ReadyPlanet.com


ส่งโคลงเข้าประกวดร้อยกรองออนไลน์ เดือนสิงหาคม


โคลงประกวด เดือน สิงหาคม 2551 หัวข้อ  "ทางออก"

สวยใสไยเศร้า(ทางออก)

   เทพนิมิตร่างน้อย    นวลละหง

                                งามละเมียดบรรจง                        แจ่มแจ้ง

                                สวยใสสื่อประสงค์                        สารเล่ห์   ใดนอ

                                ไยสบเนตรแห้งแล้ง                       ขุ่นเศร้าส่ำหมอง

 

                                   คลองโลกสมมุตินี้                       ระทึกนัก

                                ภาพบ่งภาพประจักษ์                     แจกพื้น

                                ภาพสวยสดไยยัก                         ยอกภาพ

                                ยิ้มเอ่ยยิ้มพลิกฟื้น                          ภาพเนื้อผ่องเพ็ญ

 

                                   เย็น ร่มเย็นหยาดแก้ม                 นวลใส

                                แลเล่าแลคราวไร                           รุ่มร้อน

                                ภาพราววาดบ่ไหว                        หวั่น-ทื่อ  ทุกข์นอ

                                ขาวกับดำซ่อนซ้อน                       สุขเศร้าใดหรือ

 

                                   คือมารยาเทพแกล้ง                     เขย่าขวัญ

                                สองเนตรมนุษย์สามัญ                   มืดฟ้า

                                เห็นสมมุติแผกพรรณ                     ผ่องผาด 

                                เผื่อเจตประพฤทธิ์จ้า                      จักแจ้งชีวิต

 

                                   พิศภาพ ภาพแผ่พร้อง                  กำสรวล

                                พิษแพร่ ร้าวรัญจวน                       เจ็บเศร้า

                        พิศภาพ กุหลาบนวล                      หนามเหน็บ

                                พิษเพลิดเพลินเกินเคล้า                   คลุกฝ้ามนหมาง

 

                                   ทางออกอวยสุขซึ้ง                     ชั่วคราว

                                เป็นสัจพจน์เด็กสาว                       อาจอ้าง

                                ใครยีย่ำผ้าขาว                              เขรอะหม่น

                                แจ่มแจ่มกลับถูกจ้าง                      จาบจ้วงสุทธิ์ศรี

 

                                   ปีศาจสาปแช่งเนื้อ                      นวลใส

                                หมองหม่นมืดละไม                      หมดสิ้น

                                โลกจักปล่อยลอยไหล                    ตามโลก

                                เด็กเด็กเอยอย่าดิ้น                         โลกจ้องจับขัง

 

                                   เด็กยังเป็นเด็กไร้                        เดียงสา

                                มิใช่ทางออกครา                           หื่นข้อง

                                เด็กเป็นเด็กเพื่อพา                         โลกผุด  ผ่องพ่อ

                                มิใช่เนาในห้อง                             หาดให้ใครโหม 

 

                                                                                         

                                                                                          นายพีรมิตร  พึ่งโพธิ์

                                                                                                                        โรงเรียนสะพือวิทยาคาร     

                                                                                                                        ตำบลสะพือ  อำเภอตระการพืชผล

                                                                                                                        จังหวัดอุบลราชธานี

                                                                                                                        34130

                                                                                                                        อีเมล์  naimit@thaimail.com

 

 

                          ผู้ตั้งกระทู้ พีรมิตร พึ่งโพธิ์ (naimit-at-thaimail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-29 08:08:32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1828522)
คณะทำงานได้รับสำนวนเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2
และขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ที่แจ้งความประสงค์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-08-30 15:14:41[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.