ReadyPlanet.com


ส่งร้อยกรองประกวดประจำ 1–15 พฤศจิกายน 2556 ได้กระทู้นี้


 ช่องทางในการส่ง ส่งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้นมิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์

1. สำหรับผู้ที่ส่งทางเว็บบอร์ด
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
แจ้งแก้ไขได้ในกระทู้นี้ โดย ระบุความคิดเห็น จุดที่ต้องการแก้ไข และครั้งที่แก้ไข
- ส่งขึ้นเว็บบอร์ดเป็นไฟล์ text ธรรมดาเพื่อป้องกันข้อความเพี้ยน ไม่ต้องตกแต่ง

2. สำหรับผู้ต้องการส่งทางอีเมล ส่งได้ที่): info_thaipoet@yahoo.com
- แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์

 

หัวข้อการประกวดประจำปักษ์แรกพฤศจิกา (1-15 พฤศจิกายน ประกาศผล 25 พ.ย. 2556)
- ระดับมัธยมศึกษาต้น กาพย์ยานี 11 :  สากล
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลอนสี่สุภาพ : 
สากล
- ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โคลงสี่สุภาพ : 
สากล
ความยาวต่อชิ้นงาน 6-10 บท

อ่านกติกาให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจโดนตัดสิทธิ์
อ่านรายละเอียดและกติกาทั้งหมดคลิกที่นี่

ขอความกรุณางดการออกความเห็นในกระทู้ส่งงานผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-31 23:09:43


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2427479)

        สากล : นิรันดร์

 

สากลยลเรื่องห้าง        รถรา

ฤาเบิ่งกิริยา               หมู่บ้าน

สังคมที่พารา              เรืองรุ่ง

ฤาเรื่องจิตสะอ้าน        เอ่ยให้ ทัศนา

        หากธานีฟู่เฟื้อง          วิไล

        นะนั่นยุโรปไกล          ใหญ่พร้อม

        รถเรือเร่งเร็วไว          รุกรี่

        ชนดื่นตื่นห้อมล้อม      เร่าร้อน พารา

แอฟริกาบ่เฟื้อง        เมืองท่า

ยึดอยู่คู่วนา            อู่บ้าน

ทนสู้อยู่อุตส่าห์        ก่อร่าง

แม้อยู่คู่เกียดคร้าน    ย่านนั้น ทุกข์ทน

        โลกสถานถิ่นนี้     รีบเร่ง

        ก่นวิ่งก่นละเลง     ก่นสู้

        ช่วงชิงแย่งเตบง    ดาษดื่น

        สุขทุกข์ที่รับรู้      ซ่อนไว้ คับคา

กิจพาราฟู่เฟื้อง        อ่อนฟุบ

จิตต่างย่างพองยุบ     ตามติด

สังคมที่ลุกหรุบ         ร้อนร่าน

ฐานถิ่นอยู่ละทิศ       ห่อนร้าง ทุกข์ทัณฑ์

        ทุกข์สุขนั้นแน่แท้     ผองชน

        ดวงจิตที่ดิ้นรน        หยุดด้วย

        พอเพียงที่เลี้ยงตน    ทุกอย่าง

        ศีลคู่ธรรมจวบม้วย    ชีพไล้ สุขบาง

ดวงจิตว่างสว่างแจ้ง   เปี่ยมสุข

ใจไป่วิ่งเคล้าคลุก      ก่อแก้

นิพพานนั่นดับทุกข์   สูญร่าง  

มรรคนี่สากลแท้      บ่เว้น กาลฐาน.

                  ... //...

                                อานายเซีย.

ชื่อ-สกุล : นายเซีย นิเรียงรัมย์ - ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา  ต.สีสุก  อ.จักราช  จ.นครราชสีมา  30230

(ประชาชนทั่วไป)

ผู้แสดงความคิดเห็น เซีย สหรัมย์ วันที่ตอบ 2013-11-04 14:32:20


ความคิดเห็นที่ 2 (2429439)

ส่งประเภท ประชาชน

ชื่อ  นางดอกไม้  ปานพาน

ที่อยู่  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
         หมู่ที่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน


สากล.....

ปฏิญญาสากลคนร่วมโลก

หวังมีโชคมีชัยใจสุขสันต์

จึงประกาศศูนย์รวมร่วมมิตรกัน

ภายใต้ฝันใต้ฟ้าหล้าผืนเดียว


จะแบ่งปันสรรสร้างทางสันติ

จะดำริดำรงคงมั่นเหนียว

จะปกป้องธรรมชาติมิขาดเกลียว

จะยึดเหนี่ยวธรรมยุคไม่รุกราน


จะแดนไหนใต้เหนือจะเผื่อแผ่

จะกันแก้ปวงภัยใฝ่สมาน

จะปรับปรุงแดนดินถิ่นกันดาร

ร่วมผสานสัมพันธ์อันรื่นรมย์

จะตกแต่งแปลงร่างอย่างรู้ค่า

จะสรรหากลวิถีที่เหมาะสม

จะปลูกฝังศรัทธาค่านิยม

ความชื่นชมดีงามตามสัญญา


แม้นแล้งไร้ใจตรมสุดขมขื่น

จะหยิบยื่นเจือสุขทุกภาษา

เป็นหนึ่งเดียวทั่วไปได้พึ่งพา

ไม่แบ่งฟ้าแบ่งดินรินน้ำใจ


คือสากลฝนพรมร่มเย็นสุข

ช่วยกันปลุกคนตื่นจากหลับใหล

เห็นแก่ตนเปลี่ยนแปรแผ่เผื่อไกล

โลกยุคใหม่เจริญล้ำคนค้ำจุน...

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น dokmai_kanna@hotmail.com วันที่ตอบ 2013-11-12 09:22:15


ความคิดเห็นที่ 3 (2429856)

สากล
 แม้ต่างชาติภาษา        ยามได้มาพบพ้องกัน
ถ้อยเคียงเสียงรำพัน     ขุ่นข้องฉันไม่เข้าใจ
เพราะต่างในเชื้อชาติ    ต่างทั้งศาสน์แดนอาศัย
"อังกฤษ"สื่อกลางใน     ล้วนเข้าใจคือสากล
ยามพบเคารพไว้           ชนทั้งหลายไม่สับสน
คือทักทายบุคคล          ทุกผู้คนด้วยจริงใจ
คือน้ำใจไมตรี               ทุกบุรีรมย์ผ่องใส
ออก ตก กลาง ใส่ใจ     ประจักษ์ในไมตรี
ยามเศร้าเขาช่วยเหลือ  แผ่เอื้อเผื่อในศักดิ์ศรี
ทั่วหล้าต่างเปรมปรีดิ์    สามัคคีคือสากล
แม้นยามใดเธอฉัน        ร่วมผูกพันกันกมล
ความรักสลักล้น            คือสากลโดยแท้จริง

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงษ์ สุขประจำ โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ที่อยู่58/15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย .ศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 0857573321

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่บอก (phisaya-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-13 15:49:31


ความคิดเห็นที่ 4 (2429885)

          สากลธรรม

   1.  ธรรมชาตินั่นแท้        สากล

หมดทั่วทุกตัวคน                 ย่อมรู้

จักแปลเปลี่ยนตามตน          หาใช่

แลสิ่งใดหาญสู้        เก่งกล้าเกินกร

   2.   หากคนคิดต่อต้าน     จงจำ

ทนอยู่กับผลกรรม       ที่ได้

เกิดจากสิ่งกระทำ     เป็นแน่

                 จึงบ่กลายกลับให้      เร่งล้าง.......กฎเกณฑ์

       3.  มนุษย์ทั่วทุกแคว้น     แดนใด

จะต่างเทศหรือไทย    ไม่เว้น

สำนึกคู่หายใจ      ยังอยู่

             จงอย่าหลีกหนีเร้น    ว่างเว้นบุญคุณ

                     4.  ธรรมชาติแน่แล้ว     คือธรรม นั่นนา

ชนย่ำเหยียบกระทำ   ร่ำร้าย

ถึงคราที่ผลกรรม     ทำต่อ คืนนา

ก็อย่าเทียววอนไหว้     ว่าไซร้ ทารุณ

      5.  ดังเห็นเป็นอยู่แล้ว      เหตุการณ์

เคยผ่านวันวานกาล      ผ่านพ้น

เกิดมานั่นตำนาน      วานบอก

                   ก็คลื่นทะเลล้น       ท่วมท้น คน.........ตาย !

                          6.  กฏของธรรมว่าไว้      กฏกรรม นั่นแล

   หรือว่าสากลจำ     ย่อมได้

             อันเดียวนั่นแลนำ      เกิดก่อ เราเอ๋ย

           สุดแต่จะเรียกไซร้       ว่าใช้ คำใด

                                     

                                              ........ นิเสธ .........

(ประชาชนทั่วไป)    นาย มนูญ  พันธ์วงค์  24/42 ม.ดาราธร  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180   โทร 0868008748 

e-mail    oon.ta.007@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น นิเสธ วันที่ตอบ 2013-11-13 22:33:41


ความคิดเห็นที่ 5 (2430175)

 **แก้ไขครั้งที่1 เพิ่มคำว่า "ได้"หลัง คำว่าประจักษ์
สากล
 แม้ต่างชาติภาษา        ยามได้มาพบพ้องกัน
ถ้อยเคียงเสียงรำพัน     ขุ่นข้องฉันไม่เข้าใจ
เพราะต่างในเชื้อชาติ    ต่างทั้งศาสน์แดนอาศัย
"อังกฤษ"สื่อกลางใน     ล้วนเข้าใจคือสากล
ยามพบเคารพไว้           ชนทั้งหลายไม่สับสน
คือทักทายบุคคล          ทุกผู้คนด้วยจริงใจ
คือน้ำใจไมตรี               ทุกบุรีรมย์ผ่องใส
ออก ตก กลาง ใส่ใจ     ประจักษ์ได้ในไมตรี
ยามเศร้าเขาช่วยเหลือ  แผ่เอื้อเผื่อในศักดิ์ศรี
ทั่วหล้าต่างเปรมปรีดิ์    สามัคคีคือสากล
แม้นยามใดเธอฉัน        ร่วมผูกพันกันกมล
ความรักสลักล้น            คือสากลโดยแท้จริง

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
นายณัฐพงษ์ สุขประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ที่อยู่58/15 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย .ศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ 0857573321

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่บอกอะ (phisaya-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-14 13:17:32


ความคิดเห็นที่ 6 (2430200)

 วันฝันที่ติดปีก


ยามเด็ก เคยนึกมุ่งหวัง
ถึงความ "อิสระ" อันสดใส
ท้องฟ้าที่กว้างยาวไกล
พร้อมนกน้อยโบยบินอย่าง "เสรี"
ฉันเห็นรุ้งทอดยาวที่ปลายฟ้า
เห็นใบไม้ ต้นหญ้า ดูพริ้วไหว
เห็นสายลมที่พัดโบยไป
เห็นปลายทางข้างหน้าช่างงดงาม

เกิดเป็นคน ก็คือ "คน"
ไม่ต่างคุณค่าและศักดิ์ศรี
ไม่แบ่งสูงต่ำว่าตัวดี
เพราะควรมีความ "เสมอภาค"
เท่าเทียมกัน

ฉันยังฝันถึงท้องทุ่งกว้าง
ฉันเห็นสายธารที่สดใส
ฉันเห็นทะเลที่กว้างยาวไป
ด้วยหัวใจที่เปี่ยมพลัง

เดินทางมาไม่ถึงครึ่งชีวิต
ความฝันที่มีเริ่มสั่นไหว
ความเหน็บหนาวเกาะกินภายใน
ด้วยใจที่เริ่มสั่นคลอน
เพียงเหลือจิตใจที่มุ่งมั่น
ถึงวันฝันที่คอยโหยหา
ต้องก้าวเดินด้วยพลังศรัทธา
กับความเชื่อมั่นใน "อุดมการณ์"ศานต์

 

 

ประชาชนทั่วไป นายปริญญา แกมนิล 110 หมู่ 5 ตำบลโคกไม้ลาย อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 

Tel.0895412109 email  parinya.balloon@gmail.com 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศานต์ (parinya-dot-balloon-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-14 18:03:59


ความคิดเห็นที่ 7 (2430220)

 คนสากล...ทั่วสากลยอมรับ

หนึ่งวิถีชีวิตคิดบากบั่น                                   ต้องขยันหมั่นสู่อยู่อย่างแกร่ง

ควรมานะพยายามตามเรี่ยวแรง                  จักเปลี่ยนแปลงจุดยืนพาชื่นชม

หนี่งต้องเรียนเพียรศึกษาหาชีพสู้                  มีความรู้คู่ชีวาพาสุขสม

ปัญญาคืออาวุธลับนับว่าคม                          ไม่ติดตรมจมปลักหนักร่างกาย

พร้อมด้วยทำจำตระหนักถึงหลักของ-           คุณธรรมตริตรองไม่ให้หาย

ประพฤติดีให้ตลอดปลอดอุบาย                     อย่าเหนื่อยหน่ายกับการช่วยด้วยจิตใจ

คือคนที่คนครบครันในคนหนึ่ง                        ต้องมึถึงสามอย่างวางเอาไว้

หนึ่งคุณธรรมทำดีมีวินัย                                 จักพาไปเป็นที่รักประจักษ์ตน

สองต้องเก่งเร่งหาปัญญาให้                          ถึงฝันใฝ่พร้อมพัฒน์มิขัดสน

สามต้องรู้อยู่ร่วมรวมหมู่ชน                            จักเป็นคนครบครันในสังคม

คนสากลคือคนที่พร้อมถึง                               เป็นดั่งหนึ่งนรชนคนไม่ล่ม

จักไปไหนในทั่วทุกสุขอารมณ์                         ไม่ระทมทั่วทุกแดนแม้นหลงทาง

คนสากลชนยอมรับนับถือค่า                          ทั่วบรรดาสรรเสริญเชิญเอาอย่าง

ถึงโดยพิษจิตไซร้ไม่บอบบาง                          ยึดหลักกลางไม่ผิดจิตสำราญ

จงทำตนให้มีค่านานาสิ่ง                                เป็นคนจริงยิ่งดีที่แตกฉาน

เป็นดอกไม้มีความงามแบ่งบาน                     จักตระการทั่วสากลตนสุขนาน...

นายอภิสิทธิ์  อุนตรีจันทร์   (มัธยมปลาย)    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย    52 ม.3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา  จ.สงขลา  90170 โทรศัพท์082-8268921

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิสิทธิ์ อุนตรีจันทร์ (i-tan-apisit-at-Hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-14 22:45:16


ความคิดเห็นที่ 8 (2430420)

 ***แก้ไขครั้งที่ 1 จากความเห็นที่7    15พ.ย.2556   อภิสิทธิ์   อุนตรีจันทร์

คนสากล.....ทั่วสากลยอมรับ

               หนึ่งวิถีชีวิตคิดบากบั่น                                   ต้องขยันหมั่นสู้อยู่อย่างแกร่ง

ควรมานะพยายามตามเรี่ยวแรง                                     จักเปลี่ยนแปลงจุดยืนพาชื่นชม

หนึ่งต้องเรียนเพียรศึกษาหาชีพสู้                                   มีความรู้คู่ชีวาพาสุขสม

ปัญญาคืออาวุธลับนับว่าคม                                          ไม่ติดตมจมปลักหนักร่างกาย

พร้อมด้วยการตระหนักถึงหลักธรรม                             แล้วน้อมนำตริตรองไม่ให้หาย

ประพฤติดีให้ตลอดปลอดอุบาย                                     อย่าเหนื่อยหน่ายกับการช่วยด้วยหัวใจ

คือคนที่ มีครบในคนหนึ่ง                                               ต้องมึถึงสามอย่างวางเอาไว้

หนึ่งคุณธรรมความดีมีวินัย                                            นำพาให้เป็นที่รักประจักษ์ตน

สองต้องเก่งเร่งหาปัญญาให้                                           ถึงฝันใฝ่พร้อมพัฒน์มิขัดสน

สามต้องรู้อยู่ร่วมรวมหมู่ชน                                          จักเป็นคนครบครันในสังคม

คนสากลคือคนที่พร้อมถึง                                             นับเป็นหนึ่งนรชนคนไม่ล่ม

เมื่อไปไหนในทั่วทุกสุขอารมณ์                                    ไม่ระทมทั่วทุกแดนแม้นหลงทาง

คนสากลชนยอมรับนับถือค่า                                         ทั่วโลกาสรรเสริญเชิญเอาอย่าง

ถึงโดนพิษจิตใจไม่บอบบาง                                          ยึดหลักเดินสายกลางแสนสำราญ

จงทำตนให้มีค่านานาสิ่ง                                                เป็นคนจริงยิ่งดีที่แตกฉาน

เป็นดอกไม้ที่งดงามยามเบ่งบาน                                   จักตระการทั่วสากลจนนิรันดร์

นายอภิสิทธิ์  อุนตรีจันทร์   (มัธยมปลาย)    โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย    52 ม.3 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา  จ.สงขลา  90170 โทรศัพท์082-8268921

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิสิทธิ์ อุนตรีจันทร์ (i-tan-apisit-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 13:13:34


ความคิดเห็นที่ 9 (2430421)

ชาติไทยก้าวไกลสู่สากล

              1.แดนดินถิ่นขวานทองนี้ลือชื่อ                           ก้องระบือกว้างใหญ่ทั่วไพศาล

ประเพณีสืบต่อมาแต่ก่อนกาล                                           เป็นตำนานกล่าวขานกึกก้องไป

              2.มารยาทอ่อนน้อมงดงามยิ่ง                             ทั้งชายหญิงสานสัมพันธ์พาสดใส

ทั้งการไหว้และรอยยิ้มหวานละไม                                     ด้วยน้ำใจเกื้อกูลกันเป็นสิ่งดี

              3.ทั่วโลกล้วนหลงใหลประทับจิต                        ความเป็นมิตรแดนสยามจรัสศรี

แสนสุขใจในบ้านเกิดคู่ชีวี                                                 ไทยวิถีคือเสน่ห์น่ายินยล

              4.เรื่องอาหารรสโอชามิเป็นสอง                         ได้ลิ้มลองต้องติดใจทุกแห่งหน

ชาวต่างชาตินั้นชื่นชมในบัดดล                                         เป็นสุขล้นทั่วถิ่นฐานแผ่นดินทอง

              5.เราเผยแพร่ศิลปวัฒนา                                     ร่วมรักษาให้คงอยู่คู่ทั้งผอง

นาฏศิลป์ทั้งมวยไทยนามเรืองรอง                                    ประกาศก้องชื่อเสียงสถาพร

              6.ไทยเข้าร่วมอาเซียนประชาคม                         ล้วนนิยมทำการค้าสโมสร               

ได้แลกเปลี่ยนระดมคิดมิแคลนคลอน                                เลิศขจรความก้าวหน้าละลือไป

              7.ปัจจุบันประเทศไทยก้าวไกลนัก                       แจ้งประจักษ์เราภาคภูมิเป็นไฉน

โชคดีแล้วที่ได้เกิดเป็นคนไทย                                          ล้ำสมัยมุ่งเจริญสู่สากล

....................................................................................................................................................

ส่งผลงานกลอนสุภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ *สากล*

นางสาวสุธิดา       ผุดผ่อน

ที่อยู่- 63/1   หมู่ที่6   ตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   รหัสไปรษณีย์86120

โทร- 088-181-9297

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา   จังหวัดชุมพร

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวสุธิดา ผุดผ่อน (bew_9927-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 13:13:37


ความคิดเห็นที่ 10 (2430427)

 หัวข้อ"สากล"ระดับมัธยมตอนปลาย

บทรำพันท่ามกลางสงครามแห่งความฝัน

สังคมในปัจจุบันไร้ความคิด                              ใช้ชีวิตไม่พอดีที่อาศัย
ความสากลเปลี่ยนแปลงทุกแห่งไป                                ไร้สติไร้อำไพในความจริง
สีขาวเคยบริสุทธิ์แลผุดผ่อง                                               ตอนนี้กลับหม่นหมองคล้ายผีสิง
เข้าในร่างอันงดงามเกินประวิง                                        อีกไร้สิ่งที่เรียกว่าความจริงใจ
วิปริตผิดมนุษย์สุดจะคิด                                                     ในใจจิตคิดเรื่องเลวเดียงสาใส
สวมหน้ากากเข้าหากันขาดความนัย                                ความฝันใฝ่ใฝ่ฝันวันสงคราม
ฉันรำพันท่ามกลางสงครามนี้                                           เพียงเพื่อที่ใครได้ยินสิ่งฉันถาม
ว่าทำเพื่ออะไรไม่ได้ความ                                  ก่อสงครามครั้งนี้เพราะเหตุใด
?
เพียงเพื่อจะไขว่คว้าหาอำนาจ                                          เพียงเพราะอาจยกฐานะเงินตราไหล
เข้าสู่ตัวเราเองเอาทำไม
?                                                   ก็ในเมื่อเชื้อไขไม่เคยมี
เป็นเพราะทะเยอทะยานเกินไขว่คว้า                              ยอมก้มหน้าเพื่อแลกมาค่าเศรษฐี
อยากถามหน่อยว่านั่นหรือพึงควรมี                                ในศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน
หรือปัจจุบันคนเราเป็นเช่นนี้                                           เป็นคนที่เสแสร้งทั่วแห่งหน
เป็นคนที่โน้มน้าวใจเมื่อพึงยล                                         เปรียบไฟลนดวงเทียนให้ละลาย

อีกไม่นานไทยจะเข้าสู่อาเซียน                                         ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นวิบัติแลฉิบหาย
เป็นเพราะใครคนนั้นไม่เคยคลาย                                    จองตัวตายกรรมเวรเข่นฆ่าฟัน
เหตุเป็นเพราะความโลภไม่สิ้นสุด                                   เสมือนดุจภาพมายาในคราฝัน
ทั้งฝันดีฝันเฟื่องเรื่องพัลวัน                                              มัวรังสรรค์ปรนเปรอทุกครั้งคราว
นี่น่ะหรือโชคชะตาฟ้าลิขิต                                               อันมืดมิดปิดปกวิหคขาว
กลางหมู่คนดวลเดือดกลิ่นเลือดคาว                                คอยฟังข่าวรำพันฆ่ากันเอง...

 

                                                                                                                                 หิมะขาว  ในแขนเสื้อ

............................................................................................................................................

นาย เกริกสกุล แสงเจริญกุล 

โรงเรียน กันตังพิทยากร อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง

บ้านเลขที่ 120 ม.2 ต.บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง

เบอร์โทรศัพท์ : 0836906207

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย เกริกสกุล แสงเจริญกุล (momothegirlgodofdead-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 13:42:33


ความคิดเห็นที่ 11 (2430431)

 หัวข้อ"สากล"ระดับมัธยมตอนปลาย

แก้ไขครั้งที่ 1 จากความคิดเห็นที่ 10  15 พ.ย.2556  นาย เกริกสกุล แสงเจริญกุล

บทรำพันท่ามกลางสงครามแห่งความฝัน

สังคมในปัจจุบันไร้ความคิด                              ใช้ชีวิตไม่พอดีที่อาศัย
ความสากลเปลี่ยนแปลงทุกแห่งไป                                ไร้สติไร้อำไพในความจริง
สีขาวเคยบริสุทธิ์แลผุดผ่อง                                               ตอนนี้กลับหม่นหมองคล้ายผีสิง
เข้าในร่างอันงดงามเกินประวิง                                        อีกไร้สิ่งที่เรียกว่าความจริงใจ
วิปริตผิดมนุษย์สุดจะคิด                                                     ในใจจิตคิดเรื่องเลวเดียงสาใส
สวมหน้ากากเข้าหากันขาดความนัย                                ความฝันใฝ่ใฝ่ฝันวันสงคราม
ฉันรำพันท่ามกลางสงครามนี้                                           เพียงเพื่อที่ใครได้ยินสิ่งฉันถาม
ว่าทำเพื่ออะไรไม่ได้ความ                                                  ก่อสงครามครั้งนี้เพราะเหตุใด
?
เพียงเพื่อจะไขว่คว้าหาอำนาจ                                          เพียงเพราะอาจยกฐานะเงินตราไหล
เข้าสู่ตัวเราเองเอาทำไม
?                                                   ก็ในเมื่อเชื้อไขไม่เคยมี
เป็นเพราะทะเยอทะยานเกินไขว่คว้า                              ยอมก้มหน้าเพื่อแลกมาค่าเศรษฐี
อยากถามหน่อยว่านั่นหรือพึงควรมี                                ในศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน
หรือปัจจุบันคนเราเป็นเช่นนี้                                           เป็นคนที่เสแสร้งทั่วแห่งหน
เป็นคนที่โน้มน้าวใจเมื่อพึงยล                                         เปรียบไฟลนดวงเทียนให้ละลาย

อีกไม่นานไทยจะเข้าสู่อาเซียน                                         ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นวิบัติแลฉิบหาย
เป็นเพราะใครคนนั้นไม่เคยคลาย                                    จองตัวตายกรรมเวรเข่นฆ่าฟัน
เหตุเป็นเพราะความโลภไม่สิ้นสุด                                   เสมือนดุจภาพมายาในคราฝัน
ทั้งฝันดีฝันเฟื่องเรื่องพัลวัน                                              มัวรังสรรค์ปรนเปรอทุกครั้งคราว
นี่น่ะหรือโชคชะตาฟ้าลิขิต                                               อันมืดมิดปิดปกวิหคขาว
กลางหมู่คนดวลเดือดกลิ่นเลือดคาว                                คอยฟังข่าวรำพันฆ่ากันเอง...

 

                                                                                                                                 หิมะขาว  ในแขนเสื้อ

............................................................................................................................................

นาย เกริกสกุล แสงเจริญกุล 

โรงเรียน กันตังพิทยากร อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง

บ้านเลขที่ 120 ม.2 ต.บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง

เบอร์โทรศัพท์ : 0836906207

*หมายเหตุ : ถ้าเป็นไปได้ ขอความกรุณาวิจารณ์ผลงานนี้และช่วยเสนอแนะด้วยทางอีเมล์ ถือเป็นความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย เกริกสกุล แสงเจริญกุล (momothegirlgodofdead-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 14:26:28


ความคิดเห็นที่ 12 (2430442)

 

 

สากล : จักรวาล  โลก  ธรรมและชีวิต

๑.สากลโลกทั่วทั้ง                 ทุกสถาน
สากลยิ่งมโหฬาร                   ลึกล้ำ
สากลรอบจักรวาล                  เวิ้งว่าง
สากลพุทธพจน์ย้ำ                 หยั่งแจ้งแจ่มจริง
๒.จักรวาลธรรมชาติสร้าง        สรรค์สรรพ
ฤกษ์เคราะห์แลลิบลับ            ลิ่วแล้ว
เดือนดาวโน่นนั่นนับ              นักแน่
ลอยฟ่องฟากฟ้าแพร้ว           พร่างพร้อยสากล
๓.โลกาภิวัตน์เน้น                นำเนื่อง
วัตถุรุดรุ่งเรือง                     เลิศล้ำ
สั่งสมสิ่งฝันเฟื่อง                 เฝ้าใฝ่
หลายหลากเลือกชูค้ำ           ค่าคุ้มคู่ควร
๔.พุทธพจน์ชัดชี้                 ชอบธรรม
ปฏิบัติสายกลางนำ              แน่แท้
อริยสัจสี่ด่ำ                       ดับทุกข์   
อริยมรรคแปดแก้                กลับให้สุขเขษม
 ๕.วันเพ็ญวิสาขให้             เห็นผล
วันโลกศาสน์สากล             เกริกก้อง
พุทธศาสนิกชน                 แช่มชื่น
ธรรมวิสิฐวิสุทธิ์ซ้อง            ซาบซึ้งเวไนย
๖.ชีวิตกายจิตแจ้ง              จริงเห็น
ธาตุสี่รุ่มร้อนเย็น                 ยากยั้ง
นามรูปเกิดดับเป็น               แปรเปลี่ยน
สรรพสิ่งหลุดรัดรั้ง              หลากล้วนเสื่อมสลาย
๗.ชีวิตแผกผิดเพี้ยน           ภายนอก
เชื้อชาติรูปลักษณ์บอก         บ่งบ้าง
เพียงพิศผ่านพูนพอก           พันธุ์เผ่า                      
แจ่มจิตวิญญาณสร้าง           สิ่งแท้หนึ่งเดียว
๘.ชีวิตเทียบเท่าแท้            เทียมทัน
ไป่แยกเพศผิวพรรณ            ผ่องคล้ำ
ชายหญิงย่อมเสมอกัน          สกลกล่าว
บทบาทหน้าที่ย้ำ                ยกไว้วิภาค
 
๙.ชีวิตผุดผ่องแผ้ว                   โผยเผย
ดีถูกใช่เชือนเฉย                      ชักช้า
เลวร้ายละหลีกเลย                   เลี่ยงหลบ
กรำกลั่นเกื้อกูลกล้า                 แก่นก้านกอบกุศล
๑๐.ชีวิตกายจิตได้                   ดิฐธรรม
ดุจทิพย์ธารดลด่ำ                    ดื่มได้   
พุทธพจน์พากเพียรพร่ำ            พร้อมพฤติ
สากลโลกสบสุขไซร้                สร่างเศร้าโศกสูญ
...........................
ส่งประกวดโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรี พีระพันธุ์  บุญโพธิ์แก้ว
๑๘๙ หมู่ ๙   ต.ดอนศรีชุม  อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา  ๕๖๑๒๐
โทร. ๐๘-๔๐๔๓-๘๑๑๙
อีเมล์  m14g19@hotmail.com
 

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่่ร้อยตรี พีระพันธุ์ บุญโพธิ์แก้ว (m14g19-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 16:34:34


ความคิดเห็นที่ 13 (2430452)

                              " อะไรแน่นั้นหรือคือสากล ? "

จับปากกาไม่กล้าเขียนข้อคำถาม ถึงนิยามชวนคิดพิสมัย ว่าสากลกล่าวถึงซึ่งสิ่งใด เหตุไฉนจึงผิดเพี้ยนเปลี่ยนตามกัน บ้างนิยมชมชอบกอบอำนาจ อวดฉลาดฉอเลาะปะเหลาะลั่น บ้างฉ้อโกงโก่งคดเป็นรายวัน บ้างแข่งขันครอบครองของนิยม บ้างก็แกล้งแสร้งดีให้มีหน้า หวังประชาซ้องเสียงสำเนียงขรม เลียนแบบเกลอเธอ-ฉันต่างชื่นชม แต่ทับถมคนคิดต่างบนทางเดิน ว่าทำตัวเชยสนิท..เต่าชิดซ้าย ไม่เอียงอาย-อุตริ มิขวยเขิน นึกแหกคอกออกนอกทางที่เผชิญ ถ่วงเจริญสิ้นดีไม่มีอาย ไม่ทำตัวหัวสากลบถบรรเจิด ไร้รสเลิศต่ำต้อยน้อยความหมาย ประพฤติดีมีธรรมค้ำจุนกาย ก็คงต้องเดียวดายในวิญญาณ์ จับปากกาขีดเขียนข้อคำถาม แถลงความสงสัยในปัญหา ให้สังคมนิยมชอบตอบกลับมา ว่าสิ่งใดในโลกา... คือ สากล ?

__________________________________________________

นางสาวธฤตวัน  จีนสายใจ  

โรงเรียนนาคประสิทธิ์

 97/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

เบอร์โทรศัพท์ 086 848 7609

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวธฤตวัน จีนสายใจ วันที่ตอบ 2013-11-15 19:22:21


ความคิดเห็นที่ 14 (2430454)

                                              หัวข้อ "สากล" ระดับมัธยมปลาย

                                              "สากล กับ คนไทย"


   เลบงถ้อยร้อยพาทีวจีขาน                                          เป็นกลอนกานท์กอปรกิจลิขิตเขียน

เรียงเรื่องราวชาวสากลใจวนเวียน                                 คอยผันเปลี่ยนแปรตามความนิยม

   ปฏิวัติรัฐนครบวรสยาม                                               มาเป็นนามชาติไทยให้เหมาะสม

พลเมืองเลื่องระรื่นต่างชื่มชม                                         หลงเริงรมย์กับสิ่งใหม่ที่ได้มา

   ประเพณีที่แปลกแยกและแตกต่าง                              ก็เอาอย่างจนเตลิดเกิดปัญหา

เห็นสิ่งงามความเป็นไทยไม่โศภา                                 กลับคิดด่าเยาะร้ายไม่อายคน

   ลืมหมดสิ้นแผ่นดินเกิดอันเลิศล้ำ                                 ลืมศีลธรรมที่เจือจุนหนุนกุศล

ลืมเสียซึ่งศักดิ์ศรีวีรชน                                                  ลืมทุกข์ทนครั้งกอบกู้เชิดชูไทย

   ดั่งกิ้งก่าประดับทองของล้ำค่า                                   กลับชูคอเชิดหน้าว่ายิ่งใหญ่

ประหนึ่งวัวลืมตัวตนหม่นฤทัย                                        ปล่อยดวงใจตามนิยมเสกสมปอง

   ความสากลคนต่างชาติอาจประเสริฐ                          วัฒนธรรมล้ำเลิศมิมัวหมอง

แต่ชาวไทยกลับไปคิดผิดครรลอง                                 ไม่แลมองเห็นคุณคาแห่งธานี

   จักร้อยเรียงเรื่องราวชาวสยาม                                   มาบรรจบครบความในวิถี

หากนิกรยังหลงจิตไม่คิดดี                                            ปฐพีจะคงอยู่ได้อย่างไร?

_____________________________________________________________________

นางสาวกันยาลักษณ์    เจรจาปรีดี

โรงเรียนนาคประสิทธิ์   

97/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์ 088 225 4759

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวกันยาลักษณ์ เจรจาปรีดี (i_am_chocolate_chip-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 20:32:59


ความคิดเห็นที่ 15 (2430455)

  แก้ไขครั้งที่ 1 (เพิ่มไม้เอกคำว่า คุณค่า) หัวข้อ "สากล" ระดับมัธยมปลาย

                                              "สากล กับ คนไทย"


   เลบงถ้อยร้อยพาทีวจีขาน                                          เป็นกลอนกานท์กอปรกิจลิขิตเขียน

เรียงเรื่องราวชาวสากลใจวนเวียน                                 คอยผันเปลี่ยนแปรตามความนิยม

   ปฏิวัติรัฐนครบวรสยาม                                               มาเป็นนามชาติไทยให้เหมาะสม

พลเมืองเลื่องระรื่นต่างชื่มชม                                         หลงเริงรมย์กับสิ่งใหม่ที่ได้มา

   ประเพณีที่แปลกแยกและแตกต่าง                              ก็เอาอย่างจนเตลิดเกิดปัญหา

เห็นสิ่งงามความเป็นไทยไม่โศภา                                 กลับคิดด่าเยาะร้ายไม่อายคน

   ลืมหมดสิ้นแผ่นดินเกิดอันเลิศล้ำ                                 ลืมศีลธรรมที่เจือจุนหนุนกุศล

ลืมเสียซึ่งศักดิ์ศรีวีรชน                                                  ลืมทุกข์ทนครั้งกอบกู้เชิดชูไทย

   ดั่งกิ้งก่าประดับทองของล้ำค่า                                   กลับชูคอเชิดหน้าว่ายิ่งใหญ่

ประหนึ่งวัวลืมตัวตนหม่นฤทัย                                        ปล่อยดวงใจตามนิยมเสกสมปอง

   ความสากลคนต่างชาติอาจประเสริฐ                          วัฒนธรรมล้ำเลิศมิมัวหมอง

แต่ชาวไทยกลับไปคิดผิดครรลอง                                 ไม่แลมองเห็นคุณค่าแห่งธานี

   จักร้อยเรียงเรื่องราวชาวสยาม                                   มาบรรจบครบความในวิถี

หากนิกรยังหลงจิตไม่คิดดี                                            ปฐพีจะคงอยู่ได้อย่างไร?

_____________________________________________________________________

นางสาวกันยาลักษณ์    เจรจาปรีดี

โรงเรียนนาคประสิทธิ์   

97/1 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์ 088 225 4759

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวกันยาลักษณ์ เจรจาปรีดี (i_am_chocolate_chip-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-15 20:39:25


ความคิดเห็นที่ 16 (2430466)

ผู้แสดงความคิดเห็น ธิติสรรค์ สีลา (tew8186-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-11-15 23:19:38


ความคิดเห็นที่ 17 (2430467)

กระทู้ สากล

ชื่อเรื่อง สากล

 

เหตุการณ์ปัจจุบัน

เขย่าขวัญทุกวันคืน

เหมือนไฟเมื่อไหม้ฟืน

ความร้อนเฟื่องเรืองลุกลาม

ภาพวัน...สันติสุข

ก็กลับทุกข์สิ้นยุคงาม

ต่างคนต่างวู่วาม

เกิดเพราะความไม่เข้าใจ

รอยยิ้มที่ริมแก้ม

เคยฉายแย้มอย่างแจ่มใส

วันนี้ที่เป็นไป

ล้วนหมองไหม้ในทุกมุม

แตกต่างทางความคิด

สร้างวิกฤติอันกลัดกลุ้ม

แบ่งสี เลือกชุมนุม

รวมกลุ่มสู้...เพื่อผู้นำ

ยศถาบรรดาศักดิ์

ใจจมปลักอยู่ประจำ

มนุษย์อยุติธรรม

ใช้อำนาจน่าหวาดเกรง

มวลชนบนโลกา

ยืนหยัดกล้าอย่างคนเก่ง

บนโลกแห่งนักเลง

คนกันเองข่มเหงกัน

พังโลกของความรัก

อาณาจักรความสุขสันต์

อาวุธที่ครบครัน

นั่นก็คือ “ฝีมือคน”

คำสอนทุกศาสนา

ประจักษ์ค่า...เป็นสากล

หลักธรรมชี้นำชน

ให้ตั้งตนเป็น“คนดี”

เสียสละ...รู้อภัย

รินน้ำใจสร้างไมตรี

รู้รักสามัคคี

คุณความดีค้ำชีวา

หากเรายิ่งราญรบ

ยิ่งพานพบศพเกลื่อนตา

ทุกข์ลาม ดิน น้ำ ฟ้า

สิ้นโลกา...จบสากล

 

ชื่อ ด.ช.ธิติสรรค์  สีลา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๘๘ ม.๖ ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

๒๕๑๑๐

โทรศัพท์ ๐๘๔-๑๑๘๔๗๒๑

ผู้แสดงความคิดเห็น ธิติสรรค์ สีลา (tew8186-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2013-11-15 23:26:07


ความคิดเห็นที่ 18 (2430471)

                            สากลโลก

๏ สากลโลกล้วน          นิยม

วิวัฒนาการสม            สิ่งเอื้อ

อวยอเนกเชยชม           สนองมนุษย์

พิสุทฺธิ์ ฤ กอปรเกื้อ        กิเลสสร้างตัณหา ฯ

๏ จินตนาโลกนี้            สวยใส

บำบัดบำรุงใจ              อุดอู้

มวลมนุษย์หลงใน          เจริญสุข

เรืองจิต ฤ เหลือบรู้        สู่แสร้งเพียงสนอง ฯ

 ๏ สมองมนุษย์นั้น        เลิศเลอ

เดียรัจฉานเสมอ           ยากแท้

วิปริตบำเรอ               ใจคลั่ง

ขาดสติคุมยากแล้          ย่างก้าวดิรัจฉาน ฯ

๏ มาตรฐานทั่วทั้ง         โลกา

ยอมรับกับนานา           ผ่องแผ้ว

ทุกชนชาติเป็นมา          อารยะ

วัฒนะเรืองรุ่งแล้ว          เกียรติก้องทุกหน ฯ

๏ สากลชนชาติล้วน       ประสงค์

ยืนหยัดอยู่ดำรง            เติบก้าว

จำเริญมั่นพันธุ์พงศ์         คงคู่    

ในโลกเนานำน้าว          ตราบสิ้นเพลา ฯ 

๏ สากลโลกเรื้อง           เรืองอนันต์                          

อดีตจวบปัจจุบัน           บัดนี้             

มนุษย์พึ่งพากัน             ผาสุข

ทุกข์ดับธรรมช่วยชี้         โลกล้วนสุขสันต์ ฯ

๏ วันเวลาผ่านสร้าง        สากล

สติโลกคงสัปดน            เปลี่ยนขั้ว

มนุษย์ย่อมมีผล             กระทบ

ระบบกลับเกลือกกลั้ว      มั่วแม้นทิศทาง 

๏ อำพรางทางมืดฟ้า       มัวดิน

มนุษย์โลภทรัพย์สิน         มากล้น

ภิวัฒน์ยั่วชีวิน               เชิงฉลาด

อำนาจบาตรใหญ่ท้น       ท่วมแท้สันดาน ฯ

 ๏ สานฝันอันเที่ยงแท้      สุขสม

บำบัดกับเกลียวกลม        กลับฟื้น

สากลโลกภิรมย์             สมจิต

ชีวิตห่อนสะอื้น              รื่นล้ำสุขสนอง ๚๛

                                    - ณ คะนึง –

ส่งผลงานโคลงสี่สุภาพระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “สากล

ชื่อ นายจักรพงษ์  ศรีผ่องงาม  (นามแฝง “ณ คะนึง”)

ที่อยู่ ๑๘๕ หมู่ ๙ บ้านแสนสุข  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลแสลงพันธ์

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ ๓๒๐๐๐

โทร ๐๘๕-๒๐๗-๑๔๒๗

อีเมล  the.tle2009@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น จักรพงษ์ วันที่ตอบ 2013-11-15 23:55:40[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.