ReadyPlanet.com
dot dot
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “ความสุข”

 

 ผลงานกาพย์ยานี 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ปักษ์หลัก กันยายน 2557 จำนวน 11 ชิ้น 

1. กัญญานัฐ
ส่งทางอีเมล
แสงแห่งธรรม (1. กัญญานัฐ)

                                    ไฟทุกข์ดับให้หมด                       เลิกละลดในตัณหา
                        โทสะคอยนำพา                                      เสื่อมคุณค่าถ้าวุ่นวาย
                                    โมหะคือลุ่มหลง                          หยิ่งทะนงจะฉิบหาย
                        ยึดถือในรูปกาย                                       หลงอบายต้องจาบัลย์
                                    ความโลภคือโลภะ                       ยึดธรรมะสิ่งสร้างสรรค์
                        ไฟร้ายทำลายกัน                                      ดับความฝันสลายไป
                                    รสทิพย์แห่งความสุข                   ขจัดทุกข์จิตผ่องใส
                        คุณธรรมนำจิตใจ                                    เริ่มทางใหม่ในความดี
                                    ดับไฟที่ต้นเหตุ                            ดับกิเลสจะสุขี
                        พระธรรมนำชีวี                                      วิเศษศรีที่ค้ำจุน
                                    แสงธรรมอันล้ำเลิศ                     แสนประเสริฐคอยเกื้อหนุน
                        ไตรรัตน์อรรถคุณ                         ดับว้าวุ้นในใจเรา

………………………. (1. กัญญานัฐ) …………………………

 

 

2. สิริมา
ส่งทางอีเมล

สายธารแห่งศรัทธา (2. สิริมา)

                                    คิดอย่างผู้สร้างสรรค์                    แต่ละวันวิถีไทย
                        ทำบุญค้ำจุนใจ                                        เป็นแบบให้ได้ชื่นชม
                                    เด็กไทยจะมีค่า                            การศึกษาต้องเหมาะสม
                        ความหวังของสังคม                                ต้องอบรมบ่มความดี
                                    เส้นทางแต่ละก้าว                       จะสั้นยาวตามวิถี
                        สร้างสุขได้เปรมปรีดิ์                                ชีวิตนี้จะร่มเย็น
                                    งานหนักเราต้องสู้                       หมั่นเรียนรู้มิยากเข็ญ
                        ยึดธรรมน้อมบำเพ็ญ                                เพื่อจะเป็นเพชรน้ำงาม
                                    ศรัทธามีมานะ                            คือตบะมิมองข้าม
                        ดวงแก้วเจิดแวววาม                               ถ้าทำตามพุทธองค์
                                    น้ำนิ่งมิติงไหว                            เหมือนดั่งใจที่สูงส่ง
                        เยือกเย็นสติคง                                        ทุกอย่างบ่งความเพียงพอ
                                    สุขที่เกิดในจิต                             คือชีวิตสืบสานต่อ
                        ทำดีอย่าได้ท้อ                                         จะเกิดก่อความสุขจริง

………………………. (2. สิริมา) …………………………

 

 

3. นัฎ
ส่งทางอีเมล

แผนที่แห่งความสุข (3. นัฎ)

                        สังคมจมความทุกข์         เข้าสู่ยุคน่าหวั่นกลัว
            เพลิงบาปฉาบมืดมัว                    ครอบครองใจใฝ่ความเลว
                        ต้นสายหลายทางแยก                   เหมือนชำแรกสู่ห้วงเหว
            เบื้องล่างกลางเพลิงเปลว                 ล้วนกิเลสก่อเภทภัย
                        มีเงินมีทรัพย์สิน                  เพราะโกงกินสิ้นโปร่งใส
            นับวันชาติบรรลัย                            เกินกู่กลับ...ซับน้ำตา
                        แผนที่แห่งพระธรรม           หยุดเหยียบย่ำโปรดนำมา
            ชี้ทางสร้างปัญญา                            พ้นหลุมบ่อแห่งอบาย
                        สุขในธรรมวิถี                     เป็นสุขที่ไม่มีขาย
            ล้ำค่ากว่าสุขกาย                              นำสังคมสุขร่มเย็น
                        ลมหายใจเข้าออก                สติบอกจิตบำเพ็ญ
            แปรทรัพย์รับสุขเป็น                       ตามแผนที่ความดีงาม
                        ยิ้มใสจากใจซื่อ                    โลกเลื่องลือ...ยิ้มสยาม
            สุขผลิสันติคาม                                ลับเลือนหาย...กลัวสายไป
                        แผ่นดินจักเกิดสุข                ต้องดับทุกข์ที่ลามไทย
            ด้วยธรรมนำดวงใจ                          เริ่มต้นใหม่มิสายเกิน
                        แผนที่แห่งความสุข             จักปลอบปลุกทุกทางเดิน
            สายกลางทางจำเริญ                         บ่งชี้ทิศมิผิดพลั้ง

                        ความสุขสืบวิถี                     ด้วยความดีเป็นที่ตั้ง
           ยึดธรรมเป็นกำลัง                             สร้างสุขแท้ออย่างแน่นอน  

………………………. (3. นัฎ) …………………………

 

 

 

 

4. นัฎ
ส่งทางอีเมล

ความสุข (4. นัฎ)

                ความสุขสบายจิต                    ใช้ชีวิตอย่างสดใส
อยู่ห่างเส้นทางภัย                                   สร้างสุขได้ด้วยใจตน

                ใช้เงินซื้อสุขปลอม                 สุขที่ย้อมความทุกข์ทน
ปลายทางกลางเล่ห์กล                              ช้ำชีวีมีน้ำตา
                ชื่อเสียงเพียงนามลวง               เสมือนบ่วงลวงชีวา
สุขปลอมย้อมศรัทธา                               สุขชั่วครู่แล้วหายไป
                สุขจริงสิ่งที่ฝัน                                    ต้องสร้างวันอันสดใส
ครองธรรมนำจิตใจ                                 พึงรู้ยึดประพฤติดี
                ทดแทนคุณพ่อแม่                  รักดูแลทำหน้าที่
ท่านยิ้มปริ่มไมตรี                                    บ้านอบอุ่นบุญชีวิน
                รู้คิดวินิจฉัย                                        ปัญหาใดแก้ไขสิ้น
สร้างสุขทุกเนื้อดิน                                 ภูมิสยามงามใจชน
                มีธรรมนำหลักคิด                    ใช้ชีวิตด้วยเหตุผล
เทิดค่าเมตตาดล                                      ดุจประทีปชีพเรืองรอง
                ความสุขอยู่มิไกล                    รับรู้ได้ด้วยใจมอง
สายกลางคือทางทอง                               นำพ้นทุกข์...ยุคมืดมัว              

                                          ………………………. (4. นัฎ) …………………………

 

 

 

 

5. รวิสรา
ส่งทางเว็บบอร์ด

ความสุข (5. รวิสรา)

ความสุขมีค่าล้น                         เราทุกคนล้วนต้องมี
อยากสุขต้องคิดดี                              ค่าทวีผลมากมาย
     ความสุขมีหลายด้าน                    ทั้งเรื่องงานและใจกาย
แต่สุขอาจหดหาย                             ถ้าประมาทหลงมัวเมา
     ครอบครัวสอนสิ่งดี                      เพื่อชีวีของตัวเรา
พ่อแม่ยามแก่เฒ่า                                         จะได้สุขลูกหลานดี
     ความรักก่อความสุข                    ช่วยปลอบปลุกด้วยไมตรี
เพื่อนพ้องและน้องพี่                         ปันรอยยิ้มอิ่มน้ำใจ
     โรงเรียนบ้านอีกหลัง                    ตั้งใจฟังครูสอนไป
ความรู้คู่จิตใจ                                  สร้างอนาคตให้งดงาม
     สุขดีมีงานทำ                              เพราะเชื่อคำกระทำตาม
พ่อแม่ครูคอยปราม                           สอนเด็กดื้อมีวันนี้
     ความสุขอยู่ไม่ไกล                       สอนหัวใจให้คิดดี
ผู้ใหญ่ใส่ใจมี                                               เป็นตัวอย่างสร้างสุขเรา

                                          ………………………. (5. รวิสรา) …………………………

 

 

6. รวิวรรณ
ส่งทางเว็บบอร์ด

ความสุข (6. รวิวรรณ)

 

ความสุขในชีวิต                          เกิดจากคิดกระทำดี
เริ่มทำตั้งเเต่นี้                                         สร้างชีวีมีสุขใจ
            ความสุขที่แท้จริง                        นั่นคือสิ่งอยู่ไม่ไกล
ไม่โลภเอาเปรียบใคร                                ชีพผ่องใสสุขในธรรม
            ความสุขไม่มีขาย                        แต่หาง่ายพึงจดจำ
แม้นจนทนตรากตรำ                                สุข พอเพียงเลี้ยงชีพตน
            หวังสุขแต่ภายนอก                      ภายในหลอกคอยฉ้อฉล
อยู่ได้ไม่คงทน                                         สุขไม่นานก็ผ่านไป
            สุขใจในชีวา                               ดีเสียกว่าสุขใดใด
ยึดสุจริตไว้                                             สั่งจิตให้คิดทำดี
            สร้างไทยมิไร้สุข                          ร่วมทำนุกค่าไมตรี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มี                                      สรรค์ธานีที่มั่นคง
            ทำดีน้อยคนเห็น                          แต่ผลเป็นอานิสงส์
แผ่นทองที่ปิดลง                                     ตรงหลังพระจะก่อคุณ
            จับมือสร้างสุขไว้                        ผองคนไทยใจอบอุ่น
หลักธรรมจักค้ำจุน                                  ชนทั้งผองครองสุขนาน

  ………………………. (6. รวิวรรณ) …………………………

7. ภัททิยา
ส่งทางเว็บบอร์ด

นางฟ้าแห่งความสุข (7. ภัททิยา)

ความสุขเหมือนนางฟ้า                เทพธิดาบนสวรรค์
เสกเวทย์วิเศษพลัน                                  ทุกคืนวันแสนสุขใจ
            นางฟ้าที่ว่านี้                              ท่านอยู่ที่หรือถิ่นไหน
ท่านไม่ได้อยู่ไกล                                      อยู่ในใจเราทุกคน
            จิตใจของมนุษย์                          คือแดนสุดแสนสดใส
แต่ก็มียังไฟ                                             แห่งหัวใจที่ทุกข์ทม
            ไฟแผดเผานางฟ้า                        ไฟโกรธาแสนขื่นขม
ไฟโลภแสนทุขตรม                                  นางฟ้าจมในกองไฟ
            ไฟเเสนจะรุ่มร้อน                       เผาพระพรจากนางฟ้า
เผาไปในทันตา                                        สุขโรยราในทันที
            ความสุขก็หมดไป                      ไม่สดใสไม่สุขขี
ไม่มีซึ่งความดี                                        ในวันนี้แสนทุกข์ใจ
            ชีวาแสนโศกเศร้า                        เพราะตัวเราเองนี่หนา
อยากได้สุขกลับมา                                   เจ้าจงกล้าจงดับไฟ
            ดับไฟแห่งความทุกข์                    ด้วยน้ำสุขแสนสดใส
ด้วยน้ำแห่งอภัย                                      ด้วยน้ำใจแสนโสภา
            นางฟ้ากลับคืนตื่น                       นางฟ้าฟื้นขึ้นมาใหม่
สุขกลับมาทันใด                                     เพราะใจไม่ร้อนรุ่มเอย
………………………. (7. ภัททิยา) …………………………

 

 

 

 

8. ชูสิน
ส่งทางไปรษณีย์

ความสุข (8. ชูสิน)

มนุษย์สุดประเสริฐ          ตั้งแต่เกิดมีชีวา
ชีวิตพัฒนา                                 มาสู่โลกอย่างโชคดี
            ร่ำเรียนเขียนหนังสือ        หมั่นฝึกปรือเพื่อชีวี
เดินทางสร้างศักดิ์ศรี                    เพื่อความสุขทุกเวลา
            แสงทองที่ส่องชีพ           คือประทีปแห่งปัญญา
ส่องทางสร้างชีวา                       เพื่อชีวิตพิชิตชัย
            ความสุขแห่งชีวิต            คือดวงจิตอันแจ่มใส
ความสุขของคนไทย                    คือรักใคร่ไมตรีกัน
            รู้รักสามัคคี                    คือความดีต้องสร้างสรรค์
ผูกมิตรจิตสัมพันธ์                       ผูกขวัญให้ไทยร่มเย็น
            ถือศาสน์เพื่อพบสุข         เร่งดับทุกข์ที่ขุกเข็ญ
ศีลธรรมมุ่งบำเพ็ญ                      เพื่อเพิ่มให้ใจครองบุญ
            อันทานคือการให้            การอภัยยิ่งให้คุณ
เมตตาและการุณย์                       อุ่นจิตเอื้อรักเจือจาน
            ความสุขซึ่งสุขจริง          สุขอย่างยิ่งคือนิพพาน
สุขแท้ตลอดกาล                          ไม่เกิดแก่ไม่เจ็บตาย
………………………. (8. ชูสิน) …………………………

 

 

 

 

9. อรัญญา
ส่งทางไปรษณีย์

ความสุข (9. อรัญญา)

โลกดั่งโรงละคร               บ้างอาทรบ้างท้อถอย
สิ่งหนึ่งซึ่งรอคอย                        คือความสุขของทุกคน
            ทำงานเพื่อหาเงิน
            ความเจริญคือดอกผล
ชีวิตต้องดิ้นรน                            เพื่อความสุขทุกชีวา
            สุขได้ไม่เป็นหนี้              ธรรมวิถีแห่งศาสดา
ใช้จ่ายซึ่งเงินตรา                         แต่พอเพียงเลี้ยงครอบครัว
            มุ่งสร้างทางกุศล             มิหมองมลมิเมามัว
ห่วงบ้านต้องล้อมรั้ว                    และล้อมรักให้ภิรมย์
            สร้างสุขให้เกิดสุข           เพื่อดับทุกข์อันขื่นขม
ความสุขโลกนิยม                        ว่าเป็นเยี่ยมแห่งชีวี
            สุขแท้พระกล่าวขาน        คือนิพพานสานสุขศรี
สุขใดในโลกนี้                             ไม่สุขเท่าเข้าถึงธรรม
            นิพพานเป็นสุขยิ่ง            คือความจริงนานฉนำ
ตัดเวรและตัดกรรม                      ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตาย
………………………. (9. อรัญญา) …………………………

 

 

10. ณัชริชา
ส่งทางไปรษณีย์

ความสุข (10. ณัชริชา)

            ความสุขทุกสถาน           อยู่ที่การแสวงหา
มนุษย์ธรรมดา                            หวังความสุขกันทุกคน
            รู้จักความพอเพียง           เพื่อหลีกเลี่ยงอกุศล
มั่นไว้ในใจตน                             ต้องประพฤติยึดศีลธรรม
            ไม่โลภไม่โกรธหลง          ชีพมั่นคงนานฉนำ
ตัดจากวิบากกรรม                       ไม่กอบโกยไม่โกงกิน
            ประพฤติสุจริต                ไม่ทำผิดฉ้อกังฉิน
ทำดีเพื่อแผ่นดิน                          และเพื่อชาติศาสน์ราชัน
            ความสุขอย่างคนไทย       ร่วมน้ำใจไมตรีกัน
ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์                 สร้างความรักสามัคคี
            เมตตากรุณา                   มุทิตาและปรานี
มุ่งทำแต่ความดี                          มีสุขแท้แก่แผ่นดิน
………………………. (10. ณัชริชา) …………………………

 

 

11. สุภัชชา
ส่งทางไปรษณีย์

ความสุข (11. สุภัชชา)

            ความสุขนั้นหาได้                        ด้วยการให้ความสำคัญ
ความรักความผูกพัน                                ผูกน้ำใจผูกไมตรี
            ความสุขในครอบครัว                  ไม่หมองมัวผิดวิถี
มุ่งทำแต่ความดี                                      ทั้งการให้อภัยกัน
            ทุกแรงแสวงหา                          ทุกศรัทธาความสุขสันต์
ชีวิตย่อมผูกพัน                                       ทุกข์และสุขทุกเวลา
            ถึงทีมีทุกข์บ้าง                            เร่งหาทางดับปัญหา
สุขมีที่ปัญญา                                          อย่าตรอมตรมนอนจมทุกข์
            แสงทองยังส่องภพ                      ชีพต้องสบซึ่งความสุข
ธรรมะช่วงประยุกต์                                 ช่วยปลอบปลุกหทัยชน
            รักชาติรักศาสน์พร้อม                  เอารักล้อมน้อมกุศล
ความสุขอยู่ที่ตน                                     ประพฤติตามงามทางบุญ
            ความสุขของคนไทย                    คืออภัยใฝ่การุณย์
เมตตามานำหนุน                                    อุ่นอ้อมใจมิตรไมตรี
            ความสุขของประเทศ                   ทุกคามเขตร่วมทำดี
รวมรักสามัคคี                                        ปรองดองไทยให้สุขเอย    
………………………. (11. สุภัชชา) …………………………
กาพย์ยานี ๑๑ 2557

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ ความว่างเปล่า
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (กาพย์ยานี 11) : หัวข้อ “ความทุกข์”bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ