ReadyPlanet.com


ด่วน มหากุศล มหาทาน


เนื่องด้วย ข้าพเจ้า ธัญญ์พิชชา พาณิชกุลเศรษฐ์ โทร. 0864114527 ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง  และเป็นผู้ที่ปฏิบัติในการสร้างบุญสม่ำเสมอถ้าได้มีโอกาส เมื่อไม่มานมานี้ในระหว่างที่เดินทางไปทำงาน ได้ใส่บาตรกับพระแก้วสาทโรซึ่งท่านเป็นเจ้าสำนักสงฆ์บ้านด่าน จ.พิษณุโลก และท่านได้บอกบุญ จึงอยากที่จะนำเรียนสำหรับท่านที่มีกุศลจิตศรัทธาต้องการสร้างบุญกุศลเพื่อเป็นการสะสมบุญบารร่วมทำบุญถวายสร้างสำนักสงฆ์ ให้ติดต่อกับทางสำนักสงฆ์บ้านด่าน ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 พระแก้ว สาทโร เจ้าสำนักสงฆ์บ้านด่าน โทร. 089-4232396 และข้าพเจ้าได้คัดลอกจากหนังสือของสำนักสงฆ์บ้านด่าน นำเรียนท่านผู้มีจิตเป็นกุศล ข้อความดังต่อไปนี้

สำนักสงฆ์บ้านด่าน

ต. นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
65120
พระแก้ว สาทโร เจ้าสำนักสงฆ์บ้านด่าน

โทร.
089-4232396

เรื่อง การก่อสร้างแทงค์น้ำเสริมเหล็ก ด้านบนทำเป็นกุฏิ, ปูกระเบื้องรอบองค์พระ,ทำถนนคอนกรีต


เรียน / เจริญพร..........................................................................


สำนักสงฆ์บ้านด่าน มีชาวบ้านประมาณ 40 หลังคาเรือน และคณะกรรมการทุกคนได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์บ้านด่านขึ้นมาเป็นเวลา 20 ปี สิ่งก่อสร้างมีหลวงพ่อพระใหญ่ 9 ศอก 9 เซนติเมตร (4 เมตร 50 เซนติเมตร) ขึ้นมาเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาของศาสนิกชนทั่วไป สร้างศาลาบำเพ็ญธรรม 1 หลัง ขนาดความยาว 15 เมตร ใช้กระเบื้องไปทั้งหมด 500 กว่าแผ่น กว้าง 10 เมตร ใช้เสา 20 ต้น อยู่บนเขาห่างจากถนนขึ้นมาประมาณ 200 เมตร สูงไม่มาก ยามหน้าฝน ๆ ตกถนนดินลูกรัง รถขึ้นลำบาก ถนนรื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเทปูนคอนกรีต เสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร กว้าง 5 เมตร ขนาดความยาว 200 เมตร ๆ ละ 2,000 บาท ใช้งบประมาณ 400,000 บาท ทำร่องน้ำข้างทางเพื่อให้น้ำลงสะดวกไม่ต้องชะล้างหน้าดินลงมาข้างล่างถนน ทางสำนักสงฆ์อยู่ห่างไกลความเจริญถิ่นทุรกันดาร พระสงฆ์ องค์เณรที่ไปจำวัตรปฏิบัติธรรม ล้วนมาจากลูกชาวบ้าน ชาวนาทั้งสิ้น ไม่ร่ำรวยมาแต่ไหน อยากจะอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในพระพุทธศาสนาแต่แล้วการพัฒนาหาเงินมาก่อสร้างนี้สำคัญนัก งานหินไม่รู้จะว่าจะไปเริ่มต้นอย่างไรดี อาตมาก็เป็นหนึ่งในพระที่อยากจะอยู่ป่าอยู่เขาเงียบๆ จึงคิดจะสร้างต่อ

นิดหน่อยแก้ปัญหาเรื่องน้ำ น้ำเป็นปัจจัยสำคัญแก่ชีวิตมาก อยากจะทำแทงค์น้ำ 1 ถังใหญ่ อยากจะมีโอ่งหลายๆ ลูก เอาใส่น้ำไว้ดื่มกิน ชาวบ้านจะได้มีน้ำดื่มกินใช้ยามหน้าแล้งตลอดไป พระพึ่งชาวบ้าน ชาวบ้านพึ่งพระ น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า ก็เป็นสังคมที่มีความสุข สุขเกิดจากการให้ทำบุญกุศลไว้ ในพระพุทธศาสนาอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้ช่วยกัน บริจาคทรัพย์สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา สร้างแท้งน้ำใหญ่ข้างบน ทำเป็นกุฏิที่พักสงฆ์มุงกระเบื้องหลังคารองรับน้ำฝน ขนาดบรรจุความยาว 10 เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 3 เมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 1,000,000 บาท บูรณะปูกระเบื้องรอบองค์พระ 300 ตารางเมตร เมตรละ 200 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท งานหลักใหญ่ๆ คือ ทำแท้งน้ำเสริมเหล็ก ข้างบนเป็นกุฏิ อย่างน้อยก็ทำเพื่อพระพุทธศาสนา ลูกหลาน จะได้มีวัดอาราม สำนักฯ ที่พักสงฆ์ได้เห็นพระเห็นเณร มาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมศาสนิกชนทั่วไป ในโอกาสต่อไป สรุปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โยมได้ถวายทำบุญเพื่อสร้างศาลาเสนาสนะ แท้งน้ำมุงกระเบื้อง เพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษบรรพชน เปรต สุรกายสัตว์เดรัจฉาน เจ้ากรรมนายเวร เบื้องบนถึงพรหมโลก เบื้องล่างถึงอเวจีนรก ในครั้งนี้จึงเป็นมหาทาน มหากุศลเป็นปัจจัยไว้ภายภาคหน้า 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน จงมาเป็นพยานได้รู้ได้เห็นการทำกุศลครั้งนี้ด้วย ทางสำนักสงฆ์บ้านด่านที่พักสงฆ์จึงแจ้งมาให้ท่านทั้งหลาย ผู้มีอุปการคุณทุกท่านได้รับทราบ หรือท่านมีความคิดอย่างไร มีวิธีโอกาสไหนนอกจากนี้หรือจะนำปัจจัยไปถวายในรูปของผ้าป่าสามัคคีก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน และได้โปรดแจ้งให้ทางสำนักสงฆ์บ้านด่านหรือแจ้งมายังอาตมา พระแก้ว สารทโร เจ้าสำนักได้ทุกโอกาส โทร.089-4232396 จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงเรียน/ เจริญพร มาเพื่อทราบและขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้/ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ขอให้ท่านและคณะจงมีแต่ความสุข โรคภัยอย่าได้มี มีความเจริญยิ่งขึ้นไป อนึ่งหากท่านจะมาหรือมาด้วยตนเองไม่ได้ มาดูการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ทางสำนักฯ ที่พักสงฆ์หรือวัดก็ยินดีให้ท่านมาดูมาเห็นด้วยกับตาของท่านได้ทุกโอกาสทุกเวลา หรือว่าท่านรวบรวมปัจจัยได้แล้วก็ไม่รู้จะไปถวายได้อย่างไร หรือไม่รู้ว่าจะส่งมาที่ไหน ใครเป็นคนรับปัจจัยนี้ เรียนเชิญเจริญพร ส่งมาที่ ธนาณัติ สำนักสงฆ์บ้านด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 ชื่อบัญชี พระแก้ว สาทโร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางเขน เลขที่บัญชี 161-5-609334 ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา วิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 110-220995-4 จะเป็นกุศลอย่างยิ่งอาตมาภาพพร้อมด้วยพระภิกษุทุกรูปที่ประพฤติปฏิบัติธรรม และญาติโยมทุกคน ก็ขอเอาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพ่อพระพุทธชินราช ตลอดจนพระสยามเทวาธิราชเจ้า จงมาปกปักรักษาดลบันดาลให้ท่านผู้มีกุศลจิตศรัทธาในครั้งนี้ ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสร้างเสนาสนะต่างๆ จงประสบแต่ความสบายใจ สบายกายเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิพาราตรี ทุกวันเวลาสมดังปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกประการเทอญ


เจริญพร

เจริญในธรรม


พระแก้ว สาทโร

เจ้าสำนักสงฆ์บ้านด่านผู้ตั้งกระทู้ ธัญญ์พิชชา :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-30 22:43:43


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.