ReadyPlanet.com
dot dot

เครือข่ายกวีและนักเขียน ไทย
 
 
คอลัมน์: ทำเนียบราษฏร
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ผู้เขียน : นายทิวา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 ทำบุญสงกรานต์นักกลอนที่วัดเทพธิดาราม,  งานสงกรานต์หมู่บ้่านไทย ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง นครชัยศรี  และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์ เชิดชูเกียรติ "นิภา (บางยี่ขัน) ทองถาวร

More...

 วันเสาร์ที่ ๑๙ เมษายน สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และสถาบันคึกฤทธิ์ จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์" ในวัคล้ายวันเกิดคุณ นิภา (บางยี่ขัน) ทองถาวร" เริ่มตั้งแต่บ่ายโมง มีเพื่อนเก่า มธ. มาร่วมกันเสวนา โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ บ่ายสี่โมงมีวงดนตรีคันนายาว (เนาวรัตน์ และคณะ) จัดที่สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี (เลยสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ไปหน่อยหนึ่ง)

More...

ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๓๐ น. และฟังพระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโกนอกจากนี้ยังมีคณะเจ้าภาพร่วมด้วยคือ คณะรวมศิษย์คณะบัญจบเบญจมา วัดบวรนิเวศวิหาร และ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด  จึงขอเรียนเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพร่วมกั

More...

คณะกรรมการจัดการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจาปี ๒๕๕๖ ต้องขออภัยที่ประกาศผลล่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดทำการ และด้วยเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง อาจทำให้ต้องเลื่อนวันมอบรางวัลจากที่กำหนดไว้เดิม ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยจะแจ้งกำหนดที่แน่นอนให้ทราบต่อไป

More...

เพื่อน ๆ นักกลอนทุกกลุ่ม ทุกชมรม และทุก ๆ ท่าน "ย้อนฝันวันวาน" สถานีวิทยุออนไลน์ของบ้านกัลปังหา ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว" ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.

More...

More...

ตามที่ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีโครงการคัดเลือกผู้สมควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น “นักกลอนตัวอย่าง” และ “นักกลอนดีเด่น” จาก ๗ ภูมิภาค เนื่องในโอกาส วันนักกลอน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

More...

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย กิจกรรม “วันนักกลอน ๒๕๕๕” การแข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย ชิงชนะเลิศระดับประเทศ หัวข้อ อภิสัมมานสักการะ ๑๐๐ พระชันษา พระสังฆบิดรณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

More...

บทร้อยกรอง

 ๐ ศรีศรีวันนี้เป็นวันดี ขอให้เจริญศรีสุขสวัสดิ์  นมัสการพระชินสีห์ ยอกรอัญชุลีขึ้นเหนือเกล้า  ประณตนิ้วดุษฎี ข้าขอไหว้พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า  จงมาปกเกศี  ทุกค่ำเช้าเพรางาย ฯ

More...

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง “พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่9” ความว่า

More...

บทกวีชุด "เจ้าผีเสื้อเอย" วีระศักดิ์ ขุขันธิน เขียนที่โรงพยาบาลศิริราช แปลเป็นภาษาจีนโดย โชติช่วง นาดอน

More...

 คำฉันท์มหาชาติ เข้าใจว่าเห็นจะมีทั้ง ๑๓ กัณฑ์ แต่ที่ในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครรวบรวมได้ไว้ยังไม่ครบ สังเกตดูฉบับที่ได้ไว้ สำนวนแต่งดูเหมือนจะแต่งในรัชกาลที่ ๒ ละรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร์นี้ เป็นสำนวนที่แต่งดีทุกกัณฑ์ แต่หาทราบชื่อผู้แต่งได้หมดไม่ ที่ทราบได้บางกัณฑ์เป็นสำนวนเจ้านายผู้หญิงทรงพระนิพนธ์ก็มี ดังเช่นคำฉันท์กัณฑ์กุมาร ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา ทรงพิมพ์ประทานตอบแทนผู้ถวายรดน้ำสงกรานต์เมื่อ พ.ศ ๒๔๖๖

More...

เมื่อเริ่มเขียนบทความชุด “คำฉันท์” วางแผนงานไว้ว่า จะเขียนแนะนำวรรณคดีคำฉันท์ไล่เรียงมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เขียนไปเรื่อย ๆ ให้เห็นพัฒนาการของฉันทลักษณ์ฉันท์ และจะสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในสังคมยุคนั้น ๆ ที่ข้าพเจ้ามีข้อมูลใหม่ ๆ แปลก ๆ เอาไว้ด้วย เป็นต้นว่า นำเอาฉากบรรยายการคล้องช้างในวรรณคดีลาว(อีสาน)มาเล่าเสริมเรื่องการคล้องช้างใน “สมุทรโฆษคำฉันท์” ไว้ด้วย

More...

 ขอเล่าถึงวรรณคดีอีสาน เรื่อง “นางแตงอ่อน” สักหน่อยหนึ่ง แม้ว่าฉันทลักษณ์เรื่องนี้จะเป็นโคลงลาว เหตุที่จำเป็นต้องกล่าวถึง เพราะวรรณคดีอีสานเรื่องนี้มีฉาก “การคล้องช้างเผือก” ด้วยบ่วงบาศเชือกปะกำ วรรณคดีภาคกลางที่บรรยายฉากการคล้องช้างไว้ละเอียดที่สุดคือเรื่อง “สมุทรโฆษคำฉันท์” เหตุที่กวีประพันธ์ฉากนี้ไว้ละเอียด น่าจะเนื่องจากพระราชนิยมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดการคล้องช้างมาก ข้าพเจ้าเคยเขียนเล่าไว้ในคอลัมน์นี้ถึงห้าหกตอน

More...

 “อนิรุทธคำฉันท์” มีคำฉันท์มากประเภทกว่าเรื่อง “เสือโคคำฉันท์” และสำนวนก็ไพเราะกว่าด้วย ฉากบรรยายป่า ล่าสัตว์ ฉากอุ้มสม ฉากวาดรูป จนถึงฉากพระเจ้ากรุงพาณออกรบจับพระอนิรุทธมัดประจานไว้หน้าพระลาน มีฉันท์ไพเราะหลายบท แต่ขอข้ามไป จะยกตัวอย่าง “สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19” ตอนที่นางอุษารำพัน ขอให้สังเกตว่า คำส่งสัมผัสนั้นไม่จำเป็นต้องสัมผัสคำท้ายวรรค

More...

วรรณคดีประเภทฉันท์ที่อ่าน “มัน” มาก ตามความชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าคือเรื่อง “อนิรุทธคำฉันท์” เพราะมีเรื่อง “เทพ” รบกันเอง พระกฤษณะ ซึ่งคือพระนารายณ์อวตารมาอยู่เมืองมนุษย์ รบกับพาณาสูรราชซึ่งเป็นยักษ์ แต่พระอิศวรดันมาช่วยพาณาสูรราช รบกับมนุษย์ (พระกฤษณะ) แล้วยังเอาชนะพระกฤษณะ(มนุษย์)ไม่ได้ หมดทางเข้าก็จะใช้ “ตาที่สาม”

More...Webboard All Topic
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้วผลประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 6 ปี 25562013-11-033100 / 3
dot
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้วอ่านผลงานร้อยกรองออนไลน์ ประจำปี 25562013-11-01664 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้วขอความร่วมมือในการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น2010-11-305262 / 0
dot
กระทู้ปกติยุติธรรม์เที่ยงแท้ 2014-04-246 / 0
dot
กระทู้ปกติรักกันและกัน2014-04-2114 / 0
dot
กระทู้ปกติเทศกาลสงกรานต์2014-04-1249 / 0
dot
กระทู้ปกติจิตถูกไส2014-04-0748 / 0
dot
กระทู้ปกติกายเกิดกู2014-04-0747 / 0
dot
กระทู้ปกติอำลาอาลัย ครูอำพล สุวรรณธาดา 2014-04-04132 / 1
dot
กระทู้ปกติอำลาอาลัย ครูอำพล สุวรรณธาดา 2014-04-04108 / 0
dot
กระทู้ปกติบทประพันธ์ พลตรีนิพนธ์ คำแหง2014-03-26103 / 4
dot
กระทู้ปกติฉันท์ห่อโคลง 2014-03-2165 / 1
dot
กระทู้ปกติประกาศผลประชันกลอนสด งานสดุดีวีรชนคนแสวงหาครั้งที่...2014-03-14102 / 0
dot
กระทู้ปกติ13 มีค. วันช้างไทย อีกทีครับ2014-03-1375 / 0
dot
กระทู้ปกติแถลงข่าวการประกาศผลนักเขียนรางวัลวรรณกรรมลุ่มน้ำโข...2014-03-06105 / 0
dot
กระทู้ปกติสตรี (ระลึก วันสตรีสากล) 2014-03-0395 / 1
dot
กระทู้ปกติ“เฉลิมพระเกียรติจอมจักรี และสดุดีวีรชนคนแสวงหา 255...2014-02-24160 / 2
dot
กระทู้ปกติฅน2014-02-2295 / 0
dot
กระทู้ปกติhello2014-02-2174 / 0
dot
กระทู้ปกติ<script>alert(0)</script>2014-02-21106 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 5
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 6 2556
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2556
bulletอ่านกลอนประกวด 2556
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2556
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2556
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๖
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ