ReadyPlanet.com


ข่าวประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเวเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่๘ ปี ๒๕๕๔


รายชื่อหนังสือกวีนิพนธ์
ประกวดรางวัลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔

๑.  เพียงครู่ที่เอื้อมคว้า
๒.  มวลดอทที่รัก
๓.  บุปผาจริต
๔.  รุ่งชีวีปีใหม่
๕.  ความคิดมิติที่ 6
๖.  “ชุมนุมนิราศ”
๗.  เหมือนฝนจะตกต้องตามฤดูกาล
๘.  เธอ(ลืม)..? วัน.เวลา.เรื่องราว.
๙.  คนกับโลก
๑๐.บางโทนสีแห่งชีวิต
๑๑.ร้อยกลอนสะกิดยิ้ม
๑๒.เรียงร้อย ร้อยเรื่องเติมฝันป๊าพาเที่ยวจีน
๑๓.เที่ยวไปในโลกกว้าง
๑๔.มิคสัญญี สิ่งสมมุติที่มีชีวิต
๑๕.ฉันอยากร้องเพลงสักเพลง
๑๖.ผรุสวาทคำฉัน(ท์)
๑๗.ใต้ดวงตะวันสีดำ
๑๘.ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต
๑๙.ประชากรใบไม้
๒๐.อยากบอกพระเจ้าว่าผู้บริสุทธิ์ตายมากไปแล้ว
๒๑.อวลไอดิน
๒๒.ยอยศยอดหญ้า
๒๓.กอปร
๒๔.ท่วงทำนองแรกของดอกไม้
๒๕.ประเทศของเราและเรื่องเล่าหลายๆเรื่อง
๒๖.กวีภิวัฒน์ ๓.๐
๒๗.ค่ำคืนใครเฝ้านาฬิกา
๒๘.แผ่นดินนี้มีเสียงร้องไห้
๒๙.ที่รักริมทาง
๓๐.เมืองในแสงแดด
๓๑.สร้อยศิลป์ถิ่นไทย
๓๒.กระชับพื้นที่หัวใจ
๓๓.โลกสวยด้วย หนึ่งสมอง และสองมือ
๓๔.มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ
๓๕.จินตกวีนิพนธ์ กำสรวลกรุงสยาม
๓๖.ระเหยฟ้าซึมดิน
๓๗.นักเชิดหนังวัวผู้กลัวการปฏิวัติ
ปรีชา ปรีชาญ
สมใจ สมคิด
สายฝน ตรีณาวงษ์
ชนม์ชนก วีรวรรณ
สลัดแซน
อาจิณ จันทรัมพร
ยอดฉัตร บุพศิริ
ภัทราจิตร บุญประสงค์
สองขา
โสตถิเทพ แสวงประเทือง
แคปซูลยิ้ม
วรุณ เจียงศิริกุล
วิชัย โถสุวรรณจินดา
“กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล
ศิริวร แก้วกาญจน์
อินเดียน อิงค์
เชาว์ศิลป์ จินดาละออง
ไพวรินทร์ ขาวงาม
ชิตะวา มุนินโท
ธาร ธรรมโฆษณ์
จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
สุพจน์ ชีรานนท์
อุเทน มหามิตร
Jazz.a.a.minor
อภิชาต จันทร์แดง
โกฎิดารา
กังวานไพร  นามฯ
สิทธิเดช กนกแก้ว
โกสินทร์ ขาวงาม
โกสินทร์ ขาวงาม
ปกรณ์ เนตรเชาวลิต
กอนกูย
อนัตตทาส
บัญชา อ่อนดี
ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร
ไวกูณฑ์ มาลาไทย
อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

 ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์กวีนิพนธ์

๑.  บนแผ่นกระดาษ
๒. หมอกขาวอาบดอยเขียว
๓. หุบมนุษย์
๔.  วิถีพเนจร
๕.  ชีวิตสามบรรทัด
รัตนโกสินทร์ศก
หมอกมุงดอย
ธนบัตร ใจอินทร์
เปลวฟ้า
Nemesiz

ข่าวความเคลื่อนไหว ขณะนี้กรรมการตัดสินกวีนิพนธ์รางวัลเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด ครั้งที่๘ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาลงความเห็นอีกครั้งจึงจะประกาศผล การประชุมรับรองผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภท กำหนดในเดือนกรกฎาคม และจะมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวสายวรรณศิลป์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-04 20:41:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2193154)

ที่เราคุ้นชื่อก็มีไพวรินทร์ ขาวงาม ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร กอนกูย บัญชา อ่อนดี อภิชาติ จันทร์แดง อุเทน มหามิตร ธาร ธรรมโฆษ โกสินทร์ ขาวงาม ศิริวร แก้วกาญจน์ รางวัลน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละ อันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นหนึ่งเท่านั้นครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขาวโพล วันที่ตอบ 2011-07-05 18:21:56


ความคิดเห็นที่ 2 (2194443)

ผลการสำรวจโพลล์เซียนวรรณกรรม ผู้ได้รับรางวัลเวเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ประจำปีนี้น่าจะเป็น ผู้ที่มีอักษรย่อขึ้นต้น ตัว พ,ศ.อ,ก,ธ พิจารณาจากเชิงชั้นวรรณศิลป์ครับผม ข่าววาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ก็น่าจะรู้ผลแล้วจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนดุศิษย์โพลล์ วันที่ตอบ 2011-07-10 06:49:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.