ReadyPlanet.com


กระทรวงวัฒนธรรมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสถูปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร


  เมื่อเร็วๆนี้  นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นายดำรง ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เดินทางมาหารือกับตน กรณีที่ เมื่อเร็วๆนี้มีการนำเสนอข่าวว่ารัฐบาลพม่าเตรียมรื้อถอนพื้นที่บริเวณที่มีการบอกเล่ามาว่าเป็นที่ตั้งของพระสถูปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) พระมหากษัตริย์ในยุคเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่งพระองค์ถูกควบคุมไปยังพม่าและสิ้นพระชนม์ที่เมืองมัณฑะเลย์

                ทั้งนี้ รัฐบาลพม่าเตรียมปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่าหลังจากมีการนำเสนอข่าวดังกล่าว ได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองมัณฑะเลย์ โดยในขณะนี้เทศบาลเมืองมัณฑะเลย์แจ้งกลับมาว่ายินดีชะลอเรื่องการรื้อถอนพื้นที่บริเวณดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อให้ทางการไทยเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้

                นายสมชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ยังแจ้งอีกว่าได้นำนักวิชาการและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ลงไปตรวจสอบสถูปสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร และได้เก็บข้อมูลจากการสอบถามและเอกสารที่ปรากฏเรื่องดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยต่างๆของพม่าแล้ว รวมทั้งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์และด้านวิชาการ จึงเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้นได้เห็นตรงกันว่าต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวขึ้นมา 1 ชุด โดยเชิญนักโบราณคดี นักวิชาการและผู้ที่มีข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดกว้างในการเสนอความคิดเรื่องดังกล่าว เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีความเห็นเรื่องที่แตกต่างและไม่ชัดเจน ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนผู้ตั้งกระทู้ ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-11 13:41:05


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.