ReadyPlanet.com


วันมาฆบูชา


 


วสันตดิลกฉันท์๑๔
          ๐เพ็ญพรรณพระจันทรพิลาส        ศุภมาส ณ เดือนสาม
เป็นมาฆะฤกษ์อุตมะยาม                     ศศิธรก็เต็มดวง
          ๐เหล่าเอหิภิกขุอุปสัม-             มปทาก็ทั้งปวง
เดินทางจะต่างทิศก็ล่วง                     ลุ ณ เวฬุวันนา
          ๐แต่ล้วนอภิญญอรหันต์            คณะนั้นก็พันกว่า
ต่างองค์ก็เพียรพิริยะมา                       จะประชุมมินัดกัน
          ๐พร้อมเฝ้าพระองค์ปรมะพุทธ      พระวิสุทธิทรงธรรม์
ธรรมปาติโมกข์วจนะนั้น                      ธ แสดง ณ คืนเพ็ญ
          ๐ชาวพุทธก็พร้อมจิตะระลึก        มนะนึกตระหนักเห็น
น้อมนำประพฤติจริยะเป็น                    กิจวัตรตลอดไป
          ๐ความดีอุสาหะปฏิบัติ             และจะพัฒนาใจ
ความชั่วอบายก็จะละไกล                   จิตะใสสะอาดงามฯผู้ตั้งกระทู้ ประสงค์ กลิ่นขจร (psongkkj-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-25 07:56:35


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.