ReadyPlanet.com


"คำขานรับ"วนิดา ละคร-ดนตรี-พจนาลัย-กวี
"คำขานรับ"วนิดา ละคร-ดนตรี-พจนาลัย-กวี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
"มดเป็นตัวแทนของยุคสมัย ยุคสมัยที่คนหนุ่มสาวกล้ามองไปถึงดวงดาว และทุ่มเทชีวิตของตัวเพื่อฝ่าฟันไปหยิบดวงดาวนั้นมาเป็นสมบัติของปวงชน ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะได้ครอบครองไว้เองในนามของปวงชน"

นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียนคำอาลัยถึง "มด"วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เป็นคำจำกัดความชีวิต และอุดมคติของผู้หญิงแกร่งคนหนึ่ง ที่เคียงข้างชาวบ้านคัดค้านการสร้างเขื่อนปากมูล จนนำสู่การก่อตั้งสมัชชาคนจน ที่มีบทบาทเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวบ้านและคนชายขอบ

ครอบครัวตันติวิทยาพิทักษ์ และเพื่อนพ้องน้องพี่ ได้ร่วมกันก่อตั้ง "กองทุนวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องความเป็นธรรมของคนจน"

ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศมอบรางวัล "ฉันรักประชาชน" แด่ วนิดา นับเป็นคนแรกของรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ที่อุทิศชีวิตตามปณิธานของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญที่กล่าวกันสืบมาว่า "ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"

ในโอกาสเดียวกัน ศิลปินคนดนตรี นักละครเวที กวีซีไรต์ และนักกิจกรรมเพื่อสังคม ได้รวมตัวกันจัดคอนเสิร์ต จากใจสู่ใจ แด่ "มด"วนิดา "คำขานรับ" 6 ละครเวที 9 ฅนดนตรี 3 พจนาลัย 5 กวีซีไรต์ ด้วยการผสานบทเพลง ละครเวที บทกวี และปาฐกถา เข้ากับการแสดงดนตรี เพื่อสานต่ออุดมคติ "ฉันรักประชาชน" ของ "มด"วนิดา ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ท่าพระจันทร์"สิ่งที่เราได้จากมด คือเรื่องการรับใช้ประชาชน เป็นจิตวิญญาณที่น่าสนใจ ตั้งแต่เป็นนักศึกษา จนทำงาน เข้าป่า ออกมาตลอดชีวิต ทั้งที่ไม่ใช่ชาวชนบท แต่กลับคลุกคลีกับชาวบ้าน เป็นวิถีรับใช้มวลชน และเลือกข้างชัดเจน ข้างผู้เสียประโยชน์ ข้างผู้ทุกข์ยาก ข้างผู้ได้โอกาสในสังคมน้อย" หงา คาราวาน อาจารย์ใหญ่เพลงเพื่อชีวิตกล่าวความรู้สึก

พร้อมให้รายละเอียดการเตรียมคอนเสิร์ตว่า "กำลังเขียนเพลงใหม่มอบให้ "มด"วนิดา โดยเฉพาะ ตอนนี้ร่างๆ ไว้แล้วในใจ กับเพลงซึ่งน้องที่เชียงรายทำจากบทกวีหิ่งห้อยของวนิดา เมโลดี้สวย น่าจะมานำเสนอในคอนเสิร์ตนี้ด้วย"

ส่วนกวีศรีชาวไร่ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ที่สนิทสนมกับ "มด"วนิดา มายาวนาน ได้เตรียมบทเพลงแห่งความทรงจำในยุคสมัยร่วมใช้ชีวิตใน ราวไพร เช่น วันเวลา ยิ้มเหงาๆ มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเต็มตัวเต็มหัวใจ

"ความมุ่งมั่นจะใช้วิถีชีวิตบนเส้นทางเพื่อมนุษยชาติ เป็นเรื่องที่ยิ่ง ใหญ่ แม้ตัวเราเองก็ยังทำได้เพียงเล็กน้อย มดคงไม่คิดว่าต้องมีใครรู้จัก เขา เขาเพียงแต่ทำในสิ่งที่ต้องการทำ มันสะท้อนความจริงของมนุษย์ ใครมารู้ก็เห็น ใครไม่มารู้ก็ไม่เห็น ใครที่ได้มารับรู้ชีวิตของมดจะเข้าใจทันที ว่าชีวิตที่เลือกเดินบนเส้นทางของความเป็นธรรมเพื่อคนที่เสียเปรียบ คืออะไร ทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร อย่างแม่ชีเทเรซ่า งานที่เขาทำก่อให้เกิดมนุษยธรรมอย่างไร งานมันจะแผ่ขยายตัวออกมาให้คนเห็น ความงอกงามเบ่งบานให้เห็น งานที่มดทำไว้ก็เช่นกัน มันจะปรากฏโดยตัวมันเอง" "หมู"พงษ์เทพ พูดถึงเพื่อนผู้จากไปไม่บ่อยครั้งนักที่ศิลปินเพลงทั้ง 9 กลุ่มจะมาร่วมสร้างเสียงเพลงแห่งศรัทธาบนเวทีเดียวกัน นอกจาก หงา-หว่อง คาราวาน และ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ แล้ว ยังมีวงกรรมาชน, ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, โฮปแฟมิลี่, คีตาญชลี

รวมถึงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ที่เตรียมนำเพลง "คนทำทาง" จากบทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มาขับขานเป็นพิเศษ

"คิดว่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงวีรกรรมของมดอย่างเดียว แต่เป็นในลักษณะเป็นความปรารถนาร่วมกัน เป็นความปรารถนาสังคมที่ดีกว่าเดิม เป็นความปรารถนาที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ใช่ในลักษณะแบ่งแยก สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม เราและสิ่งแวดล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสำนึกร่วมกัน เป็นวิถีดำเนินที่มดยืนหยัดบนสัจธรรมอันนี้ด้วย"

กวีซีไรต์ เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ยังได้ชักชวนเพื่อนกวี ทั้งรุ่นใหญ่ถึงรุ่นใหม่ เช่น จีระนันท์ พิตรปรีชา, ไพรวรินทร์ ขาวงาม, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, และศิริวร แก้วกาญจน์ มาร่วมอ่านบท กวีให้เป็นเสมือนดั่ง "คำขานรับ" อุดมคติรักประชา ชนของมดด้วย

การแสดงดนตรีและบทกวี จะร้อยเรียงเข้าด้วยกันกับละครเวที ที่ผสานเรื่องราว และอุดมคติให้เป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจผู้ชม นับเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ ที่กลุ่มละครเวทีร่วมสมัยจับมือกันสร้างสรรค์งานสานสร้างสังคมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เสี้ยวการละคร, มะขามป้อม, ศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา, บีฟลอร์, และแปดคูณแปด

"กลุ่มละครเวทีร่วมสมัยได้สร้างงานที่มีเนื้อ หาทางสังคม และอุดมคติไว้ไม่น้อย แต่ไม่ค่อย มีโอกาสได้เผยแพร่ หรือสื่อสารกับผู้ชมที่สนใจ นอกจากจำกัดในแวดวงคนละครกลุ่มเล็กๆ เช่น พระจันทร์เสี้ยวการละคร ทำเรื่อง เสียงกระซิบจากแม่น้ำ ได้ไปแสดงถึงต่างประเทศ แต่กลับไม่ค่อยมีคนไทยได้ชมกัน"

"และเรื่องราวก็สอดคล้องกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ การได้ร่วมกันนำเสนอบางส่วนของผลงานละครบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ จึงเป็นปรากฏการณ์ของความหวังที่จะดึงเอาพลังของละครเวทีไทยให้รับใช้สังคมมากขึ้น" พนิดา ฐปนางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา ให้แนวคิด

คอนเสิร์ตจากใจสู่ใจ "คำขานรับ" แด่ "มด"วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ประสานเสียงเพลงบรรเลงกวี ผสานละครเวที เพื่อสร้างสรรค์การแสดงดนตรีมอบกำลังใจให้แก่กัน ในยุคสมัยที่ยากไร้อุดมคติ และแบบอย่างของบุคคลที่ยืนหยัดทำงานเพื่อคนยากจน

บัตรราคา 300, 500, 700 และ 1,000 บาท ซื้อได้ที่ร้านน้อง ท่าพระจันทร์, โรบินสัน บางรัก สุขุมวิท รัชดาภิเษก หรือจองบัตรที่กลุ่มดินสอสี โทร. 0-2623-2838-9 รายได้มอบให้กองทุนวนิดาฯ เพื่อคนจนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้ของวนิดา และงานคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นได้ที่ www.concertforvanida.co.cc หรือ www.thaingo.orgเธอคือวีรสตรีของคนสู้

หยัดอยู่ทระนงทรงนุสรณ์

มีมงกุฎดอกหญ้าเป็นอาภรณ์

มาดมั่นนิรันดรไม่คลอนแคลน

หน้า 5 ข่าวสด ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 สค.51


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-24 14:27:49


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.