ReadyPlanet.com


--รักเหลือรอย--


--รสรักแรกรุ่มร้อน  เราร้าวรอนเริ่มหลงใหล

ลึกลับและรุกไล่  โลมลูบไล้รอยรักเรา

--เรื่องราวแรกเริ่มรัก  แลไร้หลักรักหล่อเหลา

รีบร้อนและเร่งเร้า  รักร้อนเร่าไร้รั้งรอ

--ลมลิ้นรินรักร่าย รักเหลือร้ายร่ายลมล่อ

เร่งเร้าลมรักล้อ  แรงร่อยหรอล้อแรงลม

--โรยรารักเริ่มแรก  เละเหลวแหลกแรกรักล่ม

เร่งรักรักเลยล้ม  ลงหลุมหล่มลมรักลวง

--หลบรักรับลมร้อน  รักร้าวรอนลุเลยล่วง

หลบเร้นเลิกราบล้วง  ล่องเลหลวงเลาะแล่นเรือ

--เรื่องรักรอบๆรั้ว  โละลงหลัว(เข่ง)ไร้รักเหลือ

แรงรักแลระเรื่อ  รักเลยเรื้อเหลือรอยรัก....

---------------------------- ผู้ตั้งกระทู้ --ครางแครง-- :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-12 22:51:41


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (956319)

ระรวยระรื่นล่อง

ลอยละล่องระรื่นไหล

ล่องลอยและเรียงราย

ไหลเรียงรื่นระรื่นรมย์

 

ร้อยเรียงล่องลิบลับ

ลอยระยับแลไหลหลง

ล่องลอยฤาไหลหล่ม

ไหลระเรื่อยลอยเรียงราย

 

ไรเล่าลอยลืมเรื่อง

ล่องไหลเลื่อนเลือนระลาย

รักเราฤาหลากหลาย

ลอยระลึกรักหลอกลวง
ผู้แสดงความคิดเห็น เขปแสงใต้ วันที่ตอบ 2008-02-13 09:27:08


ความคิดเห็นที่ 2 (957346)

เพราะรอย...ที่ร้อยรัก

ให้เจ็บหนัก...เพราะรอยแผล

เป็นรอย...ในดวงแด

เพราะรอย...ร้อยร่อยไป

ผู้แสดงความคิดเห็น เวลา วันที่ตอบ 2008-02-14 10:35:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.