ReadyPlanet.com


“วัชระ สัจจะสารสิน”นักเขียนหน้าใหม่คว้าซีไรต์2551


“วัชระ สัจจะสารสิน”นักเขียนหน้าใหม่คว้าซีไรต์2551

วันนี้
(29 สิงหาคม ) เมื่อเวลา 14.00 . ...สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน(ซีไรต์) เป็นประธานประกาศผลรางวัลซีไรต์ประจำปี 2551 ประเภทเรื่องสั้น ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล ผลปรากฏว่าปีนี้นักเขียนหน้าใหม่คือ วัชระ สัจจะสารสิน เป็นผู้คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ์นี้ ด้วยผลงานเรื่องสั้นที่ชื่อ “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง”

หลังการประกาศรางวัล วัชระเปิดเผยความรู้สึกแก่ผู้สื่อข่าวผู้จัดการออนไลน์ว่า
“ เล่มนี้เป็นผลงานการเขียนรวมเล่ม ๆ แรกของผม ซึ่งตอนที่เขียนนั้นคาดหวังว่าอาจจะได้เข้ารอบซีไรต์ แต่ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นั้นอยู่เหนือความคาดหมาย ดีใจมาก ๆ ครับ”
สำหรับปีนี้เรื่องสั้นที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก มีดังนี้

1.
ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่น ๆ ของ...ศิริวร แก้วกาญจน์
2. เคหวัตถุ ของ...อนุสรณ์ ติปยานนท์
3. ตามหาชั่วชีวิต ของ...เสาวรี
4. บริษัทไทยไม่จำกัด ของ..สนั่น ชูสกุล
5. ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ ของ..เงาจันทร์
6. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของ..วัชระ สัจจะสารสิน
7. เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า ของ..จำลอง ฝั่งชลจิตร
8. วรรณกรรมตกสระ ของ..ภาณุ ตรัยเวช
9. หมูบ้านแอโรบิก ของ..ทัศนาวดี

.............
ผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9510000102248

ขอแสดงความยินดีด้วยผู้ตั้งกระทู้ ผ่านมา :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-29 16:04:01


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1828105)

สำหรับ 9 เล่มที่ได้รับการลงมติคัดเลือก ในรอบคัดเลือก จากคณะกรรมการคัดเลือก อันประกอบด้วย รศ.ยุรฉัตร บุญสนิท ประธานกรรมการคัดเลือก และกรรมการ ได้แก่ จรูญพร ปรปักษ์ประลัย, ดำรงค์ บุตรดี, รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, รักษ์มนัญญา สมเทพ, รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และ ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร

และได้ประกาศผลไปเมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมโอเรียนเต็ล
มีรายชื่อต่อไปนี้

1.ข่าวการหายไปของอาริญาและเรื่องราวอื่นๆ ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ (ผจญภัยสำนักพิมพ์) ผู้เขียนใช้ความเป็น "นักเล่าเรื่อง" เล่าภาพชีวิตของคนเฉพาะท้องถิ่น คนชนบทและคนเมือง "เสียงเล่า" ของเขาเป็นเสียงที่อยู่ในกระแสร่วมสมัย แต่ด้วย "กลวิธีการนำเสนอเรื่องเล่า" นักเขียนได้ใช้น้ำเสียงโน้มน้าวให้ผู้อ่าน รื่นรมย์ รันทด และสะเทือนใจได้ลึกซึ้ง และด้วยลีลาที่นักเขียนพยายามจะทำให้ "เรื่องเล่า" มีลักษณะแปลกและต่างรูปแบบ

2.เคหวัตถุ ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์ เรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่องนี้ทำให้เราต้องมองสิ่งของต่างๆ รอบตัวด้วยดวงตาที่เปลี่ยนไป เรื่องสั้นทั้งหมดใช้ลีลาการเล่าเรื่องที่โดดเด่นและสร้างสรรค์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงร้อยรัดกันอย่างลึกซึ้งระหว่างวัตถุและจิตใจ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงสัมพันธภาพที่มีรูปลักษณ์อันหลากหลายของผู้คนร่วมสมัย ในช่วงเวลาที่ทุกคนดูเหมือนถูกเคลือบฉาบด้วยเปลือกแห่งวัตถุ

3.ตามหาชั่วชีวิต ของ เสาวรี (สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น) เรื่องสั้นทั้ง 9 เรื่อง ผู้เขียนตั้งคำถามกับผู้อ่าน ตั้งคำถามกับสังคม ว่าเรากำลังตามหาอะไรกันอยู่? บางคนอาจตามหามาชั่วชีวิต แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ากำลังตามหาอะไร โดยสะท้อนผ่านตัวละครที่ต่างมีชีวิตกะพร่องกะแพร่งไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ต่างพยายาม "ตามหา" เพื่อ "เติมเต็ม" ให้กับส่วนที่ตนขาด ตามหาการยอมรับนับถือจากผู้คน ตามหาตัวตนที่ไม่เคยมีของตัวเอง ตามหารากเหง้าเผ่าพันธุ์ ต่างล้วนตามหาความสมบูรณ์ของชีวิต

4.บริษัทไทยไม่จำกัด ของ สนั่น ชูสกุล (สำนักพิมพ์มติชน) รวมเรื่องสั้นแนวการเมืองที่เขียนระหว่างปี 2530-2547 ประเด็นหลักคือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างรัฐกับประชาชน ด้วยกลวิธี มุมมอง และท่าทีที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้แม้เรื่องสั้นบางเรื่องจะเขียนมานับสิบปีแล้ว ก็ยังสามารถสร้างอารมณ์ร่วมและกระตุ้นความคิดได้อย่างน่าประหลาดใจ ประเด็นที่นำเสนอไม่มีลักษณะขาว-ดำอย่างชัดเจน แต่แสดงความซับซ้อนยอกย้อนของปัญหา

5.ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ ของ เงาจันทร์ (แพรวสำนักพิมพ์) เรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องก่อเกิดด้วยความฝัน ความปรารถนาของชีวิตเล็กๆ ในสังคม ประหนึ่งความปรารถนาในแสงจันทร์ที่มิเคยลับโลก แต่ก็ไม่อาจจับต้องคั้นหมายให้เป็นไปตามใจได้ เรื่องราวในผลงานรวมเรื่องสั้นชุดนี้ นับเป็นวรรณกรรมแนวโรแมนติกแห่งยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทว่าบทบาทสำคัญของวรรณศิลป์แนวนี้ ยังสามารถทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับความละเอียดอ่อนของมนุษย์ต่อมนุษย์ และแม้ต่อชีวิตอื่นที่มิใช่มนุษย์

6.เราหลงลืมอะไรบางอย่าง ของ วัชระ สัจจะสารสิน (สำนักพิมพ์นาคร) รวมเรื่องสั้น 12 เรื่องที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ทันสมัยในเชิงให้รายละเอียด นักเขียนเน้นความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของผู้คนทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง ที่ถูกกลายกลืนด้วยความเจริญของสังคมเมือง จากความละเมียดละไมไปสู่ความหยาบกระด้าง และในที่สุดความรู้สึกแบบสังคมเมืองก็ครอบคลุมสภาพจิตใจของชนบทได้อย่างสิ้นเชิง

7.เรื่องบางเรื่องเหมาะที่จะเป็นเรื่องจริงมากกว่า ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร (สำนักพิมพ์แมวบ้าน) เรื่องสั้นทั้ง 15 เรื่องผูกร้อยด้วยโครงสร้างที่ไม่หวือหวา จนดูเหมือนเป็นชีวิตประจำวัน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ หากแต่ด้วยมุมมอง ชั้นเชิงการเล่า และภาษาที่แฝงไว้ด้วยอารมณ์ ก็ทำให้เรื่องเล็กๆ ที่ดูไม่สลักสำคัญกลับกลายเป็นมีความหมายอันน่าพินิจ ทั้งหมดยืนยันถึงบทบาทที่แท้จริงของนักเขียนในฐานะ "นักเล่าเรื่อง" และโดดเด่นมากในการชี้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง

8.วรรณกรรมตกสระ ของ ภาณุ ตรัยเวช (สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์) รวมเรื่องสั้นทั้ง 9 เรื่อง นำเสนอชีวิตของผู้คนที่แปลกแยกจากสังคม ผู้เขียนนำเสนอภาพตัวละครที่ตั้งคำถามกับความเป็นไปของคนในสังคม จากเรื่องง่ายๆ ไปสู่เรื่องราวที่ซับซ้อน แต่ละเรื่องล้วนมีทิศทางของการนำเสนอตัวละครแตกต่างกันไป บางคำถามตั้งขึ้นเพื่อ "ยั่วล้อ" กับลักษณะของวรรณกรรมสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยมีใคร "เล่น" กับประเด็นนี้มาก่อน ตัวละครที่เป็นนักเขียนจึงได้แต่ยอมรับว่าวรรณกรรมที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นนั้น แม้แต่ตนเองก็ยังอ่านไม่รู้เรื่อง

9.หมู่บ้านแอโรบิก ของ ทัศนาวดี (แพรวสำนักพิมพ์) เรื่องสั้นทั้ง 8 เรื่องนี้ สะท้อนปัญหาของสังคมร่วมสมัย ด้วยทัศนคติอันเปิดเผย ผ่านมุมมองของตัวละครหลากหลายอาชีพ ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมและเทคโนโลยีทั้งหลาย ในยุคที่คนในชนบทตกเป็นเหมือนเหยื่ออันโอชะของสิ่งเหล่านั้น ไม่ต่างจากคนในสังคมเมือง การไหลบ่าเข้าใส่อย่างหนักหน่วงของกระแสวัตถุนิยม ทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนหลายคนรับมือไม่ได้ จึงพยายามกลืนเกลื่อนด้วยคติชีวิตอันแปลกแปร่ง เหมือนการเสียดสี เยาะเย้ย แต่ก็จำนนอยู่ในที

...............

ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2008-08-29 16:08:53


ความคิดเห็นที่ 2 (1828312)

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากพื่อนพี่น้องในวง    วรรรณกรรม  ทันโลก ทันเหตุการณ์ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2008-08-29 22:37:07


ความคิดเห็นที่ 3 (1828313)

ยินดีด้วยครับ พี่บ่าวชาวสงขลา

ผู้แสดงความคิดเห็น นายดอกเข็ม (Ixora) วันที่ตอบ 2008-08-29 22:39:06


ความคิดเห็นที่ 4 (1828396)

ขอแสดงความยินดีกับนักเขียนรางวัลซีไรท์คนใหม่ล่าสุดวัชระ สัจจะสารสิน

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ตอบ 2008-08-30 08:36:44


ความคิดเห็นที่ 5 (2107579)

lace wigs for sale remi lace wigs women The best human hair wigs are made wigs mousse Initially your hair pieces jessica simpson extensions.

ผู้แสดงความคิดเห็น gondolo (liz-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-11 11:05:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.