ReadyPlanet.com


ช่วยอนุเคราะห์แต่งกลอนให้บทหนึ่งครับ


ใครที่พอมีความสามารถ ช่วยอนุเคราะห์แต่งบทร้อยกรองให้บทหนึ่งซีครับ เป็นร้อยกรองประเภทใดก็ได้ แต่ให้สั้น ๆ เพียงบทเดียว ที่มีความหมายว่า
"คนดีจะอ้างตัวอย่างที่ดี คนชั่วจะอ้างตัวอย่างที่ชั่ว"

( ขยายความเพื่อความเข้าใจของผู้จะปรับเป็นร้อยกรอง ทุกเรื่องในโลกนี้จะมีตัวอย่างให้อ้างอิงทุกรูปแบบ แม้แต่จะบอกว่าคนเรามีนิ้วมือ 11 นิ้ว ก็ยังสามารถหาคนที่มีนิ้วมือ 11 นิ้ว มาอ้างเป็นหลักฐานได้ คนชั่วจะทำอะไรที่ชั่ว ก็สามารถหาตัวอย่างมาอ้างอิงในการทำชั่วนั้นได้ ฉะนั้น การกระทำใดมีตัวอย่าง หาตัวอย่างอิงอิงได้ ไม่ได้แปลว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะดูว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่ว อาจดูได้จากลักษณะตัวอย่างที่คนนั้นยกมาอ้างอิง )

ผมจะมีค่าตอบแทนให้ ขึ้นอยู่กับความไพเราะ (100 - 500 บาท) โดยบอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารมา ผมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้แน่ ๆ ครับ ขอบคุณมาก ๆ ผมจะรอคอยจากใครก็ได้นะครับผู้ตั้งกระทู้ เอกชัย (nfeph-at-cscoms-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-04 12:17:34


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1831607)

           มองรอยย่ำดำนาน่าชมชื่น

ปลูกสู่ผืนแผ่นดินถิ่นหวงแหน

มองคนชั่วมัวมอมเมาเผาดินแดน

มีตัวแทนทำลายสลายเมือง

*ไม่คิดตังคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น BR Poet (phongsathorn_a-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-04 22:17:20


ความคิดเห็นที่ 2 (1831694)

"โจรไปหาโจรพระไปหาพระ"

หนอนก็จะดำรงร่วมวงหนอน

ฉันใดก็ฉันนั้นนิรันดร

ย่อมสะท้อนให้เห็นความเป็นไป

ผู้แสดงความคิดเห็น สาธุชน วันที่ตอบ 2008-09-05 08:29:56


ความคิดเห็นที่ 3 (1831748)

ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยครับ

บทกลอนของท่านสาธุชน (ความคิดเห็นที่ 2 ค่อนข้างจะตรงกับความหมายที่ผมกำหนดไว้

(คนดีจะอ้างตัวอย่างที่ดี คนชั่วจะอ้างตัวอย่างที่ชั่ว)  ผมไม่ได้คิดถึงการเมืองขณะนี้เลยนะครับ คิดถึงชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป

 

ถ้าท่านสาธุชนต้องการค่าตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะเอาไปแจกคนอื่นต่อ ก็แจ้งเลขที่บัญชีไปที่อีเมล์ผมก็ได้

 

หรือใครจะกรุณาแต่งเพิ่ม ให้มีเห็นความหมายที่ชัดเจนใน 1 บท โดยไม่ต้องอธิบายเพิ่ม ก็จะขอบพระคุณมากครับ ยังรอต่อไปอีก

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกชัย (nfeph-at-cscoms-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-05 09:54:17


ความคิดเห็นที่ 4 (1832084)

แมลงวัน ฝันอาจม ชมเชยชิด

ผูกสนิท ติดพันแน่น เป็นแก่นหลัก

หมู่ภมร ร่อนเชยชม ภิรมย์รัก

สุดจะหัก ปักดวงใจ ใฝ่ผกา....

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟรี วันที่ตอบ 2008-09-05 16:22:09


ความคิดเห็นที่ 5 (1832256)
"คนดีจะอ้างตัวอย่างที่ดี คนชั่วจะอ้างตัวอย่างที่ชั่ว" และ คนดีจะอ้างเหตุผลที่ดี คนชั่วจะอ้างเหตุผลที่ชั่ว ............................ คนดีท่านเอ่ยด้วย อมฤตธรรม นั่นแล คนชั่วอกุศลกรรม กล่าวนั้น การงานไม่น้อมนำ อ้างป่วย คร้านเฮย ขยันจึ่งพากเพียรขั้น ก่อนไข้กลับคืน ........................... (ถอดความว่า สัปบุรุษ-คนดี มักจะยกคุณธรรมความดีงามขึ้นมากล่าวอ้าง ยกระดับ-กล่อมเกลา-จรรโลง จิตใจ /ทุจริตชน หรือคนชั่ว มักจะยกสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยกุศลกรรมขึ้นมากล่าวอ้าง ดั่งเช่นใช้เป็นข้อสนับสนุนเพื่อให้ ความเกียจคร้านของตนนั้น เป็นสิ่งที่ชอบธรรม ว่า เกิดจากความเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ทำการงานไม่ไหว/แต่คนดี(สุจริตชน-สัปบุรุษ) จะให้เหตุผลของความขยันหมั่นประกอบการงาน แม้ในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่า ถ้าไม่รีบขวนขวายการงานเสียตอนนี้ ถ้าอาการกำเริบหนักขึ้น ก็จะทำงานไม่ได้) ถ้าจะให้แถไปเรื่องการเมืองสักหน่อย ก็จะเห็นได้จากตัวอย่าง ที่ สองฝ่าย กล่าวอ้างว่า ทำเพื่อชาติ แล้วก็พยายามหาเหตุผล เพื่อนำมาสนับสนุนข้ออ้าง ข้อเถียงของตน นั้น แล ) เอิ้กๆ ป.ล. ด้วยมีอามิส สินจ้างเป็นตัวบดบังปัญญาอยู่ จึงเขียนได้ไม่ใคร่ดีนักแล ถ้าได้ลุกอมหวานๆสักเม็ด กับอีกหนึ่งถุงเพื่อแจกจ่ายมวลมิตรร่วมสายเลือดแห่งบทกวี จะดีไม่น้อยทีเดียว (ล้อเล่นนะ ) อิอิ
ผู้แสดงความคิดเห็น พนมวัลย์ (lipto_san-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-05 20:45:53


ความคิดเห็นที่ 6 (1832257)

"คนดีจะอ้างตัวอย่างที่ดี คนชั่วจะอ้างตัวอย่างที่ชั่ว"
และ คนดีจะอ้างเหตุผลที่ดี คนชั่วจะอ้างเหตุผลที่ชั่ว

............................
คนดีท่านเอ่ยด้วย   อมฤตธรรม นั่นแล
คนชั่วอกุศลกรรม   กล่าวนั้น
การงานไม่น้อมนำ   อ้างป่วย คร้านเฮย
ขยันจึ่งพากเพียรขั้น  ก่อนไข้กลับคืน
........................................................
(ถอดความว่า สัปบุรุษ-คนดี มักจะยกคุณธรรมความดีงามขึ้นมากล่าวอ้าง ยกระดับ-กล่อมเกลา-จรรโลง จิตใจ /ทุจริตชน หรือคนชั่ว มักจะยกสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยกุศลกรรมขึ้นมากล่าวอ้าง ดั่งเช่นใช้เป็นข้อสนับสนุนเพื่อให้ ความเกียจคร้านของตนนั้น เป็นสิ่งที่ชอบธรรม ว่า เกิดจากความเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ทำการงานไม่ไหว/แต่คนดี(สุจริตชน-สัปบุรุษ) จะให้เหตุผลของความขยันหมั่นประกอบการงาน แม้ในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่า ถ้าไม่รีบขวนขวายการงานเสียตอนนี้ ถ้าอาการกำเริบหนักขึ้น ก็จะทำงานไม่ได้) ถ้าจะให้แถไปเรื่องการเมืองสักหน่อย ก็จะเห็นได้จากตัวอย่าง ที่ สองฝ่าย กล่าวอ้างว่า ทำเพื่อชาติ แล้วก็พยายามหาเหตุผล เพื่อนำมาสนับสนุนข้ออ้าง ข้อเถียงของตน นั้น แล ) เอิ้กๆ
ป.ล. ด้วยมีอามิส สินจ้างเป็นตัวบดบังปัญญาอยู่ จึงเขียนได้ไม่ใคร่ดีนักแล ถ้าได้ลุกอมหวานๆสักเม็ด กับอีกหนึ่งถุงเพื่อแจกจ่ายมวลมิตรร่วมสายเลือดแห่งบทกวี จะดีไม่น้อยทีเดียว (ล้อเล่นนะ ) อิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนมวัลย์ (lipto_san-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-05 20:48:35


ความคิดเห็นที่ 7 (1832258)

"คนดีจะอ้างตัวอย่างที่ดี คนชั่วจะอ้างตัวอย่างที่ชั่ว"
และ คนดีจะอ้างเหตุผลที่ดี คนชั่วจะอ้างเหตุผลที่ชั่ว

............................
คนดีท่านเอ่ยด้วย   อมฤตธรรม นั่นแล
คนชั่วอกุศลกรรม   กล่าวกั้น
การงานไม่น้อมนำ   อ้างป่วย คร้านเฮย
ขยันจึ่งพากเพียรขั้น  ก่อนไข้กลับคืน
........................................................
(ถอดความว่า สัปบุรุษ-คนดี มักจะยกคุณธรรมความดีงามขึ้นมากล่าวอ้าง ยกระดับ-กล่อมเกลา-จรรโลง จิตใจ /ทุจริตชน หรือคนชั่ว มักจะยกสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยกุศลกรรมขึ้นมากล่าวอ้าง ดั่งเช่นใช้เป็นข้อสนับสนุนเพื่อให้ ความเกียจคร้านของตนนั้น เป็นสิ่งที่ชอบธรรม ว่า เกิดจากความเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ทำการงานไม่ไหว/แต่คนดี(สุจริตชน-สัปบุรุษ) จะให้เหตุผลของความขยันหมั่นประกอบการงาน แม้ในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยว่า ถ้าไม่รีบขวนขวายการงานเสียตอนนี้ ถ้าอาการกำเริบหนักขึ้น ก็จะทำงานไม่ได้) ถ้าจะให้แถไปเรื่องการเมืองสักหน่อย ก็จะเห็นได้จากตัวอย่าง ที่ สองฝ่าย กล่าวอ้างว่า ทำเพื่อชาติ แล้วก็พยายามหาเหตุผล เพื่อนำมาสนับสนุนข้ออ้าง ข้อเถียงของตน นั้น แล ) เอิ้กๆ
ป.ล. ด้วยมีอามิส สินจ้างเป็นตัวบดบังปัญญาอยู่ จึงเขียนได้ไม่ใคร่ดีนักแล ถ้าได้ลุกอมหวานๆสักเม็ด กับอีกหนึ่งถุงเพื่อแจกจ่ายมวลมิตรร่วมสายเลือดแห่งบทกวี จะดีไม่น้อยทีเดียว (ล้อเล่นนะ ) อิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนมวัลย์ (lipto_san-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-05 20:49:54


ความคิดเห็นที่ 8 (1832391)

ขอบพระคุณ ท่านความคิดเห็นที่ 4 (ฟรี) และท่านพนมวัลย์ ครับ ไพเราะมากทั้งสองบท โดยเฉพาะการแต่งเป็นโคลงจะแต่งยากนะครับ ไพเราะจนคล้ายกับบทประพันธ์ของครูรุ่นเก่า ๆ

ความเป็นมาที่ผมต้องการบทร้อยกรองนี้คือ ผมทำงานในหน่วยงานราชการ ปรากฏว่าบุคลากรในหน่วยงานราชการมักจะทำอะไรมักง่ายไม่คำนึงถึงคุณโดยจะพากันอ้างว่าคนอื่นเขาก็ทำอย่างนั้นกัน ผมรำคาญมาก อยากจะมีบทร้อยกรองสั้น ๆ ที่มีความหมายอย่างที่บอก เอาไว้พูดติงคน และอยากจะส่งไปเป็นข้อคิดในรายการทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่นที่ UBC ช่อง 7 น่ะครับ แต่ผมไม่มีความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองเลย

กลอนของท่าน BR Poet  (ความคิดเห็นที่ 1) กับของท่านฟรี (ความคิดเห็นที่ 4) ผมรู้สึกว่าความหมายเป็นตัวอย่างของประเด็น ไม่ใช่ตัวประเด็น
ส่วนของท่านพนมวัลย์เป็นทั้งประเด็นและตัวอย่างประกอบ แต่ตัวอย่างที่อ้างป่วยนั้นเป็นการอ้างตัวเองไม่ได้อ้างคนอื่นที่ไม่ดีเป็นตัวอย่าง แต่บทถอดความของท่านเขียนได้ดีมาก

โดยส่วนตัวผมซึ่งมีปัญญาไม่มาก อยากจะนำกลอนของท่านสาธุชน (ความคิดเห็นที่ 2) มาปรับให้ตรงประเด็นผม แล้วผสมกับคำถอดความของท่านพนมวัลย์ ดังนี้

โจรจะอ้างโจรพระจะอ้างพระ
หนอนก็จะดำรงร่วมวงหนอน
ฉันใดก็ฉันนั้นนิรันดร
ย่อมสะท้อนให้เห็นใครเป็นใคร

(ถอดความว่า
"คนดีจะอ้างตัวอย่างที่ดี คนชั่วจะอ้างตัวอย่างที่ชั่ว"
และ คนดีจะอ้างเหตุผลที่ดี คนชั่วจะอ้างเหตุผลที่ชั่ว
สัปบุรุษ-คนดี มักจะยกคุณธรรมความดีงามขึ้นมากล่าวอ้าง ยกระดับ-กล่อมเกลา-จรรโลง จิตใจ
ทุจริตชน หรือคนชั่ว มักจะยกสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยกุศลกรรมขึ้นมากล่าวอ้าง เพื่อสนับสนุนข้ออ้าง ข้อเถียงของตน นั้น แล )

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกชัย (nfeph-at-cscoms-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-06 08:54:51


ความคิดเห็นที่ 9 (1832649)
ขอบคุณที่ชอบ ด้วยยินดีครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น พนมวัลย์ (lipto_san-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-09-06 19:39:34


ความคิดเห็นที่ 10 (2007864)
ลงขวาน่ารัก รุ้จักวินัย
ผู้แสดงความคิดเห็น สาวสวยสาวสวยสาวสวยสวยสวยสวยสาว วันที่ตอบ 2009-11-18 19:13:46


ความคิดเห็นที่ 11 (2106926)

lv wallets for men fake gucci handbags line The highly appreciated red and louis vuitton girl not from an immensely rich replica louis vuitton handbags louis vuitton handbags.

ผู้แสดงความคิดเห็น bunny (morgan-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 20:09:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.