ReadyPlanet.com


เสวนา อ่านอะไร ทำไมจึงอ่าน อ่านแล้วได้อะไร


สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดเสวนา
สำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ “อ่านอะไร  ทำไมจึงอ่าน  อ่านแล้วได้อะไร”
      

นางชมัยภร  แสงกระจ่าง  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  แจ้งว่า  สมาคมฯจะจัดเสวนาสำรวจใจนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ในหัวข้อ “อ่านอะไร  ทำไมจึงอ่าน  อ่านแล้วได้อะไร”   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  บ้านเลขที่ ๓๑ ซอยเทวรัตน์  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กรุงเทพฯ  โดยขอเชิญชวนบรรณาธิการและนักอ่านเข้าร่วมเสวนาเปิดใจและแลกเปล ี่ยนความคิดเห็นกันในฐานะนักอ่าน  โดยจัดทั้งหมด ๕ ครั้ง ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ครั้งละ  ๓๐ คน ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   
      อ่านอะไร(ตอบได้ทั้งในนิต ยสารและในหนังสือเล่มโดยทั่วไป)
      อ่านทำไม
      อ่านแล้วได้อะไร
      และคาดหวังจะอ่านอะไรต่อไ ปในอนาคต
   โดยขอแบ่งกลุ่ม  ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ ๑ สำหรับนักอ่านแฟนพันธุ์แท้เรื่องสังคมและการเมือง
(จากมติชนสุดสัปดาห์/เนชั่นสุดสัปดาห์/กรุงเทพธุรกิจ/สยามรัฐสั ปดาหวิจารณ์ฯลฯ และนักอ่านทั่วไป)
จัดวันเสาร์ที่    ๑๖   สิงหาคม  ๒๕๕๑  (๑๓.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.)
   ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่&nb sp; ผู้ประสานงาน  ขจรฤทธิ์ รักษา
   ๐๘๑-๖๙๒๓๑๔๒  หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ  ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือ เจน  สงสมพันธ์/จตุพล  บุญพรัด 

ครั้งที่ ๒ สำหรับนักอ่านแฟนพันธุ์แท้เรื่องชีวิตร่วมสมัยและชีวิตนอกกรอบ
(จาก สารคดี/ ค.คน/ศิลปวัฒนธรรม/เมืองโบราณ/อักษรสาร/อะเดย์/อันเดอร์กราวด์/ อ่าน ฯลฯและนักอ่านทั่วไป)
      จัดวันอาทิตย์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑   (๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)   
       ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่&nb sp; ผู้ประสานงาน  เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ
   ๐๘๙-๙๒๗๓๑๙๖ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ  ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือรักษ์มนัญญา และเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ   

ครั้งที่ ๓ สำหรับนักอ่านแฟนพันธุ์แท้เรื่องชีวิตและหัวใจวัยรุ่น
   (จากออล/เซเว่นทีน/โคโคโร/ เล่มโปรด ฯลฯ และนักอ่านทั่วไป/
   จัดวันเสาร์ที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๑  (๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
       ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่&nb sp; ผู้ประสานงาน  เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ
   ๐๘๙-๙๒๗๓๑๙๖ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ  ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือ เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ/พินิจ  นิลรัตน์    

ครั้งที่ ๔    สำหรับนักอ่านนวนิยายแฟนพันธ์แท้ เรื่องชีวิต สาระบันเทิง
(จากบางกอก/ทานตะวัน/คู่สร้างคู่สม/ภาพยนตร์บันเทิง/ดาราและนัก อ่านทั่วไป)
   จัดวันอาทิตย์ที่  ๗ กันยายน    ๒๕๕๑   (๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
       ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่&nb sp; ผู้ประสานงาน  สัมพันธ์ ก้องสมุทร
   ๐๘๙-๔๔๑๓๙๗๘ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ  ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือ ธาดา  เกิดมงคล  สัมพันธ์  ก้องสมุทร
   

      ครั้งที่ ๕  สำหรับนักอ่านนวนิยายแฟนพันธุ์แท้  เรื่องชีวิต ครอบครัว สาระบันเทิง
      (จากแพรว/ดิฉัน/พลอยแกมเพ ชร/ขวัญเรือน/สกุลไทย /กุลสตรี/หญิงไทยฯลฯ และนักอ่านทั่วไป)
   จัดวันเสาร์ที่  ๑๓   กันยายน    ๒๕๕๑(๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. อาหารกลางวันฟรี)
       ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเสวนาได้ที่&nb sp; ผู้ประสานงาน  กนกวลี  พจนปกรณ์ ๐๘๗-๐๕๔๒๑๗๐ หรือที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สราวุธ  ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕
ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือ ชมัยภร  แสงกระจ่าง  กนกวลี พจนปกรณ์
   
      หลังจากเสวนาแล้ว สมาคมฯ จะจัดอภิปรายใหญ่อีกครั้งในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ   การจัดเสวนาครั้งนี้  นับเป็นการประเดิมการสัมมนานักอ่านกรุงเทพฯ  หลังจากนั้นจะมีการสัมมนาแบบเดียวกันนี้ในส่วนภูมิภาคอีก โดยเวียนจัดไปตามองค์กรนักเขียนหรือสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภา คที่ให้ความสนใจจะจัดร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ เพื่อปลุกเร้าให้เกิดความตื่นตัวในหมู่นักอ่าน  หลังจากที่ปี ๒๕๕๐ ได้มีการปลุกกระแสวงการวรรณกรรมด้วยการจัดสัมมนานักเขียนสี่ภูม ิภาคมาแล้ว
ติดต่อขอจองเข้าร่วมเสวนาได้ที่สราวุธ ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา  ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕/๐๘๔-๐๑๕๘๕๓๔
(เสวนาระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ยกเว้นครั้งแรก ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี)ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวไพร่ :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-12 14:10:16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.