ReadyPlanet.com


ร่อยรอยกาลเวลา : มองล้านนา แลเมียนมาร์ - การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน


 

กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
“ร่อยรอยกาลเวลา : มองล้านนา แลเมียนมาร์ - การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
ณ ศูนย์กาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน พร้อมกับชมสารคดีชุด “ประชาคมอาเซียน”
๐๙.๐๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต๒ กล่าวรายงาน
นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ
๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๑.๐๐ น. เสวนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติ 
กับ ประวัติศาสตร์ของประชาคมอาเซียน”
ผศ.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ศรัณย์ บุญประเสริฐ นักเขียนอิสระ
ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ห้องย่อยสัมมนาที่ ๑ 
หัวข้อ “เพลงดนตรี กวี ชีวิต สุ้มเสียงวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์”
เทพศิริ สุขโสภา
โชคชัย วงษ์ตานี
ถนอมไชย วงษ์แก้ว
ดำเนินรายการ โดย มหา สุรารินทร์
ห้องย่อยสัมมนาที่ ๒ เสวนา 
“มองล้านนา แลเมียนมาร์ – ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”
มาลา คำจันทร์ นักเขียนรางวัลซีไรต์
สัมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ
ธีรภาพ โลหิตกุล กลุ่มสห+ภาพ
ดำเนินรายการโดย ทองแถม นาถจำนง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ห้องย่อยที่ ๓ 
“ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนบนหลากหลายในเอกภาพเดียวกัน”
รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่*
พรสุข เกิดสว่าง มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน*
วันดี สันติวุฒิเมธี บก.สาละวินโพสต์
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ อดีตเลขาธิการสมาคมนักกลอนฯ ดำเนินรายการ
๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๓๐ น. สรุปการสัมมนาโดย สมจิตร พรรณนา ,มินทร์ลดา นิธิโชตินันทชัย
๑๖.๐๐ น. จบการสัมมนา รับวุฒิบัตร

พิธีกรประจำวัน ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ,สมจิตร พรรณนา ,มินทร์ลดา นิธิโชตินันทชัย
วิทยากรอยู่ระหว่างการตอบรัก กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2012-07-07 16:55:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2286341)

 กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด

ร่องรอยกาลเวลา : มองล้านนา แลเมียนมาร์ – การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ณ ห้องอาคม กาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

*************************

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา       ๐๘.๐๐ น.    ลงทะเบียน พร้อมกับชมสารคดีชุด ประชาคมอาเซียน

เวลา       ๐๙.๐๐ น.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต๒   กล่าวรายงาน

                             นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

                             กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ

เวลา       ๑๐.๓๐ น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา       ๑๑.๐๐ น.    เสวนาหัวข้อ  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติ

                             กับ ประวัติศาสตร์ของประชาคมอาเซียน

                             รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                             ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                            ศรัณย์  บุญประเสริฐ  นักเขียนอิสระ

                             ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

เวลา       ๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา       ๑๓.๐๐ น.    ห้องย่อยสัมมนาที่ ๑  (ห้องซ้อมดนตรีวงดนตรีแม่โจ้แบนด์)

                             หัวข้อ เพลงดนตรี กวี ชีวิต สุ้มเสียงวัฒนธรรมร่วมอุษาคเนย์

                             เทพศิริ สุขโสภา

                             โชคชัย  วงษ์ตานี

                             ถนอมไชย  วงษ์แก้ว

                             ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ภัทร  ชมภูมิ่ง

 

                            ห้องย่อยสัมมนาที่ ๒ เสวนา (ห้องประชุมอาคม  กาญจนประโชติ)

                             “มองล้านนา แลเมียนมาร์ ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

                             มาลา คำจันทร์ นักเขียนรางวัลซีไรต์

                             สัมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ

                             ธีรภาพ  โลหิตกุล  กลุ่มสหภาพ

                             ดำเนินรายการโดย ทองแถม นาถจำนง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                             ห้องย่อยที่ ๓  (ห้องประชุมศิขรินทร์)

                             “ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนบนหลากหลายในเอกภาพเดียวกัน

                             รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                             อภินันท์ บัวหภักดี บก.ภาพ อนุสารอสท.

                             วันดี สันติวุฒิเมธี บก.สาละวินโพสต์

                             นางอัมพิกา  ไกรนอ่ำ  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ดำเนินรายการ

เวลา ๑๕.๐๐ น.                    รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๕.๓๐ น.         สรุปการสัมมนาโดย สมจิตร  พรรณา,มินทร์ลดา  นิธิโชตินันทชัย

เวลา ๑๖.๐๐ น.           จบการสัมมนา รับวุฒิบัตร

 

พิธีกรประจำวัน ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต สมจิตร  พรรณา,มินทร์ลดา  นิธิโชตินันทชัย

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ประสานงานฯ วันที่ตอบ 2012-07-12 12:52:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.