ReadyPlanet.com


“ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”


 กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด

“ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง

 ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

เวลา       ๐๘.๐๐ น.                             ลงทะเบียน พร้อมกับชมสารคดีชุด “ประชาคมอาเซียน”

๐๙.๐๐ น.                              กล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจาย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน

                                                                รก.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา น่าน เขต ๑ กล่าวรายงาน

                                                                นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการสัมมนา

                                                                และบรรยายพิเศษ

                ๑๐.๓๐ น.                             รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ น.                             บรรยายหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ชาติ กับ ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”

ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์

ทองแถม นาถจำนง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

รศ.ดรสุเนตร ชุตินธรานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*

ดำเนินรายการโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย กันตนาสตูดิโอ

                ๑๒.๐๐ น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

                ๑๓.๐๐ น.                             เสวนาห้องย่อยที่ ๑ หัวข้อ

“เพลงนิทานในตำนานลูกทุ่งสุ้มเสียงแห่งอุษาคเนย์

                                                                เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

                                                                โชคชัย บัณฑิต กวีซีไรต์

วัฒนะ บุญจับ กรมศิลปากร

ดำเนินรายการธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล

เสวนาห้องย่อยที่ ๒ หัวข้อ

ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง

การก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน”

                                      ศรัณย์ บุญประเสริฐ นักเขียนอิสระ

                                      สุเจน กรรพฤทธิ์ นิตยสารสารคดี*

                                      วินัย ปราบริปู หอศิลป์ริมน่าน*

ดำเนินรายการโดย กนกวลีพจนปกรณ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

เสวนาห้องย่อยที่ ๓ หัวข้อ

ประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนบนหลากหลายในเอกภาพเดียวกัน

                                                                เด่นชัย ไตรยะถา  นักวิชาการอิสระ

                                      ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์  นิตยสารหัวใจเดียวกัน

                                                                ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิตนักค้นคว้าอิสระ

                                                                ประทีป อินแสง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป

                                                                ชโลมใจ ชยพันธนาการ ดำเนินรายการ

๑๕.๐๐ น.                             รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๓๐  น.                           แสดงความคิดเห็นและสรุปการสัมมนา

ดำเนินรายการโดย ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต 

                ๑๖.๓๐ น.                            จบการสัมมนา รับวุฒิบัตร

 

*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงานคอบรับ กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่ค่าลงทะเบียน เอกสารแจกฟรี ในงานมีหนังสือและของที่ระลึกราคาถูกจำหน่าย

กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย,โดย สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,มูลนิธิเอสซีจี,นิตยสารทางอีศาน,บริษัทสถาพรบุ๊คส์จำกัด,ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป,สพป.น่าน เขต 1-2,สพม.เขต 37

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ผฝู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-12 16:37:16


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.