเซียนเพียรก้าวเดิน                      ร่วมเผชิญทุกปัญหาพาพ้นไป

ดุจกำแพงแกร่งป้องกันกลุ่มชาติอื่น                        นรชนมีจุดยืนชื่นสมัย

ดุจบ้านน้อยมอบอุ่นรักประจักษ์ใจ             มีสายใยแห่งอาเซียนแลกเปลี่ยนกัน

มีเงินตราพาหมุนเวียนแสนสะพัด                          การขนส่งมิติดขัดชัดเฉิดฉัน

ทรัพยากรเด่นอุดมทุกคืนวัน                                  มอบแบ่งปันสู่ชีวาประชากร

ห่างความจนความความโศกห่างโชคร้าย                 อุ่นใจกายอุ่นสังคมสโมสร

อิ่มความรักอิ่มเมตตาอิ่มอาทร                               อุษาคเนย์ปลดทุกข์ร้อนเปี่ยมเปรมปรีดิ์   คือแหล่งรวมวัฒนธรรมนำความคิด                                   คือแหล่งรวมผองมิตรจิตผ่องศรี

คือแหล่งทองของอาเซียนเสริมสิ่งดี                     คือแหล่งที่สร่างทุกข์สุขนิรันดร์

………………….. (2. กัญญารัตน์) …………………..

 

3. เนติเชาวน์  

ส่งทางอีเมล์ : Tuesday, October 23, 2012 4:46 PM

 

อุษาคเนย์ (3. เนติเชาวน์) 

งามล้ำค่าดินแดนแห่งความฝัน                  ชั่วนิรันดร์ตราตรึงจิตมิเลือนหาย    

ณ ผืนดินอุษาสาดแสงพราวพราย                          สู่จุดหมายเบิกฟ้าอาคเนย์

เปิดประตูอารยธรรมร่วมสรรสร้าง                         ดั่งเส้นทางไร้ขวากหนามคลื่นหันเห

เศรษฐกิจก้าวนำร่วมทุ่มเท                                               ชาติปนเปหลายภาษามาปรองดอง

ต้นข้าวสวยผลิสีสันเหลืองอร่าม                                        แสนงดงามรวมผนึกชาติทั้งผอง

เป็นหนึ่งเดียวสู่สากลอันเรืองรอง                           ตามครรลองนำวิถีมิอับจน

จากอุษาคเนย์สู่อาเซียน                                        ร่วมขีดเขียนเติมแต่งผลิตผล

ชาติเจริญกมลาสน์มาบันดล                                              มิขัดสนประชาชาติช่วยเหลือกัน

เหล่าประเทศใกล้ไกลคือเพื่อนบ้าน                         มาผสานความคิดพาสุขสันต์

นำทวีปสู่เส้นชัยคว้าเพ็ญจันทร์                                          จับมือมั่นเหล่าประชาร่วมยินดี

ด้วยความรักสามัคคีคือบ่อเกิด                               ก่อกำเนิดกลุ่มประเทศแสนสดศรี

ความมุ่งมั่นตั้งใจพาเปรมปรีดิ์                               ชลธีสายน้ำใหญ่เป็นหนึ่งเดียว

ร่วมรับมือนะประเทศสมาชิก                                มาพลิกฟื้นผืนดินให้ขจีเขียว

ชาติมุ่งสู่ความเจริญมิแห้งเหี่ยว                                         แหล่งท่องเที่ยวต่างชาติร่วมชื่นชม

เปิดม่านฟ้ารับวันใหม่สุขสมหวัง                           คือพลังนำจิตแสนสุขสม

เปี่ยมรอยยิ้มอภินันท์สุขารมณ์                                           ดั่งสายลมล่องลิ่วกระทบกาย

หลายชีวิตดั่งนกบินผกผิน                                     ออกหากินบากบั่นพร่ำขวนขวาย

ดั่งประชาชาวอาเซียนทั้งหญิงชาย                          สุขสบายประชาชาติสนองความ

จากอดีตสู่วันนี้ที่สร้างสรรค์                                  ร่วมแบ่งปันชาติรุ่งเรืองน่าเกรงขาม

อุษาคเนย์เกรียงไกรระบือนาม                                            ก้าวสู่ความทันสมัยล้ำสากล

………………….. (3. เนติเชาวน์) …………………..

 

4. วัฒพล

ส่งทางอีเมล์ : Tuesday, October 23, 2012 8:15 PM

 

อุษา(คเนย์) เคยเศร้า (4. วัฒพล) 

เคยนอนจมความจริงสิ่งขัดแย้ง                  กับการแย่งชิงที่จะดีเด่น

แบ่งพรรคแบ่งพวกพร้อมเบี่ยงเบน                                     ทั้งฆ่าเข่นขบเคี้ยวเคี่ยวเข็ญใจ

ทั้งตะเข็บเขตแดนที่แล่นเลี้ยว                                ทั้งป่าไม้สีเขียวเที่ยวเผาไหม้

ล้วนไม่เห็นยินดีที่แบ่งไว้                                       จึงร่ำไรร้อยเรียงเป็นเรื่องราว

ทั้งผองภัยธรรมชาติที่อาจหาญ                              ทั้งเหตุการณ์ก่อกบฏรดร้อนอ้าว

บ้านเตยร่มลมเย็นกลับเหม็นคาว                            เพราะรอยร้าวในแกนของแผ่นดิน

ทั้งประเทศเขตแคว้นเคยคว่ำบาตร                         เพราะอำนาจบาดใจให้ขาดวิ่น

ดินโคลนถล่มถมชีวิน                                           สึนามิกลบชีพสิ้นอุษาคเนย์

ขอให้เป็นเพียงอดีตที่ขีดข่วน                                 ขอให้เป็นเพียงกำสรวลที่ร่อนเร่

ขอให้เป็นความทรงจำที่จำเจ                                ขอให้เป็นความว้าเหว่ในวันวาน

จะขอปลุกความหลับใหลให้ตาตื่น                          จะขอยื่นชูชัยให้เมืองบ้าน

จะขอคลี่วิสูตรแห่งรัตติกาล                                   สุขสราญนิ้วชูชมพูพันธุ์

 “อุษา(คเนย์)เคยเศร้าไม่เศร้าแล้ว                         เพราะเพลงแว่วไหวหวานสมานฉันท์

สามัคคีกลมเกลียวเกี่ยวก้อยกัน                              เลิกแบ่งชั้นชนชาติมาเชิดชู

ทั้งผองภัยที่พบพานก็ผ่านพ้น                                มีสุขล้นทั่วสถานบ้านเมืองอยู่

ให้นางฟ้าอุษาสาวเจ้าพธู                                              ได้ครองคู่ซึ้งซาบตราบนิรันดร์

………………….. (4. วัฒพล) …………………..

 

5. วีระพันธ์  

ส่งทางอีเมล์ : Sunday, October 28, 2012 1:59 PM

“  อุษาคเนย์  (5. วีระพันธ์)

 

                อุษาคเนย์ศูนย์รวมแห่งอาเซียน                          ช่วยแปรเปลี่ยนประเทศให้รุ่งโรจน์

ขจัดสิ้นรุกรานแผ่นดินโหด                                                ไม่วิโยคเลือนหายไปบนแผ่นดิน

                อาเซียนงามโดดเด่นทางเศรษฐกิจ                      ร่วมใช้สิทธิ์เสรีภาพด้านทรัพย์สิน

รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่สูญสิ้น                                       ร่วมโบยบินก้าวหน้าสู่ความรุ่งเรือง

                อาเซียนล้ำยอดด้านเทคโนโลยี                             เพิ่มทวีสินค้าไม่สิ้นเปลือง

ดุจต้นข้าวสิบต้นเปล่งประกายเหลือง                                  ดั่งเป็นเมืองสวรรค์อุษาคเนย์

                อาเซียนสวยล้ำทางธรรมชาติ                              เด่นชายหาดอุทยานน้ำทะเล

พืชพรรณไม้สัตว์ป่าต่างปนเป                                             ต่างหันเหเข้ามาเที่ยวชื่นชม

                อาเซียนช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรม                      ร่วมชักนำภูมิปัญญามาสั่งสม

ช่วยเสริมสร้างค่านิยมให้อุดม                                             ต่างรื่นรมย์อาเซียนชาวประชา

                อาเซียนร่วมใจพัฒนาประชา                               ชื่นอุราชาวประชานับคณา

ช่วยปกป้องประเทศค้ำเยียวยา                                             ร่วมรักษาแผ่นดินให้สืบไป

                อาเซียนล้ำค่าพัฒนาการค้า                                  ไม่รอช้ามุ่งหน้าสู่ทางไกล

ทั้งเครื่องเทศวัตถุดิบส่งออกไว                                            ชื่นอุทัยชาวประชาใจเบิกบาน

                อุษาจุดรวมเอเชียตะวันออก                                 จุดบ่งบอกคุณค่านานัปการ

ทั้งสิบประเทศมั่นคงกล้าหาญ                                              ร่วมประสานมิตรภาพความสัมพันธ์                       

                อาเซียนบ่งบอกถึงความก้าวหน้า                         ช่วยนำพาสิบประเทศไกลนิรันดร์

มุ่งสู่ฝันพัฒนาไปด้วยกัน                                                     ร่วมแบ่งปันเอกลักษณ์ประจำชาติ

                อุษาคเนย์บ่งบอกเอกลักษณ์                                  ร่วมประจักษ์วิสัยสู่เอกราช

ประชาคมสามัคคีซึ่งองอาจ                                                  ไม่สิ้นขาดศูนย์รวมอุษาคเนย์

………………….. (5. วีระพันธ์) …………………..

 

6. ธารารัตน์

ส่งทางอีเมล์ : Sunday, October 28, 2012 9:57 PM

 

อาเซียน อุษาคเนย์ (6. ธารารัตน์)

 

           อุษาสางสว่างส่องผ่องไพจิตร                     ดวงอาทิตย์ทอแสงแห่งความฝัน

กลีบเมฆเคลื่อนเลื่อนขยับทับแสงจันทร์                  เลิศรังสรรค์งามสง่าอาคเนย์

ตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ                             อาณาเขตกว้างไกลไม่หักเห

เกิดดินแดนสุดยิ่งใหญ่ไม่รวญเร                             คือเสน่ห์สร้างสังคมอุดมไกล

สิบประเทศเขตประตูสู่อาเซียน                              สู่จุดเปลี่ยนสู่โลกกว้างเส้นทางใหม่

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโด ไทย                             สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา

อีกเวียดนาม ลาว พม่า แสนน่าอยู่                                      สิบชาติชูเอกฉันท์สุขหรรษา

รวงข้าวเหลืองสัญลักษณ์ประจักษ์มา                     สวยสง่าสื่อค่าสามัคคี

สร้างการเมืองมั่นคงตรงเป้าหมาย                          พังทลายความบิดเบือนเปรอะเปื้อนสี

ดำรงอยู่คู่เหตุผลบนความดี                                               สู่ชีวีสุขใจสบายกาย

มีพื้นฐานการผลิตร่วมเป็นหนึ่ง                             ทั่วโลกทึ่งมีเงินทุนหนุนค้าขาย

เศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างท้าทาย                             เพิ่มขยายผลผลิตสู่สากล

สู่สังคมคุณธรรมนำความคิด                                             สู่ชีวิตก้าวไกลไม่สับสน

ดำรงคงยุติธรรมค้ำใจตน                                                   มีเหตุผลแก้ปัญหานาประการ

วิสัยทัศน์เป็นหนึ่งพึงประจักษ์                              อัตลักษณ์เป็นหนึ่งพึงประสาน

ประชาคมเป็นหนึ่งตรึงดวงมาลย์                          มโหฬารคู่ฟ้าอุษาคเนย์  

………………….. (6. ธารารัตน์) …………………..

 

7. บุษกร 

ส่งทางอีเมล์ : Sunday, October 28, 2012 10:36 PM

 

โลกใหม่ ณ อุษาคเนย์ (7. บุษกร)

 

รวงข้าวสิบหยิบโชค ณ โลกใหม่                ล้านหัวใจหวังดีที่รังสรรค์

หลอมผืนดินให้เป็นหนึ่งสุขถึงกัน                           ฟ้าอำพันเจริญรุ่งจรุงเมือง

ทุกเสียงสิทธิ์มิปิดกรอบมอบสันติ                          ยังผลผลิสร้างสรรค์ฝันลือเลื่อง

กลบรอยร้าวด้วยรักรินสิ้นขัดเคือง                          เป็นฟันเฟืองแห่งไมตรีทวีคูณ

ปฏิญญาเล่มใหญ่ในแดนราษฎร์                             ถือประกาศความคงอยู่มิรู้สูญ

เพื่อพิมพ์ภาพโลกสวยด้วยเกื้อกูล                           เพื่อเพิ่มพูนขุมทรัพย์นับอนันต์

เศรษฐกิจติดขัดขจัดแก้                                         มุ่งเปลี่ยนแปรเงินสะพัดพัฒน์ทางฝัน

อุดมการณ์รุ่งเสรีลี้ทางตัน                                     แรงมุ่งมั่นเป็นแสงทองส่องนำทาง

สื่อสังคมวัฒนธรรมนำความคิด                             สิ้นกั้นปิดประเพณีที่แตกต่าง

เกิดสัมพันธไมตรีมิมีจาง                                      เชื่อมสื่อกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

คือโลกใหม่อุษาคเนย์เสน่ห์นัก                               ขุมทรัพย์หลักแหล่งตระการอาหารสรรพ์

คืออู่ข้าวอู่น้ำอเนกอนันต์                                      แผ่นดินขวัญที่ใครใครใคร่เยี่ยมเยือน.

………………….. (7. บุษกร) …………………..

 

8. อภิสิทธิ์ 

ส่งทางอีเมล์ : Tuesday, October 30, 2012 9:42 PM

 

อุษาคเนย์ (8. อภิสิทธิ์)

 

สิบแผ่นดินล้ำเลิศด้วยเปิดฟ้า                     สร้างคุณค่าประชาคมสมศักดิ์ศรี

เปิดหัวใจให้กว้างสร้างความดี                               สามัคคีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน

มุ่งหน้าสู่สากลชนสิบชาติ                                     สู่อำนาจก้าวไกลได้สุขสันต์

เศรษฐกิจล้ำหน้าฝ่าทางตัน                                   ร่วมแข่งขันอย่างเป็นธรรมย้ำใจตน

วัฒนธรรมก้าวไกลในอาเซียน                                สังคมเปลี่ยนก้าวหน้าอย่าฉ้อฉล

สู่สายตามิตรประเทศเขตสากล                              ก่อเกิดผลเลิศล้ำด้วยทำดี

กฎระเบียบการเมืองรุ่งเรืองได้                               เพียงก้าวไกลด้วยธรรมล้ำวิถี

หยุดสันดานคอรัปชั่นกันเสียที                               สุขทุกที่สุขทุกหนพ้นเภทภัย

พัฒนาจิตใจให้สว่าง                                            สู่หนทางเกียรติยศอันสดใส

เปิดประตูความถูกต้องย่อมครองชัย                        เปิดหัวใจแห่งอารายชน

เงินสะพัดเข้าประเทศเขตอาเซียน                          คือจุดเปลี่ยนเศรษฐกิจพิชิตผล

มารังสรรค์ปัญญาสู่สากล                                     จึงหลุดพ้นความล้าหลังอย่างตั้งใจ

งามอุษาส่องฉายประกายอุ่น                                 สร้างต้นทุนคุณธรรมล้ำสมัย

สิบแผ่นดินรวมเป็นหนึ่งจึงก้าวไกล                        จะชาติใดก็เหมือนมีสีเดียวกัน

สร้างสติปัญญาสู่อาเซียน                                      ยึดบทเรียนเป็นทางเพื่อสร้างสรรค์

 สิบแผ่นดินร่วมแผ่นฟ้าค่าอนันต์                           จะฝ่าฟันถึงเส้นชัย...ดั่งใจเดียว

………………….. (8. อภิสิทธิ์) …………………..

 

9. ภัศรา 

ส่งทางอีเมล์ : Wednesday, October 31, 2012 8:06 AM

 

อุษาคเนย์ (9. ภัศรา)

 

อุษาคเนย์แดนดินถิ่นสวรรค์                      ดังเสกสรรปั้นแต่งนิมิตให้

ทิศตะวันออกเฉียงใต้แดนอุทัย                               ไม่ห่างไกลเกินกว่าที่จะมา

            ทั้งปากเซเสียมเรียบเกาะบาหลี                              ล้วนเป็นที่ท่องเที่ยวเลิศหนักหนา

            เกาะปีนังนครวัดมะนิลา                                       ไม่น้อยหน้าแห่งใดในแผ่นดิน

            เมอร์ไลออนเมืองดานังนั้นงามศรี                           อีกเจดีย์ชเวดากองปราสาทหิน

            อันดามันเชียงใหม่สุดโสภิณ                                  โฮจิมินทร์ประวัติศาสตร์น่าสนใจ

            หากพบหน้าทักทายหลายภาษา                             กัมพูชาซัวซเดย์ตามนิสัย

            ซัมบายดีแดนลาวกล่าวออกไป                              มาบูไฮฟิลิปปินศ์อย่าลืมนา

            สวัสดีไทยแลนด์ยกมือไหว้                                    อีกบรูไนซาลามัดบากีหนา

            กล่าวซินจ่าวเวียดนามมาเถิดมา                            มิงกลาบาแดนพม่าสุดเปรมปรีดิ์

            ความสัมพันธ์สิบชนชาติแสนชิดเชื้อ                      ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลนำสุขศรี

            แก้ปัญหาร่วมกันไร้ราคี                                        อย่างน้องพี่เอื้อเฟื้อเพื่อประชา

            สิบประเทศสิบรัฐสิบเชื้อชาติ                                แม้ต่างศาสน์ต่างมิตรต่างภาษา

            ต่างครอบครัวต่างบิดรต่างมารดา                           แต่รวมมาคืออุษาอาคเนย์

………………….. (9. ภัศรา) …………………..

 

10. จิระนันท์     

ส่งทางอีเมล์ : Wednesday, October 31, 2012 9:53 AM

 

อุษา ณ อาคเนย์ (10. จิระนันท์ ส่งครั้งแรกมีแก้ไข)

 

            เมื่อโลกเราเข้าขั้นวันวิกฤต                                                ทุกชีวิตหนีไม่พ้นรับผลเสีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชีย                                                            น่าละเหี่ยเพลียใจไม่มั่นคง

ร้อยเภทภัยธรรมชาติวิบัติผวน                                                       ชนปั่นป่วนวุ่นวายไม่ประสงค์

นครเคยจำรูญเสื่อมสูญลง                                                             ความยืนยงใกล้ล้มพังทั้งธานินทร์

สามัคคีคือพลังคือทางแก้                                                              ร่วมดูแลแผ่เผื่อเอื้อทั่วถิ่น

เปิดความคิดเปิดแว่นแคว้นเปิดแผ่นดิน                                           เพื่อโบยบินสู่แสงชัยไปด้วยกัน

สิบประเทศรวมมาเป็นอาเซียน                                                     จักปรับเปลี่ยนเป็นหนึ่งถึงฝั่งฝัน

เศรษฐกิจสังคมศาสตร์ชาติพันธุ์                                                     วัฒนธรรมคงมั่นนิรันดร

มีเงินทุนแรงงานฐานผลิต                                                             มีชีวิตความหวังกว่าครั้งก่อน

พานพบภัยมีน้ำใจคลายพิษร้อน                                                     อยู่ถาวรคู่ราษฎร์รัฐพัฒนา

ฟิลิปปินส์” “สิงคโปร์” “อินโดฯ” “ลาว”                                       ธงต้นข้าวเลิศล้ำนำคุณค่า

มาเลเซีย” “เวียดนาม” “กัมพูชา”                                                 ทั้ง พม่า” “บรูไน” “ไทยยั่งยืน

ฟ้าสีดำกลบดาวพราวระยับ                                                           ตะวันดับหม่นหมดภาสมิอาจฝืน

ปัญหาโถมทุกข์กมลทนกล้ำกลืน                                                    ร่วมกันคืนความเรืองรุ่งแก่กรุงไกร

สู่แสงทองส่องสว่างทางเหมาะสม                                                            ประชาคมอาเซียนเปลี่ยนสมัย

ชาติประเสริฐชนเลิศล้ำนำสู่ชัย                                                      พบวันใหม่ อุษา ณ อาคเนย์

………………….. (10. จิระนันท์ ส่งครั้งแรก) …………………..

  

11. จิระนันท์    

ส่งทางอีเมล์ : Wednesday, October 31, 2012 9:58 AM

 

อุษา ณ อาคเนย์ (10. จิระนันท์ แก้ไขครั้งที่ 1)

 

            เมื่อโลกเราเข้าขั้นวันวิกฤต                                                ทุกชีวิตหนีไม่พ้นรับผลเสีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในเอเชีย                                                            น่าละเหี่ยเพลียใจไม่มั่นคง

ร้อยเภทภัยธรรมชาติวิบัติผวน                                                       ชนปั่นป่วนวุ่นวายไม่ประสงค์

นครเคยจำรูญเสื่อมสูญลง                                                             ความยืนยงใกล้ล้มพังทั้งธานินทร์

สามัคคีคือพลังคือทางแก้                                                              ร่วมดูแลแผ่เผื่อเอื้อทั่วถิ่น

เปิดความคิดเปิดแว่นแคว้นเปิดแผ่นดิน                                           เพื่อโบยบินสู่แสงชัยไปด้วยกัน

สิบประเทศรวมมาเป็นอาเซียน                                                     จักปรับเปลี่ยนเป็นหนึ่งถึงฝั่งฝัน

เศรษฐกิจสังคมศาสตร์ชาติพันธุ์                                                     วัฒนธรรมคงมั่นนิรันดร

มีเงินทุนแรงงานฐานผลิต                                                             มีชีวิตความหวังกว่าครั้งก่อน

พานพบภัยมีน้ำใจคลายพิษร้อน                                                     อยู่ถาวรคู่ราษฎร์รัฐพัฒนา

ฟิลิปปินส์” “สิงคโปร์” “อินโดฯ” “ลาว”                                       ธงต้นข้าวเลิศล้ำนำคุณค่า

มาเลเซีย” “เวียดนาม” “กัมพูชา”                                                 ทั้ง พม่า” “บรูไน” “ไทยยั่งยืน

ฟ้าสีดำกลบดาวพราวระยับ                                                           ตะวันดับหม่นหมดภาสมิอาจฝืน

ปัญหาโถมทุกข์กมลทนกล้ำกลืน                                                    ร่วมกันคืนความเรืองรุ่งแก่กรุงไกร

สู่แสงทองส่องสว่างทางเหมาะสม                                                            ประชาคมอาเซียนเปลี่ยนสมัย

ชาติประเสริฐชนเลิศล้ำนำสู่ชัย                                                      พบวันใหม่ อุษา ณ อาคเนย์

………………….. (11. จิระนันท์ แก้ไขครั้งที่ 1) …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. โอรสิทธิ์

ส่งทางอีเมล์ : Wednesday, October 31, 2012 12:35 PM

 

กาลครั้งหนึ่ง ณ อุษาคเนย์ (12. โอรสิทธิ์)

 

                           ๏ มีนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งอยากเล่า              เรื่องสาวเจ้านักศึกษาหน้าตาสวย  

                        ครอบครัวหล่อนค่อนข้างจนใช่คนรวย         ปัญญาช่วยเพิ่มทรัพย์ประดับตัว

                        พ่อหล่อนเสียเมื่อปีกลายโรคร้ายแกล้ง         ชีวิตสาวพราวแสงแหว่งสลัว

                        เหลือเพียงแม่แก่ชราหาเลี้ยงตัว                  สองแม่ลูกปลูกครอบครัวอยู่ปลายนา

                        จบมอ.หก ตกฟากโชคลากหนี                   หล่อนได้ต่อ ปอ.ตรีที่ใฝ่หา

                        แม่ยังอยู่ที่เก่าเนาปลายนา                         ส่วนสาวเจ้าก้าวมาอยู่คอนโดฯ

                        บ่ายวันหนึ่งถึงเวลาฟ้าสีหม่น                    ลูกสาวบ่นเดินมาหาหน้าโมโห

                        แม่กำลังนั่งเปิบไข่ในปิ่นโต                        สาวเจ้าโผล่เยี่ยมหน้ามาขอเงิน

                        บอกเงินทุนกู้ยืมเขาลืมจ่าย                        จะหน้าบ่ายยืมเพื่อนก็ขัดเขิน

                        โลกแม่นี้ที่ปลายนาช้าเหลือเกิน                  ข้างนอกเขาเต้าไต่เดินไปตั้งไกล

                        ประชาคมอาเซียนเปลี่ยนวิถี                      แข่งขันกันเต็มที่...แม่รู้ไหม?

                        ขอเงินหน่อย แม่จ๋าเอามาไว                      ลูกจะไปเรียนภาษาพัฒนาตน

                        หนูไม่อยากอธิบายหลายประโยค                แม่หลุดโลกพูดไปให้สับสน

                        เรื่องอาเซียนประชาคมประชาคน               ไม่อยากฟังแม่บ่นให้ยืดยาว

                        มือหยาบดำคลำไปใต้ชายพก                      ค่อยค่อยจกล้วงเงินแม่แผ่ลูกสาว

                        ลูกสาวยิ้มปริ่มหน้านัยน์ตาพราว                แบมือขาวขวับรับนับทันที

                        ลูกลับตาแม่ลับใจให้กล้าแกร่ง                   สองนัยน์ตาเริ่มเปล่งแสงสำแดงศักดิ์ศรี

                        ฉันจะขายที่นาประดามี                            ส่งลูกสาวตัวดีสู่สังคม

                        นิทานใหม่เรื่องนี้ชี้สอนว่า                        ความก้าวหน้าบางครั้งมาจากขื่นขม

                        เฉกเช่นแม่ส่งลูกสู่ประชาคมฯ                  แลกแสงแดด สายลม และไร่นา

                        เฉกเช่นแม่ส่งลูกสู่ประชาคม                     แลกแสงแดด สายลม และชีวา...

………………….. (12. โอรสิทธิ์) …………………..

 

13. แก้วสุพรรณิการ์ 

ส่งทางอีเมล์ : Wednesday, October 31, 2012 7:10 PM

อุษาคเนย์ (13. แก้วสุพรรณิการ์)

 

                        ข้าวรวงทองคือรวงทิพย์สิบเอ็ดประเทศ      รวมเป็นเขต อุษาคเนย์ เสน่ห์วิถี

            รวมเรื่องราวสุวรรณภูมิปูมหลังมี                          รวมเป็นที่สร้างชีวิตจิตวิญญาณ์

                        จากติมอร์ ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดฯ              สิงคโปร์  บรูไน ไทย พม่า

มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา                                   ร่วมเปิดฟ้าร่มเย็นเป็นหนึ่งเดียว    

เป็นหนึ่ง...ความร่วมมือสื่อสรรค์สร้าง       เป็นหนึ่ง...ทางเชื่อมสัมพันธ์อันแน่นเหนียว

            เป็นหนึ่ง...การค้าเสรีที่กลมเกลียว                          เป็นหนึ่ง...เขี้ยวอำนาจใหญ่ให้โลกรู้

                        พร้อมหรือยัง ? กับความกล้ามา...เป็นหนึ่ง  จงซาบซึ้งข้อกำหนดบทบาทสู้

            คงสิ่งเดิม เสริมสิ่งใหม่ ใจเป็นครู                           เพื่อนำสู่วิมานสุขทุกชีพชน

                        เริ่มฝึกหัดภาษากลางอย่างพอเหมาะ           ใช้วิเคราะห์สื่อสารงานเกิดผล

            ยึดมั่นในสัญชาติศาสน์ของตน                               ความรักดลเป็นโล่ทองป้องภัยพาล

                        เชื่อมโยงวัฒนธรรมดำรงชื่อ                      ใช้แทนสื่ออารยะชาติประสาน

            ข้ามประเทศไกลใกล้ไปทำงาน                               ก่อรากฐานอย่างพอดีย่อมมีชัย

                        หยุดสงครามรุนแรงยื้อแย่งสิทธิ์                 ร่วมกันคิดสร้างสิ่งดีที่ยิ่งใหญ่

            อยู่เรียบง่ายมิโลภมากอยากกำไร                             ลมหายใจขอสัตย์ซื่อถือเป็นกลาง

                        รู้แบ่งปันน้ำใจให้เพื่อนบ้าน                       อย่าระรานชีวิตคิดบาดหมาง

            มิตรภาพถือมั่นสรรค์แนวทาง                               ใจพร้อมสร้างความสุขให้ถึงใจกัน             

                        แต่ละเท้าก้าวพร้อมหลอมดวงจิต               สู่นิมิตจุดหมายปลายทางฝัน

            อุษาคเนย์ คือธงชัยใฝ่ฝ่าฟัน                                   คือแผ่นดินราวสวรรค์วันนี้แล้ว

………………….. (13. แก้วสุพรรณิการ์) …………………..

 

14. วิศิษฐ์

ส่งทางอีเมล์ : :  Wednesday, October 31, 2012 9:42 PM

 

อุษาคเนย์ (14. วิศิษฐ์)

 

เสพสารใหญ่ความเป็นอยู่รับรู้ข่าว              ถึงเรื่องราวแดนทิพย์ทั้งสิบหล้า

เปิดเสรีเศรษฐกิจทิศทางพา                                   ประเทศไทยก้าวหน้าสู่สากล

จึงหลากคนเตรียมตัวต่างรู้ตื่น                                หาจุดยืนแน่วแน่ตั้งแต่ต้น

หากที่ไร้ซึ่งเป้าหมายก็หลายคน                              ไม่คิดสนไม่เคยทราบตราบทุกวัน

แว่วแซ่ศัพท์สื่อสารอาจารย์สอน                            ซึ่งภาษา อังกฤษ..(ยัง)..อ่อนวอนสร้างสรรค์

เพื่อเด็กไทยเก่งเยี่ยมทัดเทียมทัน                             ชาติอาเซียนใดนั้นไม่หวั่นเกรง

สืบวิถีรู้รับต้องปรับเปลี่ยน                                    วัฒนธรรมอาจเพี้ยนอาเซียนเบ่ง

แต่ยังคงเริงรื่นและครื้นเครง                                  คงปลั่งเปล่งงดงามความเป็นไทย

 “มนต์เมืองไทยเสน่ห์ล้นต่างชาติรู้                       ร่วมรักษาร่วมเชิดชูฟื้นฟูใหม่

โลกรับรู้ซาบซึ้งติดตรึงใจ                                      นักท่องเที่ยวจึงหลั่งไหลทั่วไทยแลนด์

แม้หลายสิ่งปรับเพี้ยนเปลี่ยนสภาพ                        พึงอิ่มอาบ มนต์เมืองไทยใคร่หวงแหน

อย่ามัวลืมหลงต่างชาติจนขาดแคลน                       เพราะคือแก่นชูชาติไทย..ตลอดกาล.

………………….. (14. วิศิษฐ์) …………………..

 
กลอนสุภาพ 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลอนสุภาพ) : หัวข้อ “นามธรรม”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กลอนสุภาพ) : หัวข้อ “อคติ”bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ