ReadyPlanet.com


รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ประกวดรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔


 รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์ ประกวดรางวัลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔

๑.  เพียงครู่ที่เอื้อมคว้า                          ปรีชา ปรีชาญ
๒.  มวลดอทที่รัก                                 สมใจ สมคิด
๓.  บุปผาจริต                                     สายฝน ตรีณาวงษ์
๔.  รุ่งชีวีปีใหม่                                    ชนม์ชนก วีรวรรณ
๕.  ความคิดมิติที่ 6                              สลัดแซน
๖.  “ชุมนุมนิราศ” อาจิณ จันทรัมพร           อาจิณ จันทรัมพร
๗.  เหมือนฝนจะตกต้องตามฤดูกาล          ยอดฉัตร บุพศิริ
๘.  เธอ(ลืม)..? วัน.เวลา.เรื่องราว.            ภัทราจิตร บุญประสงค์
๙.  คนกับโลก                                     สองขา
๑๐.บางโทนสีแห่งชีวิต                           โสตถิเทพ แสวงประเทือง
๑๑.ร้อยกลอนสะกิดยิ้ม                            แคปซูลยิ้ม
๑๒.เรียงร้อย ร้อยเรื่องเติมฝันป๊าพาเที่ยวจีน  วรุณ เจียงศิริกุล
๑๓.เที่ยวไปในโลกกว้าง                          วิชัย โถสุวรรณจินดา
๑๔.มิคสัญญี สิ่งสมมุติที่มีชีวิต                 “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล
๑๕.ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง                  ศิริวร แก้วกาญจน์
๑๖.ผรุสวาทคำฉัน(ท์)                             อินเดียน อิงค์
๑๗.ใต้ดวงตะวันสีดำ                              เชาว์ศิลป์ จินดาละออง
๑๘.ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต                   ไพวรินทร์ ขาวงาม
๑๙.ประชากรใบไม้                                 ชิตะวา มุนินโท
๒๐.อยากบอกพระเจ้าว่าผู้บริสุทธิ์ตายมากไปแล้ว  ธาร ธรรมโฆษณ์
๒๑.อวลไอดิน                                       จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
๒๒.ยอยศยอดหญ้า                                สุพจน์ ชีรานนท์
๒๓.กอปร                                             อุเทน มหามิตร
๒๔.ท่วงทำนองแรกของดอกไม้                 Jazz.a.a.minor
๒๕.ประเทศของเราและเรื่องเล่าหลายๆเรื่อง   อภิชาต จันทร์แดง
๒๖.กวีภิวัฒน์ ๓.๐                                   โกฎิดารา
๒๗.ค่ำคืนใครเฝ้านาฬิกา                          กังวานไพร  นามฯ
๒๘.แผ่นดินนี้มีเสียงร้องไห้                        สิทธิเดช กนกแก้ว
๒๙.ที่รักริมทาง                                      โกสินทร์ ขาวงาม
๓๐.เมืองในแสงแดด                                โกสินทร์ ขาวงาม
๓๑.สร้อยศิลป์ถิ่นไทย                              ปกรณ์ เนตรเชาวลิต
๓๒.กระชับพื้นที่หัวใจ                               กอนกูย
๓๓.โลกสวยด้วย หนึ่งสมอง และสองมือ       อนัตตทาส
๓๔.มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ                      บัญชา อ่อนดี
๓๕.จินตกวีนิพนธ์ กำสรวลกรุงสยาม             ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
๓๖.ระเหยฟ้าซึมดิน                                  ไวกูณฑ์ มาลาไทย
๓๗.นักเชิดหนังวัวผู้กลัวการปฏิวัติ                อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
 ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์กวีนิพนธ์
๑.  บนแผ่นกระดาษ                                   รัตนโกสินทร์ศก
๒. หมอกขาวอาบดอยเขียว                          หมอกมุงดอย
๓. หุบมนุษย์                                            ธนบัตร ใจอินทร์
๔.  วิถีพเนจร                                           เปลวฟ้า
๕.  ชีวิตสามบรรทัด                                   Nemesiz

                                                 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-02 08:00:39


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.