ReadyPlanet.com


โคลง


โคลงสี่สุภาพ

....พรธรรมนำสวัสดิ์ให้..........เพื่อนผอง
สุขสงบในครรลอง................ที่แท้
รอดพ้นกิเลสครอง................หมองหม่น
จักร่วมสุขทุกข์_แม้..............ห่างพ้นมิติถึงผู้ตั้งกระทู้ share (toshareth-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-11 20:28:54


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2314536)
ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ โคลงสี่สุภาพ

.... “สุภาพ” เขียนขีดท้าย…………...ร่าย-โคลง
หมาย “หยาบ กระด้าง กลโกง”……...อย่าใช้
ฤๅ ปราชญ์ท่านผูกโยง......................ประเด็นบอก
ผู้กระจ่างโปรดแจ้งให้.......................เพื่อนรู้-อย่าเฉย

.…สิ่งเคยคุ้น-ปล่อยเว้น….………….สงสัย
เชาว์คิด”ขาด กว้างไกล”….……..….ไม่ช้า
นานเนิ่นอาจนำภัย…………………..พุทธิ…เสื่อมนา
กายจิตพึงพร้อมท้า...........................รับรู้เรียนเสมอ

พุทธิ   [พุดทิ] น. ปัญญา, ความฉลาด. (ป.).
ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-11 20:33:43


ความคิดเห็นที่ 2 (2314612)

๏ เสียงลือเสียงเล่าอ้าง      อันใด   พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร          ทั่วหล้า
สองเขือพี่หลับใหล           ลืมตื่น   ฤๅพี่
สองพี่คิดเองอ้า               อย่าได้ถามเผือ ๚ะ ......... ลิลิตพระลอ

โคลงบทนี้ใช้คำเอก 7 โท 4 และที่เหลือเป็นคำสุภาพทั้งหมด

Share


บทที่เป็นลิลิตพระลอนั้นมันมีเกินมา ๒  ครับ
กลายเป็นเอก ๙ เอก  โท  ๔

Orion 264

 

ขอฝากทั้ง ๒ ประเด็นข้างต้น ให้เพื่อนๆ ร่วมพิจารณา ถกกันนะครับ

เคารพรักยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-12 09:25:17


ความคิดเห็นที่ 3 (2314805)

๏ เสียงลือเสียงเล่าอ้าง    อันใด   พี่เอย
เสียงย่อมยอยศใคร        ทั่วหล้า
สองเขือพี่หลับใหล         ลืมตื่น   ฤๅพี่
สองพี่คิดเองอ้า             อย่าได้ถามเผือ ๚ะ

ลิลิตพระลอ


๏ นิพนธ์กลกล่าวไว้        เป็นฉบับ
พึงเพ่งตามบังคับ           ถี่ถ้วน
เอกโทท่านลำดับ          โดยที่   สถิตนา
ทุกทั่วลักษณะล้วน         เล่ห์นี้คือโคลง ๚ะ

จินดามณี ฉบับหลวงวงศาธิราชสนิท


๏ จากมามาลิ่วล้ำ        ลำบาง
บางยี่เรือราพลาง         พี่พร้อง
เรือแผงช่วยพานาง       เมียงม่าน มานา
บางบ่รับคำคล้อง         คล่าวน้ำตาคลอ ๚ะ

นิราศนรินทร์


โคลง ๓ บทนี้ใช้คำเอก 7 โท 4 และที่เหลือเป็นคำสุภาพทั้งหมด


จึงเป็นแม่แบบสำหรับการแต่งโคลงสี่สุภาพได้เป็นอย่างดี

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-12 23:34:42


ความคิดเห็นที่ 4 (2314808)

  ออกพรรษาเร่งรู้              สืบสวน
เพ่งพิศพินิจหวน               สอบเข้ม
ชีพไยไป่ว่ายทวน              กระแสโลกย์
จมทุกข์ด้วยหมกเม้ม          แต่ล้วนเพื่อตน

    พ้นทุกข์คืนสุขได้          ง่ายเอย
พระผู้ตื่นตรัสแผ่เผย           มรรคแล้
องค์แปดปฏิบัติเคย            ทุกเมื่อ
จิตสงบสบสุขแท้               กิเลสร้ายพ่ายหนี

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-12 23:39:24


ความคิดเห็นที่ 5 (2314849)
วางวรรณยุกต์เอกผิดตำแหน่ง ?

....ยามกินไม่คิดล้ม........ตัวนอน
ยามหลับนั่งอาวรณ์.........กับข้าว
มันผิดจากที่สอน............กันมาก
คงเพราะเรื่องรักร้าว.........เหตุนี้กระมัง ?

Orion 264
ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 08:02:07


ความคิดเห็นที่ 6 (2314997)

...ปลูกป่าป่าปกให้.................ร่มเย็น
แล้งท่วมลด! หมดเข็ญ............สุขล้ำ
ปลูกปรับจิตกายเป็น...............เช่นป่า
ยังประโยชน์แหล่งยันค้ำ.........ผู้ถูกข่มเหง

...ไป่เกรงทุกข์ยากซ้ำ.............สู่ตน
ป่าใช่รอดมารผจญ.................ไล่ล้าง
ไพรพงส่งแล้งปน..................กระหน่ำท่วม
ควรพึ่งธรรม์สรรค์สร้าง...........ซาบซึ้งมรรคผล

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-13 22:41:25


ความคิดเห็นที่ 7 (2315153)

มีผู้ตั้ง กระทู้ถาม ดังนี้ครับ

 

ทำไม?...การแต่งโคลงที่ผิดข้อบังคับเสียงวรรณยุกต์ที่กำหนด
ถึงยังแต่งลงได้อยู่...

 

จึงอยากขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ ร่วมถกประเด็นนี้กันครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-14 18:16:47


ความคิดเห็นที่ 8 (2315303)

มีผู้สนใจถกประเด็น เสียงวรรณยุกต์ ในโคลงสี่สุภาพ
ผมเห็นว่า น่าจะนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแต่งโคลงในคราต่อๆ ไป

ทำไม?...การแต่งโคลงที่ผิดข้อบังคับเสียงวรรณยุกต์ที่กำหนด
ถึงยังแต่งลงได้อยู่...

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-15 11:46:34


ความคิดเห็นที่ 9 (2316274)

* ผองเพื่อนเคืองขัดข้าฯ     หรือไร
หลบหลีกลี้หนี ไฉน           ปล่อยบ้า
ยามเย็นว่างเปิดใจ            ขยันตอบ หน่อยนา
อย่าห่วง! ตัวข้าฯ กล้า        รับได้ติเตือน เพื่อนเอย

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-19 22:47:34


ความคิดเห็นที่ 10 (2316747)

….ดูบอลสอนข้อคิด…….…ร่วมมือ (สามัคคี)
เกณฑ์กฎพึงยึดถือ…………มั่นไว้
เรียนรู้หมั่นฝึกปรือ………….ก้าวเก่ง
พนันเลี่ยงอย่าเสี่ยงให้…….ทุกข์ท้น(ครอบ)ครัวสลาย

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-21 20:20:44


ความคิดเห็นที่ 11 (2317308)

 

* ความหวังยังชีพให้................ยืนยง
รมย์รื่นชื่นบรรจง.......................แต่งแต้ม
ปรับแปงมุ่งมั่นคง.....................ปฏิบัติ...ชอบเฮย
ธรรมประเสริฐแต่งข้าแฉล้ม.......จรัสล้ำ บ่ สลาย

แปง = สร้าง


ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-24 20:50:06


ความคิดเห็นที่ 12 (2317311)

     อาสาฬหะเลิศแล้          แบ่งปัน
องค์พุทธะตระหนักครัน       ตรัสรู้
สรรพสัตว์กิเลสอนันต์         พึงโปรด
บัวปริ่ม ฤ ใต้น้ำ กู้               ช่วยพ้นตัณหา

 

02 สิงหาคม 2012

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-24 20:57:34


ความคิดเห็นที่ 13 (2317397)

พอจำเพียงที่ไว้……………..เอกโท
ปราชญ์ท่านวางเป็นโผ…….เท่านั้น
เสียงใดอื่นวางโต…………..กลัวล่ม
เลยเล่นวางตามขั้น………….ที่แจ้ง ผังโคลง ฯ

                                             อริญชย์
                                          ๑๕/๕/๒๕๕๕


ปล.คือ ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องโคลง  ก็เลยทำการวางเอกโท ตามแผนผังไว้เป็นหลัก  ตามโบราณไว้ก่อน  ขอศึกษางานท่านอื่นไปด้วยเรื่อย ๆ ฮะ โคลงนี้แต่งยาก เข้าใจยาก
ผมพอแต่งได้ แต่ไม่ใช่มืออาชีพ  วันนี้ขอตัวก่อนทุกท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-25 17:41:17


ความคิดเห็นที่ 14 (2317858)

….จันทร์ ประดับเด่นฟากฟ้า….….แฝงธรรม
กายจิตซื่อสุภาพนำ………….…...สงบล้ำ
เพ็ญ สว่างส่องเตือนจำ………..…จิตกระจ่าง…เสมอนา
กิจชอบเฉกแสงย้ำ………….....…ค้ำโลกสวยไสว

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2012-11-27 20:39:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.