ReadyPlanet.com


ห้องสมุด


....ห้องสมุดพึงแนะให้.............รู้รอบ
กอปรกิจโดยรอบคอบ..............ถี่ถ้วน
ทุกผู้ร่วมส่วนประกอบ...............ปันแบ่ง
เคารพสิทธิ์เสมอล้วน.................เพื่อนผู้แสวงหา

....บรรณารักษ์กระตุ้นแหล่ง.........สนใจ
สืบเสาะ สำเนาไว.....................น่าใช้
แนะ ลอง ฝึก แก้ไข...................ประเด็นติด- ขัดนา
วงแวดล้อมพึงไร้.......................พิษเร้นแอบแฝง

....แต่ละแห่งจัดให้....................เหมาะสม
สภาพ เพศ วัย แหลมคม............ระดับใช้
อำนวยสิ่งแก้ปม.......................แห่งเหตุ
ปรับเปลี่ยนอย่าหยุดไว้...............โลกนี้เร็วจี๋

กอปร  [กอบ] ก. ประกอบ.
ประกอบ  ก. เอาชิ้นส่วนต่าง ๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ
  เช่น ประกอบรถยนต์; ทํา เช่น ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ; ประสม
  หรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ประกอบยา; เสริม, เพิ่มเติม, เช่น
  อธิบายประกอบ.
สภาพ  น. ความเป็นเองตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ เช่น สภาพ
  ความเป็นอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ, ลักษณะในตัวเอง; ภาวะ,
  ธรรมชาติ. (ป. สภาว; ส. สฺวภาว).ผู้ตั้งกระทู้ share :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-20 14:07:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2328571)

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ

....ห้องสมุดพึงแนะให้..............รู้รอบ
กอปรกิจโดยรอบคอบ...............ถี่ถ้วน
ทุกผู้ร่วมส่วนประกอบ...............ปันแบ่ง
เคารพสิทธิ์เสมอล้วน................เพื่อนผู้แสวงหา

- ห้องสมุดควรเน้นให้บริการแบบหลากหลายรูปแบบ ในความรู้ทุกๆ ด้าน ด้วยคนเรานั้นรสนิยมไม่เหมือนกัน
- การให้บริการต้องกระทำโดยรอบคอบ อะไรควรให้ผู้ใดได้รู้ หรือใครยังไม่สมควรรู้ ต้องให้เหมาะกับวุฒิภาวะ
เช่น การจะให้รู้ถึงแหล่งจัดหาอาวุธ ยาเสพติด โดยทั่วไป ย่อมไม่สมควร
- ควรให้ผู้เข้าใช้บริการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ร่วมจัดบอร์ดถามตอบ (รวมแบบ web board) มีมุมสอนศิลปะ มุมนิทาน
- การให้บริการ ควรยึดหลักเท่าเทียมกัน ถ้าจะมีพิเศษ (เช่น เป็นอาจารย์ให้ยืมได้นานหน่อย) ก็อย่าได้ต่างจากปกติจนเกินไป

....บรรณารักษ์กระตุ้นแหล่ง.........สนใจ
สืบเสาะ สำเนาไว.....................น่าใช้
แนะ ลอง ฝึก แก้ไข.................ประเด็นติด- ขัดนา
วงแวดล้อมพึงไร้......................พิษเร้นแอบแฝง

- บรรณารักษ์ควรเสนอแนะสิ่งน่าสนใจ หรือเรื่องอันบันดาลใจ โดยตั้งคำถามให้ค้นคว้า (อาจมีตัวช่วยเป็นระยะ ๆ)
เช่น บทประพันธ์ ของนักเขียนไทยคนใดที่ได้นำไปสร้างเป็นภาพยนต์ (เขียนเมื่ออายุน้อยกว่า ๑๕ ปี)
- เอกสารที่ค้นคว้า (ควรสืบค้นได้ลึกกว่าระดับ ชื่อหนังสือหรือผู้แต่ง) ควรพิมพ์สำเนาได้ (หากต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าบริการ ก็แจ้งให้ชัดเจน)
- จัดให้มีมุมทดลอง ฝึกฝน หากมีปัญหาติดขัดก็ทิ้งคำถามไว้ได้ แล้วจัดให้มีผู้ตอบหรือผู้ถก
- การเปิดให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ แม้เป็นสิ่งดี
แต่บรรณารักษ์ก็ต้องถี่ถ้วน สังเกตตรวจสอบ ระวังอย่าให้เกิดการหาประโยชน์โดยมิชอบ

....แต่ละแห่งจัดให้.................เหมาะสม
สภาพ เพศ วัย แหลมคม............ระดับใช้
อำนวยสิ่งแก้ปม......................แห่งเหตุ
ปรับเปลี่ยนอย่าหยุดไว้...............โลกนี้เร็วจี๋

- การจัดห้องสมุดต้องคำนึงถึงผู้เข้าใช้บริการเป็นสำคัญ ต้องจัดให้สอดคล้องเหมาะแก่สภาพ (ลักษณะในตัวเอง) ของแต่ละบุคคล
เช่น ผู้พิการ เด็กเล็ก (ซึ่งอาจทำเสียงดัง)
และต้องเหมาะแก่ระดับและประเภทผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้ใฝ่รู้วิชาการ อาชีพ ศาสนา
ก็มีเอกสารด้านนั้น ๆ ให้ลุ่มลึก
- การตบแต่ง เปลี่ยนบรรยากาศควรอย่าให้ดูจำเจ
การแลกเปลี่ยน หนังสือ วัตถุ เอกสารระหว่างห้องสมุดด้วยกันก็ควรทำเป็นระยะ ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2013-01-21 09:37:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.