ReadyPlanet.com


เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ครั้งที่ 8 “สยาม-ขะแมร์ คู่รัก คู่ชัง คู่กรรม คู่เวร”


เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ครั้งที่ 8 “สยาม-ขะแมร์ คู่รัก คู่ชัง คู่กรรม คู่เวร”

 

 


 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ค่ะ…
จัดโดย นักศึกษาอุษาคเนย์รุ่นที่ 9 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ถือได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่เคียงข้างกันมานาน
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทั้งสองประเทศ มีวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี ศิลปะ ศาสนา รากเหง้า และความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิดและยาวนาน
การดูถูกประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างอคติต่อกัน นับได้ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้าย และอาจทำให้เกิดปัญหาต่อทั้งสองประเทศนี้
การเสริมสร้างความสมานฉันท์จึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในการกระทำต่อกันและกัน
ทางนักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา รุ่นที่ 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จึงได้จัดทำงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 เรื่อง“สยาม-ขะแมร์ คู่รัก คู่ชัง คู่กรรม คู่เวร” ขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อกันและกัน ของทั้งสองประเทศ
- เพื่อรักษาความเป็นประเทศเพื่อนบ้านต่อกันเอาไว้ สร้างเสริมลักษณะอันดีงาม สร้างความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกันของทั้งสองประเทศ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อลดอคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีแต่จะสร้างเรื่องเลวร้ายต่อกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
- เป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรม และงานสัมมนา
- เป็นการย้ำถึงบทบาทของไทยและกัมพูชาในการให้ความร่วมมือต่อกันเพื่อการพัฒนาประเทศ
- เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ
- เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายต่อกัน ให้ธำนุบำรุงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีต่อกัน
การเป็นพันธมิตรต่อกัน จึงมิใช่เรื่องยาก แต่เราทุกคนสามารถทำได้….เพียงแค่ลดอคติที่แองแฝงต่อกัน
เราจึงต้อง ลด ละ เลิก อคติ สร้างความรัก ความเข้าใจ และรู้ต่อกัน
ถ้าทำได้ เราทั้งสองประเทศก็จะเป็นเพื่อนรักที่ดีกันต่อไป…
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
กำหนดการงานสัมมนาวิชาการอุษาคเนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554
“สยาม-ขะแมร์ คู่รัก คู่ชัง คู่กรรม คู่เวร”
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
______________________________________
 
08.30-09.00น. ลงทะเบียน
 
09.00-09.10น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 
09.10-09.20น. กล่าวเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
09.20-09.30น. กล่าวให้การสนับสนุน โดย  H.E.You Ay เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย *
 
09.30-10.20น. ปาฐกถานำโดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 
10.20-10.30น. พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.30-12.00น. อภิปรายหัวข้อ “ชำแหละประวัติศาสตร์ แบบเรียน สื่อ และวาทกรรมสยาม-ขะแมร์ สู่มิตรและศัตรู” โดย
 
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ดร.ศานติ ภักดีคำ
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
ดุลยภาค ปรีชารัชช ดำเนินรายการ
 
12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00-14.20น. อภิปรายหัวข้อ “ปราสาทพระวิหาร: แผนที่ พรมแดน สู่ปมมรดกโลก” โดย
 
รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
อ.มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
อ.พนัส ทัศนียานนท์
สมฤทธิ์ ลือชัย ผู้ดำเนินรายการ
 
14.20-14.30น. พัก 10 นาที
 
14.30-15.50น. อภิปรายหัวข้อ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า สู่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในกัมพูชา” โดย
 
คุณอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณสมศักดิ์ รินเรืองสิน นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา
คุณราตรี  แสงรุ่งเรือง ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
รศ.ดร.พิภพ อุดร ดำเนินรายการ
 
15.50-16.30น. การแสดง เพื่อความสมานฉันท์ สยาม-ขะแมร์ โดยนักศึกษาอุษาคเนย์
 
16.30-17.30น. ปัจฉิมกถา และปิดการสัมมนาโดย  ฯพณฯ กษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
 
* อยู่ระหว่างการติดต่อ
ล่าสุด 30/12/2553
 
ติดต่อ e-mail : seminarseas9@gmail.com
 


ผู้ตั้งกระทู้ jelliline :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-09 00:10:16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.