ReadyPlanet.com


ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2552


 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2552  โดยการจัดประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงออกทางการเมืองโดยใช้ศิลปะถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี ตลอดจนสืบสานและสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุกจิตสำนึก ประชาธิปไตย

                ทั้งนี้  ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในประเภทเรื่องสั้นการเมืองและประเภทบทกวีการเมือง จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

                สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์02-244-2515-8
 กติกาการประกวด เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ ประกาศผล ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

เงื่อนไขเรื่องสั้น
มีความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า เอ๔ ขนาดตัวพิมพ์ ๑๖ พอยต์ ไม่เคยตีพิมพ์ตามหน้านิตยสาร(โพสต์ในเว็บ ในบล็อกไม่ผิดเงื่อนไข)

เงื่อนไขบทกวี
ไม่เคยตีพิมพ์ตามหน้านิตยสาร(โพสต์ในเว็บ ในบล็อกไม่ผิดเงื่อนไข)                                   บทกวีแบบฉันทลักษณ์ จำนวน ๖ - ๑๒ บท
บทกวีแบบกลอนเปล่า หรือแบบที่สร้างขึ้นใหม่ ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ๔

สำหรับรางวัลทั้งสองประเภท
ชนะเลิศ ๕ หมื่นบาท ๑ รางวัล
รองชนะเลิศ ๓ หมื่นบาท ๑ รางวัล
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑ หมื่นบาท
ผู้ตั้งกระทู้ ปะชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-01 08:05:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1908228)

ขออภัยแก้ไข "ประชาสัมพันธ์"

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ วันที่ตอบ 2009-03-01 08:07:53


ความคิดเห็นที่ 2 (1908234)

คณะกรรมการจัดประกวดน่าจะเพิ่มเติมกติกา เช่น ถ้าคัดลอก ดัดแปลง ผลงานของผู้อื่นเข้ามาส่งประกวดให้ตัดสิทธิการประกวดและให้รับผิดชอบการละเมิดสิทธิต่างๆ รวมทั้งให้คืนรางวัลในกรณีที่ได้รับการตัดสินและมอบรางวัลไปแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เคยส่งงานประกวด วันที่ตอบ 2009-03-01 08:40:46


ความคิดเห็นที่ 3 (1908289)

อีกข้อหนึ่งที่ คณะกรรมการควรจะระวังมากที่สุด คือคนที่มักใช้ชื่อคนอื่นเพื่อล่ารางวัลก็ควรคืนรางวัลและถูกประนามมากกว่านะ เพราะเคยเกิดกับประเภทเยาวชนมาแล้วจนถูกยกเลิกรางวัล

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เฝ้าติดตาม วันที่ตอบ 2009-03-01 13:00:24


ความคิดเห็นที่ 4 (1908445)
ปีนี้ก็คงจะได้เห็น "กลอนเปล่า" ขี่คอ กลอนฉันทลักษณ์อีกกระมัง
ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่สงสัยแต่สงสาร วันที่ตอบ 2009-03-01 22:19:23


ความคิดเห็นที่ 5 (1908499)

กลอนเปล่า นำมาตัดสินรวมกับ กลอนฉันทลักษณ์ ในการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการวรรณศิลป์ ถ้ามีกฎเกณฑ์ กติกา ชัดเจน สามารถอธิบายได้ คิดว่าก็คงจะเป็นที่ยอมรับได้ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้องคืประกอบด้านวรรณศิลป์เหมือนกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น อิสรวรรณศิลป์ วันที่ตอบ 2009-03-02 06:53:12


ความคิดเห็นที่ 6 (1911176)

เคยมีปีไหนที่บทกวีประเภท โคลงสี่สุภาพ ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าบ้างครับ อยากรู้ และ อยากชื่นชมผลงานชิ้นนั้นจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญขยม วันที่ตอบ 2009-03-08 04:51:13


ความคิดเห็นที่ 7 (1924909)

กวีอิสระ มีอุดมคติ ไม่เกี่ยวข้องการเมืองอย่างมีอคติ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น " มหาอุตม์ " วันที่ตอบ 2009-04-10 11:11:16[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.