ReadyPlanet.com


รายชื่อผู้เข้าประชันกลอนสด “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ 2


 รายชื่อผู้เข้าประชันกลอนสด

“การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ 2
ระดับประชาชนทั่วไป (อัพเดท เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556)
ขณะนี้ มีสมัครเข้ามาเรื่อยๆ รายชื่อท่านใด ผิดพลาดบกพร่อง ขออภัย ณ ที่นี้ และขอแจ้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครับ
 
1 นายรัฐมนตรี หล้าสมบัติ กรุงเทพฯ
2 นางสาว กมลวรรณ พรมเช็ค นครศรีธรรมราช
3 นายธีรนันท์ รัตตะ นครศรีธรรมราช
4 นายสราวุธ สัญญะโม กรุงเทพฯ
5 นายปิยะพงศ์ เขตขัณฑ์ นครราชสีมา
6 นายพิสิฐ เคียงสันเทียะ นครราชสีมา
7 นางสาวเดือนเต็ม บำรุงนา นครราชสีมา
8 นางสาวศุภางค์ ชินโคตร นครราชสีมา
9 นายเหมราช สรวงสมบัติ นครราชสีมา
10 นางสาวเพียงเพ็ญ เรืองหุ่น นครราชสีมา
11 นายชัยยนต์ พื้นชนะ ลพบุรี
12 นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ อ่างทอง
13 นายวิษณุ พุ่มสว่าง .......... ไม่ได้แจ้งที่อยู่
14 นายแมน คล้ายสุวรรณ .........ไม่ได้แจ้งที่อยู่
15 นางสาววิรัลพัชร สุคันธา กรุงเทพฯ
16 นายณัฏฐพล เขียวเสน กรุงเทพฯ
17 นายกรกฏ คำแหง กรุงเทพฯ
18 นายเตชิต รอดเชียง กรุงเทพฯ
19 นายพิชญาวุฒิ กุมภิโส กรุงเทพฯ
20 นายอธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ กรุงเทพฯ
21 นางสาวอรกมล กรุงเทพฯ นามสกุลไม่ชัดเจนรอแก้ไข
22 นายอภัย สืบไทย ปราจีนบุรี
23 นายกฤตภาส จันทร์บุญ สุราษฎร์ธานี
24 นางจริยา จันทร์บุญ สุราษฎร์ธานี
25 นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน กรุงเทพ
26 นายโกวิทย์ บุญทวี อ่างทอง
27 นายรัชนล ลลิตเลิศวงศ์ กรุงเทพ
 
โดย ชูชาติ ครุฑใจกล้า


ผู้ตั้งกระทู้ webmaster :: วันที่ลงประกาศ 2013-08-19 15:23:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2402575)

 รายชื่อผู้เข้าประชันกลอนสด

“การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ 2
ระดับประชาชนทั่วไป (อัพเดท เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556)
ขณะนี้ มีสมัครเข้ามาเรื่อยๆ รายชื่อท่านใด ผิดพลาดบกพร่อง ขออภัย ณ ที่นี้ และขอแจ้งเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครับ
 
1 นายรัฐมนตรี หล้าสมบัติ กรุงเทพฯ
2 นางสาว กมลวรรณ พรมเช็ค นครศรีธรรมราช
3 นายธีรนันท์ รัตตะ นครศรีธรรมราช
4 นายสราวุธ สัญญะโม กรุงเทพฯ
5 นายปิยะพงศ์ เขตขัณฑ์ นครราชสีมา
6 นายพิสิฐ เคียงสันเทียะ นครราชสีมา
7 นางสาวเดือนเต็ม บำรุงนา นครราชสีมา
8 นางสาวศุภางค์ ชินโคตร นครราชสีมา
9 นายเหมราช สรวงสมบัติ นครราชสีมา
10 นางสาวเพียงเพ็ญ เรืองหุ่น นครราชสีมา
11 นายชัยยนต์ พื้นชนะ ลพบุรี
12 นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ อ่างทอง
13 นายวิษณุ พุ่มสว่าง .......... ไม่ได้แจ้งที่อยู่
14 นายแมน คล้ายสุวรรณ .........ไม่ได้แจ้งที่อยู่
15 นางสาววิรัลพัชร สุคันธา กรุงเทพฯ
16 นายณัฏฐพล เขียวเสน กรุงเทพฯ
17 นายกรกฏ คำแหง กรุงเทพฯ
18 นายเตชิต รอดเชียง กรุงเทพฯ
19 นายพิชญาวุฒิ กุมภิโส กรุงเทพฯ
20 นายอธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ กรุงเทพฯ
21 นางสาวอรกมล กรุงเทพฯ นามสกุลไม่ชัดเจนรอแก้ไข
22 นายอภัย สืบไทย ปราจีนบุรี
23 นายกฤตภาส จันทร์บุญ สุราษฎร์ธานี
24 นางจริยา จันทร์บุญ สุราษฎร์ธานี
25 นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน กรุงเทพ
26 นายโกวิทย์ บุญทวี อ่างทอง
27 นายรัชนล ลลิตเลิศวงศ์ กรุงเทพ
 
รายชื่อทีม เข้าร่วมแข่งขันประชันกลอนสด
การเมืองและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2
(อัพเดทข้อมูล วันที่ 16 สิงหาคม 2556)
 
1. ทีมคนเก่ง ฟ้าประทาน โดย อ.ทิพรส ระโหฐาน 
2.โรงเรียน สิชลคุณาธาร (1) โดย อ.จำเนียร ทิพย์เดช
3.โรงเรียน สิชลคุณาธาร (2) โดย อ.ดวงใจ ทรัพย์เจริญ
4. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดย อ.สมบัติ เสริมศิลป์
5.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (1) โดย อ.จริยา จันทร์บุญ
6.โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (2) โดย อ.รานี รักษาแก้ว
7.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (1) โดย อ.เต็มใจ โม้สูงเนิน
8.โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (2) โดย อ.ปวริศา แก้วพิลา
9.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี (1) โดย อ.อภัย สืบไทย
10.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี (2) โดย อ.อภัย สืบไทย
11.ธารทอง บุรีรัมย์ (1) โดย อ.ประเสริฐ ฉิมกุล
12 ธารทอง บุรีรัมย์ (2) โดย อ.สากล โกรัมย์
13.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (1)โดย อ.จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2)โดย อ.จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
15.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (3)โดย อ.จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน
 
โดย ชูชาติ ครุฑใจกล้า
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2013-08-20 11:20:25


ความคิดเห็นที่ 2 (2403037)

 อยากทราบว่า แข่งกลอนสด รอบละกี่หัวข้อ หัวข้อละกี่บท  แล้วหัวข้อละกี่นาทีเหรอครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สมัคร วันที่ตอบ 2013-08-21 18:50:06


ความคิดเห็นที่ 3 (2406047)

ทีมที่ 1 ทีมคนเก่ง ฟ้าประทาน อ้ะ อยากทราบว่า ทำผิดกติกาหรือป่าว เพราะว่าการแข่งประเภททีม มันต้องเอาคนใน รร. เดียวกันไม่ใช่หรอครับ แต่นี้ เอา 3 รร. มารวมกัน มันสมควรหรอ โดยจิตสำนึกก้อน่าจะรู้ว่า มันผิดหรือไม่ แบบนี้ เรียกว่าโกงหรือป่าว แข่งประเภททีม รร. นะ แสดงว่า รร. ใคร รร. มัน ไม่ใช่ ทีมผสม ที่จะนำใครมาก้อได้ ไม่เรียกว่าโกงแร้วจะเรียกว่าอะไร ทีมอื่นเขาก้อเอา คนของเขามาจาก รร. เดียวกัน  แสดงว่า ครูที่นำทีมนำมาก้อจงใจทำผิดเช่นกัน จะพูดว่าในกติกาไม่มีกำหนด ว่าจะนำใครมาเข้าทีมบ้างก้อได้ กติกาก้อไม่ได้พูด นั่นเรื่องจริง แต่โดยจิตสำนึก ก้อน่าจะคิดได้ เป๊นครูบาอาจารย์คนแล้ว แต่กับทำพฤติกรรมเช่นนี้ มันไม่เหมาะ ที่บอกมานั้น ไม่ใช่ว่าผมอิจฉาหรืออย่างใด แต่ผมวิเคราะห์แร้วว่ามันเข้าข่ายโกงดีๆ นั่นแหละ พูดผิดประการใด โปรดชี้แนะ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขี้ปาก สังคม วันที่ตอบ 2013-08-29 20:12:51[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.