ReadyPlanet.com


เมืองหุ่น


                              เมืองหุ่น

 ๐ไทยเรือง เมืองหุ่น ครั้ง      เบาราณ

เชิดเชี่ยวเชิงชักชาญ             แช่มช้อย

สืบสายสั่งสมสาน                 เสริมส่ง

หยัดหยิ่งหยาดหยดย้อย        อยู่ยั้ง    ยืนยาว

๐สาวสวยหุ่นเลิศล้ำ              ไฉไล

จิตจึ่งเจิดจับใจ                      แจ่มจ้า

องค์เอวป่องเป็นไห             หดหู่    ใจเฮย

หนุ่มหน่ายหนักหนีหน้า     หนุ่มเหน้า   แหนงหนี

๐นารีมีหุ่นเร้า                       อารมณ์

พลีร่างกายชายชม                 ด่วนให้

ทางรักทุกข์ระทม                  รอท่า

อกขุ่นขมตรมไหม้                เมื่อสิ้น    เสน่หา

๐มายาลวงหลอกเจ้า              หลงเมือง

ขายรูปขายแรงเปลือง             เปล่าแท้

หวังรวยรุ่งรองเรือง               ริบหรี่

กลายกลับก็เกินแก้                 ชอกช้ำ  กล้ำกลืน

๐ยืนโยงยามย่ำสิ้น                 สายัณห์

โชว์หุ่นอวดประชัน                แอ่นอ้าง

โหนกเนินพุ่มปทุมถัน             เติมแต่ง  กันนา

ชายคั่วชื่นคืนค้าง                  ชั่วครั้ง    เช่นเคย

๐หญิงเอยจงรักเนื้อ                 นวลนาง

รักเริ่มปลูกถูกทาง                    เถิดเจ้า

ชายเร่งรวบหัวหาง                  ชมชื่น   เชยชิม

ใจอ่อนจักนอนเศร้า                  เมื่อสิ้น   ของสงวน

ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ จิระ :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-28 13:19:51


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1809455)

หากท่านมีความประสงค์จะส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2
กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อส่งเข้าประกวด
และแจ้ง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

และขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ที่แจ้งความประสงค์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-07-28 16:33:25


ความคิดเห็นที่ 2 (1809644)

ประสงค์ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่2

พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร

C120  รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง

จ.นครนายก 26001โทร.08 1441 7658

chira_lek@hotmail.com

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิระ วันที่ตอบ 2008-07-28 22:17:51


ความคิดเห็นที่ 3 (1809702)
คณะทำงานได้รับสำนวนเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2
และขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ที่แจ้งความประสงค์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-07-29 00:06:06[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.