ReadyPlanet.com


ประวัติศาสตร์วีรชน


ประวัติศาสตร์

       ประวัติศาสตร์ผ่านมาเวลาล่วง        

ผ่านหลากช่วงหลายสมัยให้ศึกษา 

จากหลักฐานเรียงร้อยทำเป็นตำรา

ทรงคุณค่าอ่านดูรู้เหตุการณ์

จากต้นเหตุสู่ตอนจบมีครบถ้วน

ได้ทบทวนความเป็นไปในสถาน

อีกประวัติขัตติยะนฤบาล

ปัญหาการเมืองป่วนล้วนย่อมมี

เป็นตัวอย่างทางเดินเจริญจิต

ให้เลี่ยงผิดครรลองอย่าหมองศรี

ผลจะเป็นอย่างไรใจรู้ดี

ประวัติมีให้มองย้อนสะท้อนตน

บรรพบุรุษรุดช่วยอำนวยเหตุ

ปกประเทศป้องภัยได้เกิดผล

เสียสละชีวาให้หลายชั่วคน

หยาดเลือดหล่นรินไหลแลกไทยมี

ถึงยามรบศึกไหนไม่ไหวหวั่น

เข้าฟาดฟันคนถ่อยไม่ถอยหนี

ขจัดสิ้นคนร้ายหมายย่ำยี

เพื่อไทยนี้คู่ลูกหลานสานสืบไป

บ้านเดียวกันไม่รักกันพลันจะแย่

จะรังแต่ปัญหาถาโถมใส่

ลูกหลานเองที่เหยียบย่ำบนน้ำใจ

ของเหล่าบรรพชนไทยไม่รู้คุณ

ห่ำหั่นกันบนผืนดินถิ่นบ้านนี้  

ผืนดินที่ปู่ย่าเคยเข้าเกื้อหนุน

แม้นเหลือแต่วิญญามาเจื้อจุน

ยังมอบอุ่นไอรักด้วยภักดี

ท่านจะสู่สวรรค์ได้อย่างไรเล่า

ท่านห่วงเฝ้าอณูดินทุกถิ่นที่

เมื่อลูกหลานไร้รักสามัคคี

วิญญาณวีรชนคลั่งหลั่งน้ำตา

       

นางสาวชลธิชา   แป้นตระกูล  (ประเภทนักเรียน)

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

0850892698

 ผู้ตั้งกระทู้ นางสาวชลธิชา (hervy-at-sanook-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-31 14:27:45กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.