ReadyPlanet.com


ฑีพัตรยศ สุดลาภา มอญบ้านโป่ง


อำเภอ บ้านโป่ง ฑีพัตรยศ สุดลาภา (ลูกหิน)บุตรคุณแม่สำเภา

เป็นอำเภอ ที่ ถูกขนานนามเรียกว่าเป็น (เมืองคนงาม) (คุณแม่เป็นชาว ไทย – รามัญ) แห่งเมืองคนงาม ต้นสกุล (ติเยาว์) (หลานชาย คุณตา ขาว ติเยาว์ และคุณยาย ลออ ติเยาว์ )พื้นเพคนบ้านโป่งและอยู่ที่อำเภอนี้มาช้านานแล้ว และจังหวัดราชบุรี ก็เป็นจังหวัดที่มีเขตการติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี เมื่อสมัยก่อนนั้นคุณปู่เคยเป็นนายอำเภออยู่ที่ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ คุณลุง ก็เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๑ คือ คุณลุง เชาวน์วัศ สุดลาภา คือหลังจากคุณลุงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมื่อ ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔ และเป็นผู้ว่าราราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒ และคุณลุงก็เป็น (ส.ส) ๔ สมัย และสอบได้ที่ ๑ ทั้ง๔ สมัยซ้อน และได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย ถึง ๒ ครั้งสมัย และที่ผมกล่าวถึง จังหวัดราชบุรีนั้นทางทิศ ตะวันตก นั้นติด กับจังหวัด กาญจนบุรี ครั้นที่เมื่อสมัยที่คุณปู่ มงคล สุดลาภา เป็น นายอำเภออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง ๒ อำเภอ คือ อำเภอปราณบุรี อำเภอบางสะพาน และเป็น นายอำเภอที่ จังหวัด เพชรบุรีถึง ๒ อำเภอ คือ อำเภอ ชะอำ และอำเภอ ท่ายาง ก่อนที่ คุณปู่มงคล สุดลาภา จะมาเป็น นายกเทศมนตรี คนที่ ๑๖ ของอำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี และเป็น ปลัด จังหวัด กาญจนบุรี และคุณปู่มงคล สุดลาภา ก็ได้เป็น ผู้ตรวจการกระทรวง มหาดไทย ซึ่ง ความสัมพันธ์กัน ระหว่าง (อำเภอ บ้านโป่ง) จังหวัด ราชบุรี ถึงจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด กาญจนบุรี และจังหวัด สุพรรณบุรี นั้น (คุณลุงเคยเป็น นายอำเภอที่สุพรรณบุรี) ถ้าจะให้พูดกันแล้ว ตระกูล สุดลาภา ก็เป็นนักการเมือที่มีชื่อเสียงทางด้านการปกครอง และการทำประโยชน์มากมายมหาศาล ในหลายๆด้านให้กับประเทศชาติและเขต ๗ มาช้านาน แล้ว ส่วน กระผม นาย ฑีพัตรยศ สุดลาภา ก็มี คุณแม่ เป็นคนไทย – รามัญ ในอำเภอ บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี (ตระกูล “ติเยาว์”) และก็มีย่าใหญ่ (ย่าทวด) ต้นสกุล “สุปัญโญ” ที่ จังหวัด ลพบุรี และ คุณพ่อ ของย่าทวดผม ก็มี ยศ เป็น “เจ้าพระยา” แห่งเมืองลพบุรี เป็น(เจ้าเมือง)ในสมัยแห่ง รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติและความเชื่อของชาว รามัญ ใน อำเภอบ้านโป่ง (เมืองคนงาม) จ.ราชบุรีนายฑีพัตรยศ สุดลาภา ชื่อเล่น (ลูกหิน) คุณแม่ของผมเป็นชาวมอญรามัญ เพราะ คุณตา และ คุณยาย เป็นชาวไทย – รามัญ ทั้ง ๒ ฝ่าย ต้นตระกูล (ติเยาว์) ประวัติและความเชื่อของชาว รามัญ ใน อำเภอบ้านโป่ง (เมืองคนงาม) จ.ราชบุรีนายฑีพัตรยศ สุดลาภา ชื่อเล่น (ลูกหิน) คุณแม่ของผมเป็นชาวมอญ (รามัญ) เพราะคุณตา กับคุณยายเป็นชาวรามัญทั้ง 2 ฝ่าย (คุณแม่นามสกุล ติเยาว์) และเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตระกูลทางคุณแม่ของผมนี้ได้เดินทางมาจาก กรุงหงสาวดี

แล้วเดินทางเข้ามาอยู่ใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และที่บ้านของผมยังมีประเพณีประจำตระกูลก็คือการนับถือ ผีมอญ และก็มีความเคร่งในศาสนสพุทธ จากความเชื่อเรื่องผีมอญ(ผีตระกูลหรือผีบรรพบุรุษนี้ทำให้เกิดการมีประเพณี รำผีมอญ
มูลเหตุของการรำผีมอญ เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า ชาวมอญมีผีรักษา หรือผีประจำคระกูลเรียกเป็นการทั่วไปว่า “ผีมอญ” ซึ่งผีนี้มีหน้าที่คอยปกปักรักษาสมาชิกในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่มีข้อแม้ว่า ห้ามล่วงละเมิดหรือ “ทำผิดผี” ด้วยประการทั้งปวงเช่น ห้ามคนตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่ลูกสาวของเจ้าเรือนนอนในเรือน ห้ามคู่สามีและภรรยาที่ไม่ได้อยู่ร่วมผีเดียวกันกับเจ้าเรือน ร่วมหลับนอนในเรือน ห้ามเจ้าเรือนกินอาหารร่วมสำรับกับแขกผู้มาเยือน ฯลฯ

การ”ผิดผี” จะส่งผลให้คนในบ้านเกิดเจ็บไข้ไม่สบาย เมื่อหมอดูทำนายว่าเป็นเพราะผู้ กระทำ ก็จะจัดหาวันเพื่อทำพิธีรำผีมอญ ซึ่งก็คือกระบวนการแสดงขอขมา หรือลุโทษแก่โทษ ที่ได้กระทำล่วงเกินผีนั่นเอง ชาวมอญราชบุรี ไม่ทำพิธีรำผีมอญบ่อยครั้งนัก หากเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยง เนื่องจากการรำผีมอญแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินค่อนข้างมาก อีกประการหนึ่งเป็นการประกาศว่า บ้านเรือนหลังนี้ ได้มีผู้ทำผิดผี จึงได้เกิดการรำผีมอญเกิดขึ้น ดังนั้นวิธีการเลี่ยงที่ดีและง่าย คือการปฏิบัติกิจของคนในครอบครัวมิให้ผิดผี ซึ่งเท่ากับเป็นการคุมพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบของความเหมาะควร เมื่อทุกคนเคารพ ถือผีของกันและกัน ก็คือการเคารพหลักให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง การนับถือผีของชาวมอญจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผล และเคารพยึดถืออยู่ตลอด

ประวัติและความเป็นมา

ชาวมอญ เรียกแผ่นดินตนเองว่า”รามัญประเทศ” และส่วนคำว่า”รามัญ” นั้นมาจากภาษาบาลีว่า ”รามญญ” ในปัจจุบันที่ชาวไทย-มอญ ตั้งหลักแหล่งเป็นกลุ่มใหญ่ ได้แก่อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาคือ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนในตอนเหนือจะพบในจังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีกระจัดกระจายเป็นกลุ่มเล็กๆ อยู่ในจังหวัด สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา ปราณบุรี เป็นต้น

และประวัติของคุณลุง เชาวน์วัศ สุดลาภา ครั้งมีความผูกพันธ์ กับจังหวัด เพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดราชบุรี

ประวัติการทำงานของพณฯ ท่านคุณลุง เชาวน์วัศ สุดลาภา

 

»ÃÐÇѵԡÒ÷ӧҹ¢Í§¤Ø³Åا àªÒǹìÇÑÈ ÊØ´ÅÒÀÒ

¹Ò àªÒ¹ìÇÑÈ ÊØ´ÅÒÀÒ à¡Ô´Çѹ·Õè 1 ÁԶعÒÂÒ ¾.È 2476

·ÕèÍÂÙè¡ÃØ§à·¾Ï àÅ¢·Õè 511/46 ¶. ¨ÃÑÅʹԷǧÈì 37 ࢵ ºÒ§¡Í¡¹éÍ ¨. ¡ÃØ§à·¾Ï â·Ã 024123742

·ÕèÍÂÙ螺ØÃÕ àÅ¢·Õè 155 µ.Çѧ¢¹Í¹¢ÇéÒ§ Í.⤡ÊÓâç ¨. žºØÃÕ â·Ã 036441686

ÀÃÔÂÒ ª×èÍ ¹Ò§ ¡ÁÅ·Ô¾Âì ÊØ´ÅÒÀÒ Í´Õµ ¹Ò§§ÒÁ »ÃШӨѧËÇѴʧ¢ÅÒ àÁ×èÍ 50¡ÇèÒ»Õ·ÕèáÅéÇ

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÔ­­ÒµÃÕ áÅÐ »ÃÔ­­Òâ· ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÃì

¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Diploma ·Ò§ÃÑ°»ÃÐÊÒʹìÈÒʵÃì ¡Ãا ºÃÍ¹ì »ÃÐà·È àÂÍÃÁѹ¹Õ

Diploma ·Ò§ÃÑ°»ÃÐÊÒʹìÈÒʵÃì ¡Ãا àΡ »ÃÐà·È à¹à¸ÍÃìᏴì

»ÃÔ­­ÒàÍ¡ ¡ÔµµÔÁÈÑ¡´Ôì ¨Ò¡ 2 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ 㹻ÃÐà·È ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

à¤Ã×èͧÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀóì Á ».ª ÁËÒ»ÃÁÒÀóìªéÒ§à¼×Í¡

- ÊӹѡàÅ¢Ò¸Ô¡Òà ÊÀÒ¼Ùéá·¹ÃÒÉ®Ã

»ÃÐÇѵԡÒ÷ӧҹ à¤Â´ÓçµÓáË¹è§ ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒ¼Ùéá·¹ÃÒɮà ¨Ñ§ËÇÑ´ žºØÃÕ 4 ÊÁÑ 㹠»Õ ¾.È 2531 / 2535/1 / 2535/2 / 2538 และสอบได้ (ส.ส) ที่ 1 ทั้งสี่สมัย

ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตร่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2507 - 2511

เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2515 - 2517

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ วุฒิสมาชิก ปี 2515

ผู้ว่าราชการ จังหวัด พังงา ปี 2519 - 2520

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปี 2520 - 2522

ผู้ว่าราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ปี 2522 -2524

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2524 - 2526

ผู้ว่าราชการ จังหวัด เพชรบุรี ปี 2527 - 2531

ประธานคณะกรรมการศึกษา ผู้แทนราษฎร ปี 2531 – 2535

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ลพบุรี ( สอบได้ที่ 1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน)

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ปี 2535

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2533 – 2535 -2536

 

          

นายเชาวน์วัศ และคุณหญิง กมลทิพย์ สุดลาภา

          นายเชาววัศน์ สุดลลาภา เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 ที่อำเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยาจบการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหลักสูตรวิทยาลัย ป้องกัน อาณาจักรรุ่นที่ 28
          รับราชการตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ตำแหน่งเสมียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จังหวัดลพบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด เพชรบุรี และกรุงเทพฯ แล้วลาออกจากราชการมาสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขต 2 ได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองหัวหน้าพรรคกิจสังคมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 4 สมัย


           เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2520 ได้พัฒนาสร้างสรรค์ จังหวัดลพบุรี หลายประการ ผลงานที่ยอมรับและสืบสานกันต่อมา คือ การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช และก่อ ตั้งวิทยาลัยชาวบ้านลพบุรีผู้ตั้งกระทู้ ฑีพัตรยศ สุดลาภา :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-27 21:11:38


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1478078)
นามสกุลสุดลาภามาจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระราชบิดาของสมเด็จพระนารายน์มหาราช หรือเจ้าฟ้านรินทรราชกุมาร เป็นเจ้าเมืองการปกครองที่อาณาจักรลพบุรี  และเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อารีย์ วันที่ตอบ 2008-05-07 19:24:24


ความคิดเห็นที่ 2 (1758025)
รู้จักครับ ปู่มงคล สุดลาภา เป็นนายอำเภอหลายที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เป็นนายกเทศมนตรีกาญจนบุรีคนที่16 เป็นเจ้าของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงในจังหวัดประจวบคีรีขันธื แลเป็นเจ้าของตลาด "สุดลาภา"ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเจ้าของโรงสี และมีกิจการอีกหลายอย่าง ฯลฯเป็นนักปกครอง และเป็นผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยและเป็นนักการเมืองปกครองรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักครับ....และที่มาของนามสกุล"สุดลาภา" เป็นสกุลเก่าแก่ต้นสกุลเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา.. เป้นพระราชบิดาของเจ้าฟ้านรินทรราชกุมาร.หรือสมเด็จพระนารายน์มหาราชเจ้าเมืองลพบุรี...เป็นปนัดดาของสมเด็จพระเอกาทศรส..(พี่ชายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)..และสมเด็จพระนารายน์มหารราชทรงได้รับการยกย่องในเรื่องการเมืองการปกครองและเป็นองค์ศาสนูปถัมภก...แต่เป็นต้นราชสกุลทางต้นสกุลที่เป็นผู้ชายสืบเนื่องต่อกันมา...แต่ต้นสกุลทางฝ่ายหญิงที่มาคือท่านมียศเป็นขุน..และเป็นเจ้าเมืองลพบุรีเช่นกัน..และใช้สกุล "สุปัญโญ" เป็นสกุลที่เป็นฝ่ายหญิง..นับว่าต้นสกุล "สุดลาภา "และต้นสกุล"สุปัญโญ"แห่งเมืองลพบุรีเป็นที่รู้จักและมีผุ้ใช้นามสกุลนี้หลายท่าน ...สกุล"สุดลาภา"นั้นมีอยู่หลายท่านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี..และนับว่าเป็นต้นสกุลที่มาจากการเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีต และเป็นเจ้าเมืองแห่งอาณาจักรลพบุรี..และยังทราบว่ายังมีเครือยาติอีกหลายพระองค์ที่เป็นเจ้าเมืองในหัวเมืองต่างๆ..ทางภาคอีสาน..และทางหัวเมืองมาลายูในรัฐแห่งมาเลเซีย..และนับว่าราชสกุลนี้ยังมีผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านครับ......
โดย: ผ่านไปเจอเลยช่วยตอบ [26 พ.ค. 51 15:16] ( IP A:119.42.67.9 X: )
นารายน์
ผู้แสดงความคิดเห็น นารายน์ วันที่ตอบ 2008-05-28 17:04:04


ความคิดเห็นที่ 3 (1758028)

ความคิดเห็นที่ 45
   ชื่อนิตยสาร : HiSoParty
ฉบับที่ / ปีที่ : 2/10
ฉบับเดือน : กุมภาพันธ์
จำนวนหน้าสี : ไม่มีหน้าสี
ราคา : 120.00 บาท
ของแถม : ไม่มี


เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก หน้าปก ภาพคู่รักคู่หวาน คุณหญิง มล.ปิยาภัสร์-คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นางแบบ นายแบบ กิตติมศักดิ์ พร้อมบทสมัภาษณ์สั้นๆเรื่องความรักของทั้งคู่

- คุณชัยยศ-คุณบัณพร เอี่นมอมรพันธ์ เปิดบ้านพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการครองคู่มากว่า 35 ปี ในคอลัมน์ My World Style
- Lucky In Love and Succes In Game คุยกับคู่รัก ดร.สมนึก และ คุณศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ที่ใช่ชีวิตร่วมกันมากว่าทศวรรษ
- 14 เซเลบริตี้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ กับ 14 ความคิดในบรรยากาศวันแห่งความรัก อาทิ สุนันท์ษา จิรมณีกุล, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
- Flash Back ย้อนเวลากลับไปดูภาพสวีทของคู่รักคนดัง 5 คู่ ได้แก่ ม.ล.ขวัญกมล (เทวกุล) กับ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่, พจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) กับ พันโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ, เสาวภาคย์ (สโรบล) กับ ม.ล.ภาสกร อาภากร, ดาริกา (ลัทธพิพัฒน์) กับ รวิชญ์ เทิดวงส์ และ แววตา (จักรพันธุ์) กับ ศิโรตม์ วิชยาภัย
- My Beauty A List ของคู่รัก ไกรเสริม และปวิตา โตทับเที่ยง
- ปลายทางการเดินทางในวันแห่งความรักที่รีสอร์ทบรรยากาศโรแมนติก ณ เกาะสมุย Karma Samui
- อีกหนึ่งรูปแบบความรัก ของคุณแนน- ชลิตา เฟื่องอารมณ์ กับน้องหมา 7 ตัว
- เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเตรียมตัวก่อนวันแต่งงาน
- Shopping Guide ดอกไม้และช็อคโกแลต ของขวัญแทนใจ
- New Boutique แบรนด์ดังจากญี่ปุ่น Muji ที่เซ็นทรัลเวิลด์
- Shiseido Benefiance ความหรูหราพร้อมสรรพสำหรับผิวพรรณร่วงโรย
- Watch & Jewelry นาฬิกามาเป็นคู่ จาก CARL F. BUCHERER, ULYSSE NARDIN, ROGER DUBUIS, TISSOT, HAMILTON และ PIAGET
- เที่ยว Las Vegas ดินแดนแห่งแสงสี
- คุยกับคุณเอช-พงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้ชายอารมรณ์ดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด แห่งกิฟฟารีน
- รู้จักกับ ยุ้ย-ศิริกัญญา ทำมารุ่งเรือง อายุเพียง 26 ปี กับตำแหน่ง Brand Manger ของ kate spade และ Jack Spade แบรนด์กระเป๋าเเละไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากนิวยอร์ก
- คุณจิ๊บ-วสุ แสงสิงห์แก้ว พาไปชิมอาหารที่ร้านโปรด ห้องอาหารอิตาเลียนและบาร์ในดรงแรม แชงกรี-ลา
- อีกด้านความสามารถของจีน-มหาสมุทร บุณยรักษ์ จากบทบาทที่คนรู้จักเขาในฐานะพระเอกเรื่อง หมานคร วันนี้ มารู้จักกับผลงานดนตรีของเขา
- ขนมแห่งความรัก ก็ต้องเป็นช็อกโกแลต ตามไปดูร้านช็อกโกแลตคอนเซป์เก๋ ของคุณเก๋-จตุรดา ธนะโสภณ Kakao Cafe Chocolate Factory & Gallery
- How to Get the Look... คอลเลคชั่น Be Playful โดย Shiseido Makeup
- Tips & Tricks ดูแลดวงตาและเรียวปาก
- เยี่ยมชมตระกูลดอร์นาโนและอาณาจักรแห่งซิสเส่ย์
- แนะหนุ่มเสริมหล่อก่อนไปเดท
- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและพึงปฏิบัติของผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ

และอีกหลายข่าวปาร์ตี้ อาทิ Strength & Beuty Night by TAG Heuer, CHANEL Cruise 2006-2007 RTW Collection Show, DKNY Be Delicious Picnic in the Park
โดย: ผู้ชื่นชม [26 พ.ค. 51 15:53] ( IP A:119.42.67.9 X: )
ผู้แสดงความคิดเห็น นารายน์ วันที่ตอบ 2008-05-28 17:06:34


ความคิดเห็นที่ 4 (1758030)
ความคิดเห็นที่ 43
    (กลาง) กาจบดินทร์ สุดลาภา
และสองนักุรกิจหนุ่ม พูนธวัช คำจันทร์ และ ทรงยุติ จันทรเกตุ

หนุ่มคนดังยกขบวนขึ้นแคทวอล์ค ฉลองเปิดตัว Crush Magazine (ครัช แม๊กกาซีน) นิตยสารรายเดือนสองภาษาสำหรับผู้ชายรักการแต่งตัว โดยฉบับปฐมฤกษ์มีหนุ่มรูปหล่อ มาดเข้ม สงกรานต์ เตชะณรงค์ มาประเดิมขึ้นปก


3 หนุ่ม Crush


หลังจากปลุกปั้นนิตยสาร daybeds ขึ้นสู่แถวหน้าของนิตยสารตกแต่งชั้นนำแล้ว กาจบดินทร์ สุดลาภา จับมือกับสองนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง พูนธวัช คำจันทร์ และ ทรงยุติ จันทรเกตุ เปิดนิตยสารรายเดือน Crush โดยกาจบดินทร์ นั่งเก้าอี้บรรณาธิการบริหารนิตยสาร เขาบอกว่า "Crush" เป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับสุภาพบุรุษผู้ชื่นชอบแฟชั่นและมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งคำว่า"Crush หมายถึงการ บด ขยี้ มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ นิตยสารเล่มนี้เกิดขึ้นจากความรักในการทำนิตยสารของทีมงานคนรุ่นใหม่


สาวๆ มาร่วมปาร์ตี้เปิดตัวหนังสือกันล้นงาน


"เราเล็งเห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคและตลาดนิตยสารในบ้านเรา ยังมีช่องว่างและความต้องการนิตยสารที่เป็นทางเลือกใหม่ๆ จึงเปิดตัว Crush เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค เน้นไปที่กลุ่มผู้ชายซึ่งรักการแต่งตัว มีรสนิยมดี ทั้งไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต ซึ่งกลุ่มผู้ชายที่เป็น Crush นั้นจะมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ทั้งเรื่องแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ วิสัยทัศน์ คมความคิดไ Crush เป็นนิตยสารรายเดือน 2 ภาษา ที่นอกจากจะอัดแน่นด้วยผลงานจากนักเขียนชั้นนำไว้มากมาย อย่าง สุริยะใส กตะศิลา, สรกล อดุลยานนท์ หรือ "หนุ่มเมืองจันทน์, ดร.สิงห์ อินทรชูโต, นนทรีย์ นิมิบุตร แพทริก ชัยนาม และ นิวัติ กองเพียร เกจินู้ดชื่อดังแล้ว Crush ยังโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการจัดวางเลย์เอาท์ และภาพถ่ายที่สวยงาม เพื่อให้เกิดดุลยภาพ ทำให้เป็นนิตยสารที่เนื้อหาดี รูปเล่มและภาพถ่ายสวย ตลอดทั้งเล่ม

งานปาร์ตี้ฉลองเปิดตัว เลยกลายเป็นศูนย์รวมของบรรดาหนุ่มๆ มาดเข้มสไตล์ Crush ไฮไลท์ของงานอยู่ที่แฟชั่นโชว์จากบรรดานายแบบหนุ่มมืออาชีพและนายแบบกิติมศักดิ์ สื่อถึงคาแรกเตอร์ผู้ชายสไตล์ Crush แนวสมาร์ทแคทช่วล แต่ก็ยังคงความหล่อเนี๊ยบแบบมีสไตล์ อาทิ ชาย-ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, ไบรอน บิชอป, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, สเตฟาน ,สันติ วีรบุญชัย, พิรุฬห์พัตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ไมค์ กิ่งโพยม, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ฯลฯ รวมทั้งนางแบบสุดฮอต อาทิ รุจิรา ช่วยเกื้อ, พิชญ์นาฏ สาขากร และ อลิษา วิลล์ และที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากสาวๆ ทั่วงานรวมทั้งเสียงปรบมือจากหนุ่มๆได้นั้นคือ นิรุตติ์ ศิริจรรยา ที่สลัดมาดพระเอกมาสวมบทนายแบบจำเป็น และสำหรับแฟชั่นโชว์ครั้งนี้สื่อถึงคาแรกเตอร์ผู้ชายสไตล์ Crush ที่ออกแนวสมาร์ทแคช่วล แต่ก็ยังคงความหล่อเนี๊ยบแบบมีสไตล์อย่างแท้จริง

วันที่ 11/10/2007
โดย: ดีครับ [26 พ.ค. 51 15:41] ( IP A:119.42.67.9 X: )

ความคิดเห็นที่ 44
   Hiso.. party.

Music on


Debut Crush MagazineDate: 2007-09-28
Venue: ZEN @ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8กาจบดินทร์ สุดลาภา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร “daybeds” จัดงานปาร์ตี้เปิดตัวนิตยสารเล่มใหม่ล่าสุด Crush Magazine นิตยสารรายเดือนสองภาษาสำหรับผู้ชาย โดย Crush เป็นนิตยสารที่เหมาะกับผู้ชายผู้รักการแต่งตัว ชื่นชอบแฟชั่น ดีไซน์ เทคโนโลยี และการใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยมที่ทันสมัย บรรยากาศภายในงานปาร์ตี้นั้น มีไฮไลท์สุดพิเศษโดยการเชิญหนุ่มคนดังมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ อาทิ นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ, ไบรอน บิชอป, รพีภัทร เอกพันธ์กุล, สเตฟาน สันติ วีรบุญชัย, พิรุฬห์พัตต์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ไมค์ กิ่งโพยม, ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ฯลฯ รวมทั้งนางแบบสุดฮอต อาทิ แสงทอง เกตุอู่ทอง, รุจิรา ช่วยเกื้อ, เฌอมาลย์ บุญศักดิ์, พิชญ์นาฏ สาขากร, อลิษา วิลล์ ปิดท้ายงานด้วยดนตรีมันส์ๆ จากดีเจชั้นนำ
โดย: คีครับ [26 พ.ค. 51 15:48] ( IP A:119.42.67.9 X: )

ความคิดเห็นที่ 45
   ชื่อนิตยสาร : HiSoParty
ฉบับที่ / ปีที่ : 2/10
ฉบับเดือน : กุมภาพันธ์
จำนวนหน้าสี : ไม่มีหน้าสี
ราคา : 120.00 บาท
ของแถม : ไม่มี


เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก หน้าปก ภาพคู่รักคู่หวาน คุณหญิง มล.ปิยาภัสร์-คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นางแบบ นายแบบ กิตติมศักดิ์ พร้อมบทสมัภาษณ์สั้นๆเรื่องความรักของทั้งคู่

- คุณชัยยศ-คุณบัณพร เอี่นมอมรพันธ์ เปิดบ้านพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการครองคู่มากว่า 35 ปี ในคอลัมน์ My World Style
- Lucky In Love and Succes In Game คุยกับคู่รัก ดร.สมนึก และ คุณศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด ที่ใช่ชีวิตร่วมกันมากว่าทศวรรษ
- 14 เซเลบริตี้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ กับ 14 ความคิดในบรรยากาศวันแห่งความรัก อาทิ สุนันท์ษา จิรมณีกุล, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล
- Flash Back ย้อนเวลากลับไปดูภาพสวีทของคู่รักคนดัง 5 คู่ ได้แก่ ม.ล.ขวัญกมล (เทวกุล) กับ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่, พจน์ศิรินทร์ (สุดลาภา) กับ พันโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ, เสาวภาคย์ (สโรบล) กับ ม.ล.ภาสกร อาภากร, ดาริกา (ลัทธพิพัฒน์) กับ รวิชญ์ เทิดวงส์ และ แววตา (จักรพันธุ์) กับ ศิโรตม์ วิชยาภัย
- My Beauty A List ของคู่รัก ไกรเสริม และปวิตา โตทับเที่ยง
- ปลายทางการเดินทางในวันแห่งความรักที่รีสอร์ทบรรยากาศโรแมนติก ณ เกาะสมุย Karma Samui
- อีกหนึ่งรูปแบบความรัก ของคุณแนน- ชลิตา เฟื่องอารมณ์ กับน้องหมา 7 ตัว
- เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเตรียมตัวก่อนวันแต่งงาน
- Shopping Guide ดอกไม้และช็อคโกแลต ของขวัญแทนใจ
- New Boutique แบรนด์ดังจากญี่ปุ่น Muji ที่เซ็นทรัลเวิลด์
- Shiseido Benefiance ความหรูหราพร้อมสรรพสำหรับผิวพรรณร่วงโรย
- Watch & Jewelry นาฬิกามาเป็นคู่ จาก CARL F. BUCHERER, ULYSSE NARDIN, ROGER DUBUIS, TISSOT, HAMILTON และ PIAGET
- เที่ยว Las Vegas ดินแดนแห่งแสงสี
- คุยกับคุณเอช-พงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้ชายอารมรณ์ดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด แห่งกิฟฟารีน
- รู้จักกับ ยุ้ย-ศิริกัญญา ทำมารุ่งเรือง อายุเพียง 26 ปี กับตำแหน่ง Brand Manger ของ kate spade และ Jack Spade แบรนด์กระเป๋าเเละไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากนิวยอร์ก
- คุณจิ๊บ-วสุ แสงสิงห์แก้ว พาไปชิมอาหารที่ร้านโปรด ห้องอาหารอิตาเลียนและบาร์ในดรงแรม แชงกรี-ลา
- อีกด้านความสามารถของจีน-มหาสมุทร บุณยรักษ์ จากบทบาทที่คนรู้จักเขาในฐานะพระเอกเรื่อง หมานคร วันนี้ มารู้จักกับผลงานดนตรีของเขา
- ขนมแห่งความรัก ก็ต้องเป็นช็อกโกแลต ตามไปดูร้านช็อกโกแลตคอนเซป์เก๋ ของคุณเก๋-จตุรดา ธนะโสภณ Kakao Cafe Chocolate Factory & Gallery
- How to Get the Look... คอลเลคชั่น Be Playful โดย Shiseido Makeup
- Tips & Tricks ดูแลดวงตาและเรียวปาก
- เยี่ยมชมตระกูลดอร์นาโนและอาณาจักรแห่งซิสเส่ย์
- แนะหนุ่มเสริมหล่อก่อนไปเดท
- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและพึงปฏิบัติของผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ

และอีกหลายข่าวปาร์ตี้ อาทิ Strength & Beuty Night by TAG Heuer, CHANEL Cruise 2006-2007 RTW Collection Show, DKNY Be Delicious Picnic in the Park
โดย: ผู้ชื่นชม [26 พ.ค. 51 15:53] ( IP A:119.42.67.9 X: )
ผู้แสดงความคิดเห็น นารายน์ วันที่ตอบ 2008-05-28 17:07:39


ความคิดเห็นที่ 5 (1758035)
ความคิดเห็นที่ 42
   ภายในงาน “FEEL THE OBSESSION OF YOUR SENSES”

โนเกีย สร้างความฮือฮาให้วงการโทรศัพท์มือถืออีกครั้งโดยจัดงาน “FEEL THE OBSESSION OF YOUR SENSES” ในสไตล์แฟชั่น ลิฟวิ่ง อาร์ต (Fashion Living Art) เปิดตัว โนเกีย 7200 โทรศัพท์เคลื่อนที่แนวแฟชั่นแบบพับได้รุ่นแรก ที่ให้คุณก้าวสู่อีกระดับของความหรูหราด้วยเนื้อผ้าสัมผัสพิเศษ และลวดลายกราฟฟิคที่โดดเด่น บนหน้ากาก Xpress-on โดยได้ศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ วสุ วิรัชศิลป์, กาจบดินทร์ สุดลาภา, เอกฤทธิ์ ประดิษฐสุวรรณ, ชลิต นาคพะวัน, ณชนก รัตนทารส, จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล, อิศร์ อุปอินทร์ และ รัชเฎศ ณ นคร มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีไซน์ที่ล้ำสมัย

ด้วยแรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ที่สะท้อนถึงความหรูหรา สง่างามของโนเกีย 7200 โดยนำงานศิลป์ออกประมูลในงาน ณ อาคารสยาม ทาวเวอร์ ชั้น 30 และนำรายได้จากประมูลทั้งหมดสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ฯ

มร. ฌอน คอลลิกัน กรรมการผู้จัดการ โนเกีย โมบาย โฟนส์ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน ผู้บริโภคที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับแฟชั่น ต้องการโทรศัพท์มือถือที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์สื่อสารที่มากด้วยคุณสมบัติการใช้งานและเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่สะท้อนถึงรสนิยม ดื่มด่ำในความมีสไตล์ สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โนเกีย 7200 เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรูปลักษณ์และคุณสมบัติการใช้งาน โดดเด่นด้วยการนำผ้ามาใช้ตกแต่งหน้ากากเป็นครั้งแรกในสไตล์หรูคลาสสิกที่จะดึงดูดทุกสายตา และมากด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย”

ภายในงานถูกเนรมิตให้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่มีบรรยากาศหรูหรา มีชีวิตชีวา และเป็นแฟชั่น ลิฟวิ่ง อาร์ต ที่ผสมผสานระหว่างงานเลี้ยงแบบมีระดับ สไตล์ล้ำสมัย กับการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยแรงบันดาลใจจากดีไซน์ใหม่และผ้าลายกราฟฟิกที่ดูคลาสสิก หรูหราและสง่างามของโนเกีย 7200 ซึ่งผลงานศิลปะทุกชิ้นใช้เนื้อผ้าสัมผัสพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของโนเกีย 7200 เป็นส่วนประกอบของชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ

บรรยากาศในการประมูลเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลต่างแข่งกันเสนอราคางานศิลป์ที่ตนชื่นชอบอย่างเต็มที่ โดยมี เอิร์ธ-ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ รับหน้าที่ดำเนินการประมูล ซึ่ง นิธิวดี ปุณณะหิตานนท์ ผู้ชนะการประมูล โซฟา สไตล์แปลกตาของสถาปนิกหนุ่ม วสุ วิรัชศิลป์ ด้วยราคาถึง 56,000 บาท กล่าวว่า ที่ลงทุนประมูลโซฟาชิ้นนี้เพราะชื่นชอบ และประทับใจผลงานของดีไซเนอร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซึ่งดีไซน์แบบนี้ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ คิดว่าคงไม่ซ้ำกับใครอย่างแน่นอน

ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ ผู้ประมูล อาร์มแชร์ ตัวใหญ่ของ เอกฤทธิ์ ประดิษฐสุวรรณ ด้วยราคา 28,000 บาท เปิดเผยว่า ชอบดีไซน์ของชิ้นงาน และกำลังหาของตกแต่งบ้านอยู่ อาร์มแชร์ตัวนี้จะดูกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ภายในบ้านได้เป็นอย่างดี

ศิวัตม์ บุนนาค ผู้ประมูล งานเพ้นท์ ฝีมือ ชลิต นาคพะวัน ในราคา 40,000 บาท ด้วยความชื่นชอบศิลปะแนว abstract ที่ดูเมื่อไรก็จะแตกต่างกันไปทุกครั้ง เป็นเหมือนจินตนาการของเราที่ไม่วันสิ้นสุด และภาพสามารถสะท้อนอารมณ์ของเราในตอนนั้นๆได้

ชิงช้า เก๋ๆ ของ ณชนก รัตนทารส จบราคาประมูลที่ 43,000 บาท โดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ส่วน ชุดแซกและโค้ทยาว เข้าชุดกันของ จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล ถูกประมูลไปด้วยราคา 14,500 บาท โดยดาราสาว ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ผู้ชนะการประมูลกล่าวว่า ดีไซน์สวยดี เนื้อผ้าแปลกไม่ซ้ำใคร อาจจะเซ็กซี่ไปหน่อย แต่ก็สะท้อนความเป็นผู้หญิงได้ดี

รองเท้า แบบไม่ซ้ำใครของ รัชเฎศ ณ นคร ถูกประมูลไปด้วยราคา 7,000 บาท โดย อรพิน ภูมิไชย ที่ตั้งใจเลือกของขวัญแบบไม่ซ้ำใครให้คนพิเศษ

สำหรับ วงศ์ชนก ชีวะศิริ สาวสังคมผู้ไม่เคยพลาดงานกุศลใดๆ ได้ประมูลงานศิลป์ถึง 2 ชิ้น คือ Daybed ของ กาจบดินทร์ สุดลาภา ในราคา 45,000 บาท และ โซฟาคู่ ชุดหรูพร้อมกระจกดีไซน์เท่ห์ ในราคา 30,000 บาท เปิดเผยว่า สะดุดตากับผลงานทุกชิ้นตั้งแต่เข้างาน เพราะชื่นชอบลายกราฟฟิกมากๆ ชอบอะไรที่ดูเป็นยุค 60’ อยู่แล้ว และจะนำเฟอร์นิเจอร์ที่ประมูลได้ไปตกแต่งบ้านและคอนโด เพราะมีสีโทนเดียวกับคอนโดด้วย

รายได้ทั้งหมดจากการประมูล 220,500 บาท จะนำไปสมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเรียนรู้ และสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สนใจงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมผลงานทุกชิ้นได้ในนิทรรศการพิเศษ ณ ลานแฟชั่น อเวนิว ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม ซึ่งจะนำไปจัดแสดงระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2547 ก่อนนำส่งให้แก่ผู้ชนะการประมูลในภายหลัง
หน้านี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 62 ครั้ง

หนุ่มไฮโซฯ พาเหรดขึ้นแคทวอล์ค เปิดตัวหนังสือผู้ชายรักการแต่งตัวหัวเรือใหญ่
โดย: [0 3]
ผู้แสดงความคิดเห็น นารายน์ วันที่ตอบ 2008-05-28 17:09:40


ความคิดเห็นที่ 6 (1854751)

 

 นายพล  สุดลาภา นายอำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

 

โรงเรียนบ้านนามกุย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลลิ่นถิ่น  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรีโดยความคิดริเริ่มของนายเดช   ยอดเรือน   ผู้ช่วยกำนันหมู่ที่  2  และนายเอี๋ยน   สุริวงค์   พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านนามกุย  บ้านพุม่วง  บ้านหนองเจริญ  (หนองครก)  บ้านสองรู   เสนอเรื่องราวขอให้นายอำเภอจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนประชาบาลประเเภทนายอำเภอจัดตั้งขึ้น   นายพล   สุดลาภานายอำเภอสมัยนั้นได้ให้นายสุพล   มีคุณ  ศึกษาธิการอำเภอทำการสำรวจสถานที่และสถิติข้อมูลต่าง  ๆเสนอต่อจังหวัด  และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งได้ตามหนังสือที่  กจ.  1912552  ลงวันที่  -ลงวันที่   5   มีนาคม   2514ประชาชนบ้านนามกุยได้ร่วมใจกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง   6   เมตร   ยาว   10   เมตร   ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ   วันที่   15   กรกฎาคม   2514  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายมนัส   บุญแจ่ม   มาเป็นครูใหญ่   มีนักเรียน   30   คน   ชาย   13   คน   หญิง   17   คน 
                  สำหรับที่ดินซึ่งปลูกสร้างอาคารเรียนหลังนี้  ด้านทิศเหนือติดลำน้ำแควน้อยกว้าง   2   เส้น   10   วา   ทิศตะวันออกจรดวัดนามกุย   ยาว   7   เส้น   17   วา   ทิศตะวันตกจรดที่ดินนางอารี   นารีถิ่น   กว้าง   7   เส้น   17   วา   ทิศใต้จรดที่ดินนายคำ   แก้วมูล   กว้าง   2   เส้น      กว้าง   2   เส้น   10   วา
                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนามกุยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
มีนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา   2550  ( 10 มิ.ย. 50)  จำนวน  106   คน   เป็นนักเรียนชาย 62   คนนักเรียนหญิง  45  คน  มีครู   6   คน  ชาย  2    คน  หญิง   4   คน พนักงานธุรการ(พี่เลี้ยงอนุบาล) หญิง   1   คน   และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง   1   คน 
เขตบริการของโรงเรียน คือ  บ้านนามกุย  หมู่ 7

ประชากรในเขตบริการส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภาคกลางมีชาวกระเหรี่ยงอยู่  3  ครอบครัว  ได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโรงเรียนจึงเปิดรับเด็กต่างด้าวซึ่งเป็นชาวพม่าที่ผู้ปกครองเข้ามาประกอบอาชีพรับจ้าง  ซึ่งมีอยู่ประมาณ  40  เปอร์เซ็น  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง
โรงเรียนบ้านนามกุย  ประกอบด้วยอาคารเรียน  3  หลัง  จำนวน  7  ห้องเรียน  อาคารโรงอาหาร  1  หลัง  ห้องสมุด  1  หลัง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง  ส้วม  2  หลัง   และลานกีฬา
โรงเรียนบ้านนามกุยเปิดสอน  2  ระดับคือ  ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถม


คำขวัญประจำโรงเรียนคือ คุณธรรมนำวิชา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมรับความพอเพียง เคียงข้างชุมชน
                               

สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว


                                ผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่จัดตั้งโรงเรียนมาถึงปัจจุบัน  มี  9  คน  ปัจจุบันมีนายธีรวุฒิ  กวางคีรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านนามกุยอยู่ห่างจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต  3   เป็นระยะทาง  70  กิโลเมตร 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดี วันที่ตอบ 2008-10-24 18:52:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.