ReadyPlanet.com


เรียน นายกสมาคมฯ ขอทราบผลการตัดสินรางวัล "ผมจะเป็นคนดี"


เรียน        นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

                ข้าพเจ้าขอทราบผลการตัดสินรางวัล "ผมจะเป็นคนดี"  และถ้าเปิดเผยได้ขอทราบรายชื่อกรรมการตัดสินด้วย               จึงเรียนมาเพื่อขอทราบ

                                                                             ขอแสดงความนับถือผู้ตั้งกระทู้ ก.ไก่ :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-29 08:11:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2132505)

 

มีความหวังล่ะซี  ขอให้ได้รับข่าวดีนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ข.ไข่ วันที่ตอบ 2010-11-29 08:48:15


ความคิดเห็นที่ 2 (2132528)

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ "ผมจะเป็นคนดี"

         ผลการตัดสินประกวดบทกลอน "ผมจะเป็นคนดี" ขณะนี้ในรอบคัดเลือกตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังตัดสินในรอบสุดท้าย โดยมีคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานการตัดสิน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย มูลนิธิอมตะ ประกาศผลรอบสุดท้ายภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมอบรางวัลในวันนักกลอน ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

                                              ยุทธ โตอดิเทพย์

                               นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2010-11-29 10:15:05


ความคิดเห็นที่ 3 (2134030)

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนแม้จะไม่ได้รับรางวัล 1 ใน 3 หรือรางวัลชมเชย ก็ควรที่จะให้รางวัลปลอบใจ (ให้กำลังใจว่างั้นเถอะ !)

เพราะการเขียนบทร้อยกรองต้องศึกษาข้อมูลจากหนังสือผมจะเป็นคนดี ซึ่งเป็นความเรียง  แล้วนำมากลั่นกรองแต่งเป็นกลอนสุภาพ

ความยาว 60 - 80 บท ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดกับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ? ด้วยความเคารพครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเพชรบูรณ์ (punkham2506-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-04 11:38:08


ความคิดเห็นที่ 4 (2134038)

ประกาศผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกให้ทราบล่วงหน้าก่อนก็ดีนะคะ  (เผื่อมีลุ้น)

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอนมือใหม่ (krusanguan206-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-04 12:30:58


ความคิดเห็นที่ 5 (2134075)

เรียน  นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

         การจัดประกวดบทร้อยกรอง ผมอยากให้มีการแข่งขันในหลายระดับ (เนื้อหาให้อ่านจากหนังสือผมจะเป็นคนดี) แต่จุดมุ่งหมายในการแข่งขันให้เหมาะสมกับวัย   ยกตัวอย่าง เช่น    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ม.๑  ให้แต่งกลอนสี่ ๒๐ บท    ม.๒ แต่งกลอน ๖  ๒๕ บท  ม.๓ แต่งกาพย์ยานี ๑๑  จำนวน ๓๐ บท      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่งกลอนสุภาพจำนวน ๔๐ - ๕๐ บท  อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปให้แต่งกลอนสุภาพความยาว ๖๐ - ๘๐ บท

         เมื่อมีหลายระดับอย่างนี้เยาวชนก็จะได้อ่านได้ศึกษา  ก็จะมีความรู้  ได้แนวคิด เข้าใจในโลกธรรม  เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คืออย่างไร  ซึ่งก็จะสอดค้องกับเจตนาของคุณ วิกรม  กรมดิษฐ์ ที่ต้องการเห็นเด็กไทยเป็นคนดี

                                                                                              ขอแสดงความนับถือ                       

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอำเภอหล่มใหม่ (prapunpee2508-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-04 16:31:37


ความคิดเห็นที่ 6 (2134177)

 

เรียน  สมาชิกผู้สนใจโครงการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
           ขอบคุณความคิดเห็นหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์มาก จะได้นำเสนอคณะทำงานจัดประกวดต่อไปเพื่อพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้น ปีนี้เป็นปีแรกที่มูลนิธิอมตะ โดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ให้ความไว้วางใจสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยจัดประกวดร้อยกรองผมจะเป็นคนดี วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ จะประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายแล้ว  ผมจะประมวลข้อคิดเห็นของท่านทั้งหลายเสนอต่อที่ประชุมส่วนการดำเนินการอื่นๆคงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบการประกวดที่ได้ประกาศไว้
                                                                      ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูง
                                                                             ยุทธ โตอดิเทพย์
                                                              นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2010-12-05 06:04:46


ความคิดเห็นที่ 7 (2134197)

เรียน   นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

          ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้อ่านงานเขียนของคุณวิกรม  กรมดิษฐ์โดยเฉพาะหนังสือ ผมจะเป็นคนดี เข้าใจในความปรารถนาดีของท่านที่ต้องการจะให้เยาวชนได้อ่านและนำข้อคิดที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  ในครั้งต่อไปหากจะพิจารณาจัดการประกวดให้มีการแข่งขันอย่างหลากหลายก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่าน (รางวัลเป็นเพียงกำลังใจ)  และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือวรรณกรรมงานเขียนประเภทร้อยกรองก็ยังคงอยู่ คู่ชาติไทยตลอดไป.

นำความดีที่มีอยู่คู่ชีวิต       ไทยทั่วทิศต้องสดใสทุกแห่งหน       เป็นบทเรียนสอนใจไทยทุกคน       ก้าวล่วงพ้นโศกตรมถมทับทรวง        เลือกทำดีตามที่วิกรมคิด      น้อมชีวิตทำดีให้ แด่...พ่อหลวง     ไทยทั้งชาติผองชนคนทั้งปวง   จะก้าวล่วงพบสุขสันต์นิรันดร.

                                                                             ขอแสดงความนับถือ                                         

ผู้แสดงความคิดเห็น คนบ้านเฮา (punkham2506-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-05 09:47:45


ความคิดเห็นที่ 8 (2134262)

ขอบคุณครับสำหรับข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ของท่านผู้ใช้นาม "คนบ้านเฮา" ขอชื่นชมครับ และขออนุญาตนำบทกลอนของท่านมากล่าวไว้อีกครั้ง สุดยอดครับ นำความดีที่มีอยู่คู่ชีวิต       ไทยทั่วทิศต้องสดใสทุกแห่งหน       เป็นบทเรียนสอนใจไทยทุกคน       ก้าวล่วงพ้นโศกตรมถมทับทรวง        เลือกทำดีตามที่วิกรมคิด      น้อมชีวิตทำดีให้ แด่...พ่อหลวง     ไทยทั้งชาติผองชนคนทั้งปวง   จะก้าวล่วงพบสุขสันต์นิรันดร.

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธ โตอดิเทพย์ วันที่ตอบ 2010-12-05 15:44:05


ความคิดเห็นที่ 9 (2134474)

คือความหวังที่ตื่นเต้นนะคะ แต่หากว่าเรามุ่งหวังในสิ่งใดไว้มากเรามักจะผิดหวัง เห็นทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นมาน่าสนใจ แต่เพียงได้แต่ปลอบใจตนเองว่า มีคนอีกมากมายที่รอคอยแต่ละท่านมีวาทะที่ดี คงจะมากเอาการกับผู้ที่แต่งกลอนร่วมประกวด ถึงช่วงนี้ได้แต่ปลอบใจตนค่ะแต่คนเราอยู่ได้ด้วยมีความหวัง เอาใจช่วยทุกท่านที่ร่วมผลักดันพลังในตนเองออกมา

ผู้แสดงความคิดเห็น Jedsada Thongdangi วันที่ตอบ 2010-12-06 15:58:25


ความคิดเห็นที่ 10 (2134480)

วันนี้วันที่  6  ธันวาคม  (16.00  น.)  แล้ว  รอฟังผลการประกวดกลอน  ผมจะเป็นคนดี  อยู่นะคะ 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเมืองคร (บุรี) วันที่ตอบ 2010-12-06 16:47:49


ความคิดเห็นที่ 11 (2134530)

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10  คนสุดท้ายแล้ว  เข้าไปดูได้ที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูน้อย วันที่ตอบ 2010-12-06 19:52:49


ความคิดเห็นที่ 12 (2134754)

ขอบคุณค่ะ  ไม่ติด  1  ใน 10  คน  ก็ไม่เป็นไร  ถึงอย่างไรก็ได้เขียนไว้เป็นผลงานของตนเอง  เป็นอนุสรณ์ที่เขียนในขณะน้ำท่วมบ้าน

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเมืองคร (บุรี) วันที่ตอบ 2010-12-07 16:41:35[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.