ReadyPlanet.com


ประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ เนื่องในงานวันยุวกวี ประจำปี ๒๕๕๐


ประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ

เนื่องในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐”

ดำเนินงานโดย

สโมสรยุวกวี  ชมรมเทพศรีกวีศิลป์  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

# # # # # # # # # # # #

 

            สโมสรยุวกวี  ชมรมเทพศรีกวีศิลป์  ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จัดประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมคุณธรรมและความสามัคคีของคนในชาติ  เนื่องในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐” ชิงรางวัลเงินช่วยทุนการศึกษา ๕๒,๐๐๐ บาท   พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร  มีรายละเอียดดังนี้

 

            วัตถุประสงค์  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสปีมหามงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา  และปลุกจิตสำนึกคนไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้รักษ์สามัคคี มีคุณธรรม  และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ

 

            ผู้มีสิทธ์ส่งผลงานเข้าประกวด  เยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ

 

            ประเภทและหัวข้อบทร้อยกรองที่กำหนดให้เขียน

                        ระดับประถมศึกษา      เขียนเป็นกาพย์ยานี ๑๑ ความยาว ๕ บท หัวข้อ   “รู้รักษ์สามัคคี”

                        ระดับมัธยมศึกษา  เขียนเป็นกลอนแปด  ความยาว ๕ บท  หัวข้อ “คุณธรรมนำไทย”

 

            กำหนดเวลารับผลงานและสถานที่ส่ง  ส่งผลงานประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ที่

                        สโมสรยุวกวี  ชมรมเทพศรีกวีศิลป์

                        ตู้ ป.ณ.๖๒  ปณ.จรเข้บัว

                        กรุงเทพฯ

                        ๑๐๒๓๐

 

            กติกาการตัดสิน  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเพื่อคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายระดับละ ๑๐ สำนวน (เท่าจำนวนรางวัล)  แล้วเชิญเจ้าของสำนวนที่เข้ารอบสุดท้าย  ไปแข่งขันสดรอบชิงชนะเลิศเพื่อทดสอบความสามารถและจัดลำดับรางวัล  ในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐”  วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร  หากผู้เข้ารอบสุดท้ายรายใดไม่ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล

 

            รางวัล ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มีระดับละ ๑๐ รางวัล  ดังนี้

                   รางวัลที่ ๑  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

                   รางวัลที่ ๒ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท

                   รางวัลที่ ๓  โล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท

                   รางวัลชมเชย  มี ๗ รางวัล  รับเกียรติบัตรและเงินช่วยทุนการศึกษา  รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

 

            พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ “วันยุวกวี ครั้งที่ ๓๐” วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น ๕  อาคาร       ดร.สุข พุคยาภรณ์ ( อาคาร ๑ )   มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร   โดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธาน

 

             

              ดูแผนที่การเดินทาง  ผู้ตั้งกระทู้ นกยักษ์ :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-01 16:30:10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1758962)

อยากดูภาพ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เมย์ วันที่ตอบ 2008-05-29 15:32:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.