ReadyPlanet.com


คาราวะอาลัย ศ.เกียรติคุณ มณี พนอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์


แล้วดวงดวงใจก็ร่วงอีกหนึ่งดวง ขอคารวะอาลัยต่อการจากไปของ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  ปี 2549 ศ.เกียรติคุณ มณี พนอมยงค์ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 79 ปี

สำหรับประวัติและเกียรติคุณนั้น ศ.เกียรติคุณ มณี พนอมยงค์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2473 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มีความสนใจและศึกษางานด้านวัฒนธรรมล้านนาโดยตลอด และมีความสามารถแต่งวรรณกรรมคร่าวเป็นพิเศษโดยใช้ฉันทลักษณ์ประเภทโคลง ชนิดต่างๆ ทั้งของล้านนาและไทยภาคกลางในการประพันธ์วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย ทั้งวรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ วรรณกรรมพิธีกรรม ที่เป็นลายลักษณ์และมุขปาฐะ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้มีคุณค่าทั้งต่อสังคมล้านนาและสังคมไทย ทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นจำนวนมาก เป็นผู้มีความสามารถสูงในการประกอบพิธีกรรมตามแบบล้านนา

ผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมล้านนาที่มีบทบาทในการชี้แนะสังคมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาอย่างสม่ำเสมอ ได้อุทิศตนในการถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลในสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี นับว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีประโยชน์อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม...ผู้ตั้งกระทู้ ผ่านทางเพื่อพานพบ :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-23 16:40:29


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1964269)

ปีนี้เราสูญเสียศิลปินแห่งชาติไปหลายท่าน น่าเสียดายศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ที่ยังอยู่ก็ต้องช่วยกันดูแลให้ดี ช่วยกันตอนเป็นดีกว่าเห็นกันตอนตาย ด้วยจิตคารวะศิลปินทุกท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2009-07-18 08:37:09


ความคิดเห็นที่ 2 (1964270)

ปีนี้เราสูญเสียศิลปินแห่งชาติไปหลายท่าน น่าเสียดายศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ที่ยังอยู่ก็ต้องช่วยกันดูแลให้ดี ช่วยกันตอนเป็นดีกว่าเห็นกันตอนตาย ด้วยจิตคารวะศิลปินทุกท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2009-07-18 08:37:33


ความคิดเห็นที่ 3 (1964585)

คัมภีราจารย์มณี พยอมยงค์

หนึ่งดวงมณีร่วง ณ ล้านนา
ค่าวฮ่ำ อื่อจา ก็ซร้องเสียง
ซอเคล้าปี่จุม จำเรียงเวียง
ขับกะโลง พริ้งเพียง สำเนียงครู

สำนวนคำ ครูมณี พยอมยงค์
ดอกพยอม มหาหงส์ ประยงค์อยู่
แก้วมณี ล้านนา บูชาชู
บำบวงผู้สู่ขวัญ บายศรีเมือง

ถวายทิพยธาตุมงคลสถาน
ดอยสุเทพบริบาลแต่บรรพ์เบื้อง
ภูมิแผ่นดินถิ่นธรรม ภิรามเรือง
เป็นภูมิปราชญ์ ปราดเปรื่องกระเดื่องแดน

เป็นพ่อปู่ ครูบา เป็นอาจารย์
เป็นตำนานจาระนัยไผทแถน
เป็นเอกคัมภิราจารย์ มิ่งขวัญแคว้น
เป็นแก่นแกนกวีกานท์ ภูมิล้านนา

อัญเชิญน้ำเป็นร้อย ดอยเป็นแสน
มาเวียนแว่นเทียนธรรม นำรักษา
ลอยประทีปโคมทองล่องอำลา
กลองปู่จา ปราสาทไหวคัลไลแล้ว

อัญเชิญชุมช่อชัยไม้เมืองเหนือ
มากรองเครือวัลย์ผจงทิวธงแถว
กระจ่างธาตุกระจ่างธรรมอันวามแวว
บูชาแก้วดวงมณี พยอมยงค์

เนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้างคลองคันนายาว น.ส.พ.เดลินิวส์ ๒๘ มิย.๕๒ วันที่ตอบ 2009-07-19 07:59:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.