ReadyPlanet.com


ถวายพระพร


 

ดุจ “แสงเทียน” ส่องสว่างในใจราษฎร์
มหาราชเป็นแสงใจให้เข้มแข็ง
ดุจ “สายฝน” จากฟากฟ้ามาเติมแรง
ทรงเป็นแหล่งพลังใจให้ประชา
 
ดุจ “ยามเย็น” กล่อมใจไทยทั้งผอง
ทรงประคองบ้านเมืองยามถลา
ดุจ “ใกล้รุ่ง” รุ่งเรืองเปรื่องชีวา
ทรงรักขาอาณาจักรประจักษ์ไกล
 
“คำหวาน” ใดจะหวานเท่าคำตรัส
ทรงเป่าปัดทุกข์ประเทศเหตุวิสัย
กี่ “ลมหนาว” ก็ไม่หนาวเมื่ออยู่ใน
ดินแดนไทยที่พระองค์ทรงอาทร
 
หกสิบปีที่ทรงปกครองบ้าน
หกสิบล้านรู้ความตามทรงสอน
ขอพระองค์ทรงสุขทุกอวยพร
มหิธรเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนาน
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายเดชา เวชชพิพัฒน์


ผู้ตั้งกระทู้ เดชา เวชชพิพัฒน์ (boodoo44-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-12-05 08:26:04


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2236655)

ข้าวรพุทธเจ้า

เอามโนและศิระกราน


นบพระภูมิบาล บุญดิเรก

เอกบรมจักริน


พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล


ผลพระคุณ ธ รักษา

ปวงประชาเป็นสุขศานต์


ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด

จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย

ดุจถวายชัย ชโย

      *******

                                            กรณียกิจเลิศด้วย      คุณธรรม

                                         พระเนตรมองไกลล้ำ    หนักแน่น

                                         โครงการที่ทรงทำ         ดำริ มากแฮ

                                          พระกรุณาเทียบแม้น     พ่อผู้ภูวไทย

 

                                             ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

                                             สมาชิกชมรมกลอน/ไทยโพเอท

ผู้แสดงความคิดเห็น ประมุข วันที่ตอบ 2011-12-07 09:46:19


ความคิดเห็นที่ 2 (2244209)

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.ปี3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ วันที่ตอบ 2012-01-10 15:56:44


ความคิดเห็นที่ 3 (2244387)

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนในแนวพระราชดำริของ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน เพราะหากเราไม่ไปพี่งพา ยึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น "เศรษฐกิจพอเพียง" จึงได้สื่อความหมาย ความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือ

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.ปี3 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ (am_saharat-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-11 10:47:04


ความคิดเห็นที่ 4 (2244388)

 

ในหลวง ทรงเป็นประมุขที่ทรงงานเพื่อราษฏรของท่านตลอดพระชนชีพ
เราเป็นคนไทยดำเนินรอยตามพระบุคคลบาท
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.ปี3 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ (am_saharat-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-11 10:47:40


ความคิดเห็นที่ 5 (2244391)

 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.ปี3 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ (am_saharat-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2012-01-11 10:52:37


ความคิดเห็นที่ 6 (2244592)

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น นศท.ปี3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วันที่ตอบ 2012-01-12 10:39:49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.