ReadyPlanet.com


รางวัลรพีพร


รางวัลรพีพร”
รางวัล “รพีพร” รางวัลสำคัญของวงการวรรณกรรมไทย เป็นครั้งแรกของวงการวรรณกรรมไทย ที่จะมีรางวัล “ทุนนักเขียน” เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักเขียนอิสระ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานเขียนอย่างเต็มที่ ตามแนวความคิดของ ‘รพีพร’ ผู้ล่วงลับ

ความเป็นมา

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนักเขียนและงานเขียนอันทรงคุณค่า เป็นศูนย์กลางให้นักเขียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อันนำไปสู่การรู้จักรักสนิทและผูกพันกันฉันพี่น้องในวงการเดียวกัน ดูแลและแบ่งปันทุกข์สุขซึ่งกันและกัน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ สืบเนื่องมาจากการรวมตัวของนักเขียนอาวุโสนำโดยนายสุวัฒน์ วรดิลก เพื่อรับขวัญนายเลียว ศรีเสวก หรือ “อรวรรณ” ซึ่งหายจากการป่วยหนัก การรวมตัวครั้งนั้นจึงได้ก่อเกิดเป็น “ชมรมนักเขียน ๕ พฤษภา” และนำไปสู่การจัดตั้งเป็นสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในปี ๒๕๑๔ มีนายอุทธรณ์ พลกุล เป็นนายกสมาคมฯคนแรก การถือกำเนิดของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจึงสืบเนื่องมาจากจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนนักเขียนด้วยกันเป็นประการสำคัญ

สืบเนื่องมาจากความคิดของนายสุวัฒน์ วรดิลก หรือ “รพีพร” ซึ่งยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนนักเขียนอยู่เสมอมา นายสุวัฒน์ วรดิลกได้เก็บรวบรวมเงินที่ได้มาจากน้ำใจของมิตรสหายในการจัดงานวันเกิดแต่ละปี และจากการจัดกิจกรรมต่างกรรมต่างวาระ เป็นกองทุนสะสมเรื่อยมา นอกจากที่ใช้ไปในการมอบรางวัลศรีบูรพาแต่ละปีแล้ว จนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อมีทุนมากพอ คณะนักเขียน นำโดยนายประยอม ซองทอง นายธัญญา ชุนชฎาธาร นางชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นอาทิ จึงได้รับมอบหมายจากนายสุวัฒน์ วรดิลก ให้จัดตั้งเป็น “มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน”ขึ้น และในปีพ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้รักใคร่ใกล้ชิดนายสุวัฒน์ วรดิลกและนางเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ได้ร่วมกันจัดงาน “ชีวิตเหมือนละคร ๕๐ ปีเพ็ญศรี-รพีพร”ขึ้น ได้ทุนเข้ามูลนิธิฯได้จำนวนหนึ่ง

มูลนิธินี้ นายสุวัฒน์ วรดิลก ให้จุดมุ่งหมายไว้แต่ต้นว่า เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อนนักเขียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากมูลนิธิเป็นองค์กรที่มิได้จัดกิจกรรมด้วยตนเอง การมอบทุนรพีพร หรือรางวัลรพีพรจึงอยู่ในความดำริเรื่อยมา และก่อนนายสุวัฒน์ วรดิลก จะถึงแก่กรรม ก็ได้ให้ความคิดในเรื่องการมอบรางวัลรพีพรไว้อย่างชัดเจนว่า ขอให้เป็นการสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่เพื่อให้เขาสามารถสร้างงานเขียนได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการครองชีพมากนัก

มูลนิธิรพีพร เพื่อสวัสดิการนักเขียนนำโดยนายประยอม ซองทอง และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นำโดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้ความปรารถนาของนายสุวัฒน์ วรดิลก ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยกำหนดตั้งเป็น “รางวัลรพีพร” ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงและประกาศเกียรติคุณนายสุวัฒน์ วรดิลก เจ้าของนามปากกา “รพีพร”ให้เป็นที่ยืนยงสืบไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายสุวัฒน์ วรดิลกหรือ รพีพร ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ นักประพันธ์ผู้สร้างสรรค์งานเพื่อวงวรรณกรรมไทยตลอดมา
๒. เพื่อให้นักเขียนผู้ได้รับรางวัลสามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มกำลังความสามารถ
๓. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเขียนและแวดวงวรรณกรรมในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคม
๔. เพื่อช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันระหว่างนักเขียนในแวดวงวรรณกรรม

หลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับรางวัล

๑. เป็นนักเขียนคุณภาพ มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงการพอสมควร
๒. มีผลงานที่แสดงชัดเจนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม มิใช่เพื่อความบันเทิงถ่ายเดียว
๓. เป็นนักเขียนอิสระ

รางวัล

๑.เงินทุนเพื่อการเขียนหนังสือ โดยไม่มีเงื่อนไข ๑๐๐.๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๒.โล่จารึกลายเซ็นนามปากกา “รพีพร” ตราสัญลักษณ์ “มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน และตราสัญลักษณ์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

การดำเนินงาน

๑.ให้มีกรรมการร่วมกันระหว่างสององค์กรฯในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล
๒.ให้มูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน สนับสนุนเงินรางวัล สำหรับโล่รางวัลให้เป็นรูปลายมือชื่อ “รพีพร” มีประธานมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน และนายกสมาคมนักเขียนฯลงลายมือชื่อด้วยกัน
๓.ให้จัดการมอบรางวัลขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ของทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นไป


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-02 14:42:18


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.