ReadyPlanet.com


ปัดฝุ่นหัวใจ


 ปัดฝุ่นให้หัวใจใสกระจ่าง

ค่อยละวาง ว่างเบากล่อมเกลาจิต

ก้าวสู่ความไม่มีหนอชีวิต

นิรมิตความใสภายในตน

เพื่อรำลึกพุทธองค์ทรงสละ

วิสาขะสว่างใสในทุกหน

จึ่งหนทางแจ่มชัดในบัดดล

ค่อยค่อยพ้นทุกข์ร้อนแผ่วผ่อนคลาย

เลิกรัก ชัง ขังใจไม่สิ้นสุด

คอยยื้อยุดไม่ถึงซึ่งจุดหมาย

เมตตาและอภัยให้ใจคลาย

สิ่งร้อนร้ายหายพรากไปจากเรา

สู่เสรีทีแท้จริงยิ่งกว่าฝัน

เบิกบานครันหัวใจไม่เคยเหงา

คืนวันที่พลัดพรากจากความเยาว์

ขอยึดเอาพระธรรมไว้นำพา

เงียบ งาม ยามแสงแห่งตื่นรู้

สาดส่องสู่แห่งหนเคยค้นหา

ดื่มด่ำอมฤตอิสรา

เมื่อพบค่าความว่าง ความร้าง ไร้

แล้วฝุ่นเปรอะเลอะใจค่อยไหวหลุด

ถวายพุทธองฅ์สิ้นสงสัย

วิสาขบูชาจะสานใย

น้อมกายใจสู่วิมุติพุทธธรรม

 

 ผู้ตั้งกระทู้ นายเงา :: วันที่ลงประกาศ 2015-06-01 12:08:50


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3819507)

 ...วิสาขะเจริญเพริศแพร้ว........พุทธคุณ
ตถาคตสละพระองค์จุน...........โลกหล้า
อริยสัจแผ่ผลบุญ.....................ส่ำสัตว์
สงฆ์สืบธรรมหาญกล้า............พ่างพื้นสากล

ผู้แสดงความคิดเห็น share วันที่ตอบ 2015-06-01 15:35:20


ความคิดเห็นที่ 2 (3819581)

                                                         วิสาขปุณณมี

                             ดุจดวงแก้วประกายฉายแสงส่อง           
                   ดั่งโคมทองประทีปธรรมนำวิถี
                   ส่องสว่างกลางใจให้ใฝ่ดี                      
                   คือคัมภีร์ไตรปิฎกหยิบยกมา
                             สอนให้ละความชั่วกลัวความผิด            
                   สอนให้คิดสร้างกรรมดีมีคุณค่า
                   สอนให้ทำจิตผ่องแผ้วแก้วปัญญา                 
                   ไตรสิกขาครบถ้วนกระบวนการ
                             พระกรุณาธิคุณค้ำจุนโลก                             
                   ดับทุกข์โศกสิ้นสงบพบสุขศานต์
                   พระเมตตาแผ่ไปในจักรวาล  
                   ที่ร้าวรานแรงร้อนก็ผ่อนเย็น
                            พระปัญญาคุณยิ่งความจริงแท้                    
                   แนวทางแก้ปัญหาปัญญาเห็น
                   อริยสัจตรัสรู้สู้บำเพ็ญ                              
                   ทุกสิ่งเป็นพลังพ้นวังวน
                             พระปาริสุทธิคุณอบอุ่นหล้า                           
                   สืบศรัทธาธรรมหนุนบุญกุศล
                   พระธรรมย่อมคุ้มครองป้องกันตน                            
                   ให้ผ่านพ้นความชั่วหมองมัวเมา
                             เพ็ญเดือนหกสิบห้าค่ำวันล้ำเลิศ                  
                   สามสิ่งเกิดพ้องพานพบผ่านเข้า
                   ปางประสูติใต้ต้นรังบังร่มเงา                                
                   ทวยเทพเฝ้าอภิบาลคุ้มพาลภัย
                             ครั้นถึงกาลตรัสรู้สู่มรรคผล                           
                   วันเวียนวนจันทร์เพ็ญเด่นฟ้าใส
                   ธรรมจักรล้อเลื่อนขับเคลื่อนไป                               
                   ทั่วไผทสามภพอย่างครบครัน
                             พระปรินิพพานวารวาระ                           
                   วิสาขะดาวฤกษ์เบิกอาถรรพณ์
                   นับเป็นพุทธประวัติอัศจรรย์                                     
                   สืบทอดวันเดือนปีที่ผ่านแล้ว
                             เสียงธรรมยังกังวานทุกย่านเหย้า           
                   แสงธรรมเข้าส่องสว่างกลางถิ่นแถว
                   ศีลธรรมจึงเป็นหลักปักรั้วแนว                       
                   กำแพงแก้วกั้นอบายคลายทุกข์ตรม
                             กราบระลึกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ผล                                            
                   บุญกุศลความหวังใฝ่สั่งสม
                   สันติสุขบังเกิดได้ในสังคม 
                   น้อมประนม “วิสาขปุณณมี”
 
ผู้แสดงความคิดเห็น มัคทายก วันที่ตอบ 2015-06-01 21:30:51


ความคิดเห็นที่ 3 (3819612)

                                                                  วิสาขบูชารำลึก

              สามเหตุการณ์หมุนเวียนเปลี่ยนสลับ      เกิดแล้วดับอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่
พุทธศาสนิกชนคนทั่วไป                                       จารึกไว้เป็นประวัติความศรัทธา
ปางประสูติอุบัติเบื้องเมืองมนุษย์           พราวพิสุทธิ์สิทธัตถะพระเลิศหล้า
พระหน่อเนื้อพุทธเจ้าย่างเข้ามา                           แสงปัญญาเรืองรองส่องวาวแวว
ครั้นถึงกาลพระโพธิสัตว์ตรัสรู้               สัพพัญญูอริยสัจประภัสสร์แผ้ว
ทั้งสามโลกพบแสงธรรมล้ำเลิศแนว                    ได้ดวงแก้วนำทางสร้างกรรมดี
               พระปรินิพพานกาลดับขันธ์                   ใกล้รุ่งวันเพ็ญเดือนหกตกดิถี
สามพานพ้องพบในไตรภาคี                                เป็นเครื่องชี้ปาฏิหาริย์บันดาลดล
ผ่านสมัยพุทธกาลมานานนัก                พุทธจักรยังกล้าแกร่งทุกแห่งหน
ธรรมจักรขับเคลื่อนไปในสากล                            บุญกุศลพุทธศาสตร์ประกาศไกล
พุทธธรรมนำทางสร้างสงบ                   ทั่วพิภพปรากฏความสดใส
ละความชั่วสร้างความดีไม่มีภัย                           ส่งผลให้โลกสุขสันติ์นิรันดร์กาล
คุณภาพชีวิตสัมฤทธิ์ผล                        การครองตนสิ้นทุกข์เป็นสุขศานต์
การครองคนตามหลักธรรมแสนสำราญ              การครองงานสำเร็จได้สมใจจินต์
              สามพระคุณหนุนเนื่องเปรื่องปราโมทย์ สามประโยชน์สูงค่ากว่าทรัพย์สิน
สามสิกขาสัจธรรมนำชีวิน                                    สามแผ่นดินสามภพสงบเย็น
ปฏิยัติหลักธรรมค้ำจุนโลก                     ใบบุญโบกคลายร้อนผ่อนทุกข์เข็ญ
ปฏิบัติบูชาพาผ่องเพ็ญ                                         ฝึกตนเป็นปฏิเวธเขตครรลอง
โคมประทีปชวาลาบุปผาย้อย                มาลัยร้อยธูปเทียนเวียนโคมส่อง                                                                   น้อมระลึกพระจอมไตรตั้งใจปอง                         พระคุ้มครองโลกสุขสันติ์นิรันดร์เทอญ
ผู้แสดงความคิดเห็น นักกลอน วันที่ตอบ 2015-06-01 21:42:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.