ReadyPlanet.com


โครงการประกวดกล่องความดี


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกัน
สร้างกล่องความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกในแนวทางสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ ค่านิยมที่ดีให้เกิดในเยาวชนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดในทางที่ดี มีสติปัญญา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กติกาการประกวด
ส่งเรื่องราว ผลงาน ประสบการณ์ ของตัวท่านเองหรือบุคคลอื่นที่ท่านชื่นชอบ เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์และแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยไม่จำกัดมุมมองและแนวความคิด โดยวิธีการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

แบบทางเว็บไซต์ สมัครและสร้างกล่องความดี เป็น Blog เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์  http://www.teenlifemap.com/activities.php
แบบทางจดหมาย ส่งเรื่องราวอย่างน้อย 1 หน้า  A4 พร้อมรูปภาพประกอบ(ถ้ามี) พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่โครงการประกวดกล่องความดี เลขที่ 1895/60 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
แบบทางแฟกซ์ ส่งถึงโครงการประกวดกล่องความดี  มาที่ 02-9413928
คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาผู้ตั้งกระทู้ rewalwer :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-04 14:13:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.