ReadyPlanet.com


แจ้งเลื่อนประกาศผลร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558


ตามที่ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 

ได้จัดการประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

และกำหนดประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นั้น


ในการนี้ เนื่องจากมีผลงานส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย

คณะกรรมการจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ

จึงขอเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2558


จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ มา ณ ที่นี้ผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2015-11-24 16:02:10กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.