ReadyPlanet.com


อั ส ด ง


...
 
เ ม ฆ ห่ ม ล ม ร่ำ รำ เ พ ย เ ห ว ย
เ ย า ะ เ ย้ ย เ ก ย ข ยี้ สุ รี ย์ เ เ ส ง
 
ล ว ด ล า ย พ ร า ย พ ร า ง อ้ า ง สำ เ เ ด ง
รุ้ ง เ เ ว ง เ เ ห่ ง ก ร อ บ ช อ บ ธ ร ร ม เ เ ล้ ว
 
รู ป ยั ก ษ์ รู ป ม า ร นิ ท า น ห ล อ ก เ ด็ ก
ลิ่ ม เ ห ล็ ก ทิ่ ม เ เ ท ง ด้ ว ย เ เ ร ง เ เ ผ่ ว
 
บ ด บั ง รั ศ มี วั น อั น เ พ ริ ศ เ เ พ ร้ ว
อ้ า ง ว่ า ลั บ ดั บ ซึ่ ง เ เ น ว เ เ ล้ ว สุ รี ย์
 
ห า ก สุ รี ย์ คื อ ค ว า ม ฝั น อั น สู ง สุ ด
ไ ย ฉุ ด ห ยุ ด ยั บ ย่ น จ น ป่ น ปี้
 
ฉี ก เ เ ผ่ น ฟ้ า อำ ไ พ ผ่ อ ง ข อ ง ชี วี
ป ร ะ ก า ศ ก รี ธ า ทั พ พั บ เ เ ผ่ น ฟ้ า
 
...
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ ระวี ตระการจันทร์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-05-24 04:12:57


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3644550)

 ส  ม  ร  ภู  มิ  เ  ด็  ก  เ  ล่  น

...
ไม่มีหรอกกองทราย
มีแต่ศพเรียงรายก่ายกอง
นิ่งเสียอย่าร้องไห้
...
ไม่มีหรอกชิงช้า
มีแต่คราบน้ำตารินไหล
เช็ดน้ำตาเสียเถิด
...
ไม่มีหรอกม้าโยก
มีแต่สงครามโศกบังเกิด
โยกย่ำทำลายล้าง
...
ไม่มีหรอกเพื่อนเล่น
เพราะเพื่อนหายลับเร้นคลุมร่าง
ผ้าคลุมศพสีขาว
...
ไม่มีหรอกสนาม
ให้วิ่งเล่นได้ตามใจก้าว
สมรภูมิคลั่ง
...
กระโดดเถิดลูกพ่อ
สนุกให้เพียงพอความหวัง
หนทางใช่ตีบตัน
...
กระโดดเถิดลูกแม่
เจ้ามองเห็นมันแค่ความฝัน
ความจริงงดงามนัก
...
พ่อแม่อยู่ตรงนี้
พ่อแม่อยู่ตรงนี้ !!!
ใต้ผ้าคลุมศพสีขาวตรงนี้
ตรงสมรภูมิเด็กเล่นของลูก
...
 
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ระวี ตระการจันทร์ วันที่ตอบ 2014-05-24 04:17:49


ความคิดเห็นที่ 2 (3644551)

ฤ ดี ฝั น

...
 
จะจากจรรอนแรมข้ามสามโลกา
ว่ายเวหาแห่งกาหงส์สู่อสงไขย
ทะลุผ่านหิมพานต์ภพสยบชัย
ดื่มน้ำค้างกลางทิพย์ไฟอเวจี
 
จะย้ายโลกจากโตรกเศร้าสู่เตาหลอม
เพื่อกลั่นย้อมกมลมนุษย์วิสุทธิ์ศรี
หอบสมุทร รินรดหลากซากธุลี
ปลอบซอกทุกข์ปลุกชีวีฤดีฝัน 
 
เอานภาภูผาเขียวเป็นเกลียวแส้
เฆี่ยนตีแผ่ชั่วกำราบปราบแสบสัน
ฟาดลาวาอุราเลวลงเปลวทัณฑ์
ผูกเหล่านั้นกับรุ้งสายไร้ปลายทาง
 
อาหารทิพย์จะลอยเอื้อเพื่ออดอยาก
หิวโซซากพลันสมบูรณ์พูนสุขสล้าง
ภพวิมานสะพานทอดมาสอดวาง
ส่งเทพทวยอวยพรสร้างทางมนุษย์
 
สันติภาพสันติภพจะสงบโลก
อำลาโบกโยกจะย้ายร้ายประยุทธ์
ผ่องอำไพไหวจะวับประดับประดุจ
คือ วันที่ มนุษย์  มิ รบรา  ฆ่ากันเอง
 
พอไก่ขันเหล่านกกาออกหากิน
ฝันก็สิ้นถวิลตื่นขื่นข่มเหง
กลับพบว่าโลกยังซ้องก้องบรรเลง
เป็นบทเพลง  แห่งเลวร้าย  ที่หมายกลัว !!!
 
...
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ระวี ตระการจันทร์ วันที่ตอบ 2014-05-24 04:28:53


ความคิดเห็นที่ 3 (3644552)

 ธ ง เ เ ห่ ง ฝั น ข อ ง บ ร ร พ ก า ล

...
 
หลายพันปีสีแต้มแซมเพิงผา
ดินหญ้าฟ้าฉ่ำกระหน่ำฝน
ไพรพฤกษ์คึกขลังประดังมนตร์
ดาวตะวันบันดาลดลคนโบราณ
 
เดือนส่องปล่องลอดลงกอดหิน
แว่วยินนกละเมอเพ้อครวญขาน
ลมหนาวร้าวไพรใจสะท้าน
หรีดหริ่งดังกังวานกล่อมกาลโลก
 
ลมร่ำน้ำรินกรุ่นดินหอม
ปูปลาฟ้าล้อมลำธารโตรก
เกษตรกรรมฉาบทาชะตาโชค
ลุ่มดอนคลอนโยกโบกสมัย
 
ร่วมแรงแข็งขันและปันแบ่ง
วิ่นแหว่งแข่งขุ่นข้องมิหมองไหม้
ช่วยกันแต้มแซมสอดทอดยาวไกล
เนิ่นไศลไสววาบภาพชีวิต
 
นั่นภาพ สายน้ำเลี้ยงลำเนา
นั่นภาพ แห่งขุนเขาเราสถิต
นั่นภาพ ลายแทงแฝงแง่คิด
นั่นภาพ ธงศักดิ์สิทธิ์ ที่เราฝัน !!!
 
...
 
 
แรงบันดาลใจจาก กลุ่มภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ผาแต้ม อุบลราชธานี
ผู้แสดงความคิดเห็น ระวี ตระการจันทร์ วันที่ตอบ 2014-05-24 04:32:50


ความคิดเห็นที่ 4 (3644553)

 ป ร ะ ท ว น เ ที ย ม

 
...
 
การเมืองสิการบ้าน
สิขี้คร้านบ่การใด
ต่องแอกสิแหวกไหว
คราดไถสิไหม้พัง
 
นาข้าวสิล่มจม
ควายสิหล่มขี้ตมฝัง
ประทวนสิประทัง
ทุกข์สิขังบ่การเมือง
 
การเมืองบ่แม่นใคร
บ่เคลื่อนไหวแต่ในเมือง
บ้านป่าสิประเทือง
ฮู้ทันเรื่องสิมาโกง
 
ผู้แทนกะผู้ทน
มันปลอกปล้นสิลนโครง
ปลาเน่าสิเปิดโปง
นากะโล่งบ่เหลือทำ
 
...
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ระวี ตระการจันทร์ วันที่ตอบ 2014-05-24 04:41:00


ความคิดเห็นที่ 5 (3681878)

 บทอัสดง ไพเราะสง่างาม

 ขอร่วมปกป้องเทิดทูน

ผู้แสดงความคิดเห็น ุ้มุ้งมิ้ง วันที่ตอบ 2014-08-05 09:32:01[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.