ReadyPlanet.com


ประกวดสร้างบล้อก ชิงรางวัลคับ


โครงการประกวดกล่องความดี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกัน
สร้างกล่องความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม เข้าร่วมประกวดชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมเยาวชนให้แสดงออกในแนวทางสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และ ค่านิยมที่ดีให้เกิดในเยาวชนกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักคิดในทางที่ดี มีสติปัญญา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กติกาการประกวด
ส่งเรื่องราว ผลงาน ประสบการณ์ ของตัวท่านเองหรือบุคคลอื่นที่ท่านชื่นชอบ เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์และแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม โดยไม่จำกัดมุมมองและแนวความคิด โดยวิธีการเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

แบบทางเว็บไซต์ สมัครและสร้างกล่องความดี เป็น Blog เนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์  http://www.teenlifemap.com/activities.php
แบบทางจดหมาย ส่งเรื่องราวอย่างน้อย 1 หน้า  A4 พร้อมรูปภาพประกอบ(ถ้ามี) พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่โครงการประกวดกล่องความดี เลขที่ 1895/60 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900
แบบทางแฟกซ์ ส่งถึงโครงการประกวดกล่องความดี  มาที่ 02-9413928
คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาผู้ตั้งกระทู้ rewalwer :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-12 13:53:59


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (938241)
หมดเขตร่วมสนุกแล้วครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ฤาโลกา วันที่ตอบ 2007-12-13 16:16:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.