ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมเสวนา "ชาตินิยมเชิงวัฒนธรรม"


โครงการเสวนาในหัวข้อ “ชาตินิยมเชิงวัฒนธรรม” ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “ไม่เป็นสับปะรด”

           “ชาตินิยม”  มิใช่ประเด็นใหม่ หากแต่มีการเปลี่ยนเชิงเนื้อหา รูปแบบ และอุปกรณ์แห่งการจัดการอำนาจอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ร่วมสมัย ณ เวลาหนึ่งๆ มาโดยตลอด ปัจจุบัน คำว่า “ชาตินิยม” มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนยากที่จะหาคำตอบหรือคำอธิบายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้ทำความเข้าใจ “ชาตินิยม” ได้ครบทุกด้าน  เหตุเพราะ “ชาตินิยม” มีทั้งการผันแปรรูปตัวเองเพื่อจรรโลง ตำแหน่งทางรัฐศาสตร์ที่มั่นคงในระบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจสมัยใหม่ และนอกจากนี้ภายใน “ชาตินิยม” เอง มีการต่อสู้ ยื้อดึง และรอนทอนอำนาจ ของพลังกลุ่มต่างๆ ซึ่งทั้งส่งผลให้ “ชาตินิยม” อ่อนกำลังลง หรือในทางกลับกันบางครั้งส่งเสริมให้ “ชาตินิยม” แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามลำดับ

                อย่างไรก็ตามข้อถกเถียงของแนวคิด “ชาตินิยม” ในปัจจุบัน มิได้ถูกจำกัดอยู่เพียงปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการกำหนดอัตลักษณ์ให้กับตัวเองภายใต้อุดมคติรัฐชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ และสำนึกร่วมของความเป็นประชาชนเท่านั้น หากแต่ “ชาตินิยม” ตั้งแต่การเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ได้แทรกซึมตัวเองและเข้าไปจัดการกรอบคิดและสำนึกต่างๆเชิงวัฒนธรรม ผ่านสื่อ โครงงานบูรณะเมือง ตลอดจนนิทรรศการและแนวคิดการทำงานศิลปะอย่างเงียบๆ ซึ่งทำให้พลังอำนาจของ “ชาตินิยม” แผ่อิทธิพลอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งโดยไม่ปรากฏตัว และเป็นการยากในการถูกจับจ้องและตรวจสอบมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นมาในอดีต กล่าวได้ว่าพื้นที่ที่ “ชาตินิยม” เข้าไปบริหารงาน และผลิตซ้ำอำนาจการจัดการทางการเมืองได้กว้างขวางที่สุด คือพื้นที่ของชีวิตเชิงวัฒนธรรมในหลากมิติและกิจกรรม

                “ชาตินิยมเชิงวัฒนธรรม” จึงถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญ ที่สมควรได้รับการอภิปราย จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา  โดยเฉพาะเป็นการเปิดอภิปรายต่อสาธารณะชน

                                                                                        

กำหนดการ
โครงการเสวนา  “ชาตินิยมเชิงวัฒนธรรม”
ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ  “ไม่เป็นสับปะรด”
ในวันที่ 4 เมษายน 2552
เวลา 13.30 - 16.30
ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
วันที่  4 เมษายน 2552
12.00น.                  ลงทะเบียน
12.30น.                  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30น.                  กล่าวเปิดแนะนำวิทยากรที่ร่วมเสวนา โดย Gallery Ver
13.40น.                  เสวนาเรื่อง “ชาตินิยมเชิงวัฒนธรรม”  โดย
                                ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ
                ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ
                ดร.เพ็ญสุภา  สุขคตะ  ใจอินทร์
                ดร.บัณฑิต  จันทรโรจนกิจ
                อาจารย์ถนอม ชาภักดี
                อาจารย์อุทิศ  อติมานะ  (ผู้ดำเนินการเสวนา)
16.30น.                  กล่าวปิดงาน โดย ทัศนัย  เศรษฐเสรี (หัวหน้าโครงการฯ)
   
 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-02 21:10:49


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.