ReadyPlanet.com


“ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม”และ“๔๐ เรื่องสั้น ๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ”


 

กำหนดการ
“ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม”
และ
“๔๐ เรื่องสั้น ๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ”
                                      จัดโดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐
วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   กรุงเทพมหานคร
 
ภาคเช้า
๙.๓๐      น.            ลงทะเบียน
๑๐.๐๐    น.            นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
๑๐.๑๕   น.            ชมวีดิทัศน์น้ำท่วมกรุงเทพฯ
๑๐.๒๕ น.            การอ่านบทกวี เรื่องสั้น ฟังเพลง วาดการ์ตูนใน “ย้อนรำลึกมิติวรรณกรรมหลากหลายในวิกฤติน้ำท่วม” นำโดยเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมฯ และกวีรับเชิญ อาทิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์/ อดุล จันทรศักดิ์ /นิภา บางยี่ขัน / /ชมัยภร แสงกระจ่าง  /เสรี ทัศนศิลป์ /โชคชัย บัณฑิต /เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ พจนาถ พจนาพิทักษ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อาทิ ศักดา วิมลจันทร์/ ยุทธ โตอดิเทพย์ / พินิจ นิลรัตน์ /นพดล ปรางค์ทอง/ /พิเชฐ แสงทอง ดำเนินรายการโดย เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
๑๒.๐๐   น.            รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ภาคบ่าย
๑๓.๐๐   น.       นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดตัวหนังสือ “๔๐ เรื่องสั้น
๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ”
๑๓.๑๕ น.             สนทนากับนักเขียนเรื่องสั้น-  ประภัสสร เสวิกุล นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ อนุสรณ์ ติปยานนท์ อุรุดา โควินท์ ดำเนินรายการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง บรรณาธิการประจำเล่ม
๑๕.๐๐   น             พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ น.            สนทนากับกวี- ไพวรินทร์ ขาวงาม  ซะการีย์ยา อมตยา อังคาร จันทาทิพย์
                                ดำเนินรายการโดย พิเชฐ แสงทอง บรรณาธิการประจำเล่ม
๑๖.๓๐ น.              ปิดงาน
 
 
                                                                ----------------------          


ผู้ตั้งกระทู้ คนชายข่าว :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-20 16:14:41


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.