ReadyPlanet.com
dot dot
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “อุษาคเนย์”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ อุษาคเนย์

ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 จำนวน 5 ชิ้น

 

1. ภาวินีย์

ส่งทางอีเมล์ : Wednesday, October 17, 2012 11:48 AM

 

อุษาคเนย์ กับ อาเซียน (1. ภาวินีย์)

 

สองห้าห้าแปดนี้            นับเป็นปีที่สำคัญ

สมาชิกอาเซียนนั้น                      รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว

มั่นคงและก้าวหน้า                      ทั้งการค้าการท่องเที่ยว

รวมกันไม่โดดเดี่ยว                      ผูกเป็นเกลียวน่าภูมิใจ

เศรษฐกิจดีก้าวล้ำ                        วัฒนธรรมนำสดใส

การเรียนก็ก้าวไกล                       สังคมได้ประโยชน์ดี

ร่วมกันแก้ปัญหา                         สังคมพาสามัคคี

สิบกลุ่มประเทศนี้                       จะเป็นที่จับตามอง

ภาษามิกังวล                              ขยายผลเราพี่น้อง

เสริมสร้างเป็นครรลอง                 มิหม่นหมองปองดองมั่น

อาเซียนจะก้าวหน้า                     เพราะประชาจะรวมกัน

เร่งรัดและผลักดัน                        จะมิหวั่นฤทัยขาน

แนวหน้าประชาคม                     จะประสมอุดมการณ์

ความรู้คือพื้นฐาน                        พร้อมเชี่ยวชาญคิดใช้เป็น

ตระหนักสำนึกใน                        ความร่วมใจมีให้เห็น

อาเซียนจักรวมเป็น                     ประชาคมที่สมบูรณ์

............................................. (1. ภาวินีย์) .............................................

 

2. มลทิชา

ส่งทางอีเมล์ : Tuesday, October 30, 2012 5:27 PM

 

อุษาคเนย์(2. มลทิชา)

อาเซียนเพียรสร้างงาน                 ทุกถิ่นฐานประสานใจ

 “อุษาคเนย์ไกล                                     ต่างฝักใฝ่สามัคคี

แหล่งรวมสี่ปัจจัย                                    ส่งออกไกลค้าเสรี

ชาวโลกต่างยินดี                                      ร่วมเปรมปรีดิ์มิตรนิรันดร์

เหตุรวมกลุ่มอาเซียน”                            ร่วมพากเพียรสร้างสุขสันติ์

กลุ่มประเทศต่างใจมั่น                             ช่วยเหลือกันสรรค์ประสาน

รวงข้าวรวมสิบต้น                                  แดงเข้มข้นคือกล้าหาญ

สีเหลืองรุ่งเรืองนาน                                 ขาวเบิกบานความผ่องใส

น้ำเงินสันติภาพ                                      โลกเอิบอาบอิ่มน้ำใจ

สัญลักษณ์แห่งเส้นชัย                              อาเซียนใฝ่พัฒนา

อาเซียนรวมเป็นหนึ่ง                               โลกตะลึงเริ่มหวั่นว่า

 “แหล่งอาหารเลี้ยงโลกา”                         ต่างมุ่งมาสร้างไมตรี

............................................. (2. มลทิชา) .............................................

 

3. วิษณุ 

ส่งทางอีเมล์ : Tuesday, October 30, 2012 7:23 PM

 

อุษาคเนย์ (อาเซียน) (3. วิษณุ )

 

สิบเขตประเทศชาติ                     รวมโอกาสอันยิ่งใหญ่

สร้างทรัพย์พิพัฒน์ไกร                              ใน "อาเซียน" หมุนเวียนกัน

รุ่งเรืองเมืองและเขต                                สิบประเทศได้สุขสันต์

ร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน                                จึงรุ่งเรืองบ้านเมืองตน

ปัญหานำมาแก้                                       และตีแผ่ด้วยเหตุผล

หยุดแข่งแบ่งชั้นชน                                  หยุดสร้างภาพ...บาปสันดาน

วัฒนธรรมล้ำเลิศ                                     เราทูนเทิดและสืบสาน

แนบเนาว์เสน่ห์นาน                               ให้เที่ยวล่องและท่องไป

การค้าอย่างเสรี                                       ความมั่งมีดีก้าวไกล

ส่งของสินค้าใด                                       เป็นทุนใช้ในสากล

แข่งขันอย่างเป็นธรรม                              ย่อมเลิศล้ำทุกแห่งหน

เป็นกลางวางใจตน                                  สร้างค่าล้นคนศรัทธา

ท่องเที่ยวมิตรประเทศ                              ทั้งสิบเขตสมราคา

รังสรรค์ภูมิปัญญา                                   พัฒนาพาก้าวไกล

สังคมการปกครอง                                   พวกพี่น้องต้องเป็นไท

ระเบียบและวินัย                                     เป็นกฏตราอาเซียนมี

พัฒนาด้านจิตใจ                                      ทำดีให้เป็นหน้าที่

สิบค่าสิบธานี                                        รักษ์ธรรมชี้ค่าของคน

อาเซียนจะเปลี่ยนโลก                              ดับทุกข์โศกและฉ้อฉล

แสงธรรมนำปวงชน                                สร้างคุณค่าสิบฟ้าเอย

............................................. (3. วิษณุ) .............................................

 

4. นฤเบศ

ส่งทางอีเมล์ : Tuesday, October 30, 2012 7:49 PM

 

อาเซียน (4. นฤเบศ)

 

สิบเขตประเทศชาติ                เราสามารถสร้างสุขผล

อาเซียนเปลี่ยนสากล                                แข่งขันการค้าเสรี

แข่งขันความรุ่งเรือง                                เพื่อบ้านเมืองเกิดสุขศรี

สังคมสามัคคี                                         ทุกนาทีพัฒนา

วัฒนธรรมงามล้ำเลิศ                               ความประเสริฐที่ค้นหา

ร่วมใจได้เรื่อยมา                                     สร้างคุณค่าน่าภูมิใจ

อาเซียนเพียรศึกษา                                  ชาติก้าวหน้าชนก้าวไป

มองลึกและนึกไกล                                รู้จักใฝ่ในความดี

เศรษฐกิจจะสดใส                                  ด้วยใส่ใจในหน้าที่

สานธรรมนำเสรี                                    ทุกชีวีมีแบ่งปัน

สิบเขตสร้างเหตุดี                                    สิบชาติมีหนึ่งความฝัน

ตระหนักเถิดรักกัน                                               สามัคคีที่ใจคน

มีใจให้ความรัก                                      ร่วมพิทักษ์รักษาผล

สร้างค่าปัญญาชน                                  คือหัวใจใช้นำทาง

อาเซียนจะเปลี่ยนโลก                              ดับทุกข์โศกให้สว่าง

โดดเด่นด้วยเป็นกลาง                               คู่รากฐานสามัคคี

ปลูกธรรมในสำนึก                                  ตกผลึกบุญวิถี

ศรัทธาความอารีย์                                   สร้างธานีให้ดีพอ

สิบฟ้าที่อาศัย                                          เป็นหนึ่งใจให้สานต่อ

ศรัทธาอุษา ทอ-                                      กระจ่างแสงแห่งปัญญา

............................................. (4. นฤเบศ) .............................................

 

5. ณัฐชริชา

ส่งทางเว็บบอร์ด : วันที่ตอบ 2012-10-31 13:12:40

 

อุษาคเนย์ (5. ณัฐชริชา)

 

ดินแดนอุดมเขต              ชนประเทศแห่งสยาม

หลายถิ่นแผ่นดินงาม                    นาม อุษาคเนย์ นาน

ข้ามโขงไปทุกคราว                      คือชาติลาวโลกเล่าขาน

แต่บูรพาฐาน                              คือประเทศ กัมพูชา

อุษาคเนย์ทิศ                               คือมวลมิตรอันมหา

ไร้ลวงไร้มารยา                           และอยู่อย่างสร้างความดี

ชาติพันธุ์มนุษย์เกิด                      ถือกำเนิดด้วยศักดิ์ศรี

น้ำใจและไมตรี                           จึงเติบโตมาตามกัน

ชิดลาวคือเวียดนาม                     แผ่นดินงามดังเทพสรรค์

เทวีและเทวัน                                         ผู้สร้างดาวบนผืนดิน

ไทย ลาว กัมพูชา                         แหล่งภาษาคือศาสตร์ศิลป์

พบหน้าเป็นอาจิณ                       ซัวสเด ทุกเวลา

ลาวทัก  สบายดี ”                     คือวิถีอันศรัทธา        

ไทยเล่าโบราณมา                        “ สวัสดี เป็นศรีไทย

ทั่วแหลมอินโดจีน                       มีศาสน์ศีล สื่อวิสัย

 “ ซินจ่าว เลยลาวไป                คือดินแดนแคว้นเวียดนาม

 “ กูมุสตา ยิน                          “ ฟิลิปปินส์ ”  ประสิทธิ์ความ

ไทยเทศทุกเขตคาม                      จะรวมชนทุกชาติพันธุ์

อุษาคือนางฟ้า                            แห่งเวลาโลกนิรันดร์

คลี่แสงสุริยัน                                          ให้สว่างสวัสดี

 

............................................. (5. ณัฐชริชา) .............................................
กาพย์ยานี ๑๑ 2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “นามธรรม”
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “อคติ”bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ