ReadyPlanet.com


ส่งโคลงเข้าประกวด หัวข้อ ร่องรอยเวลา ประจำเดือนกันยายน


                                                 ร่องรอยกาลเวลา

 

                                           บาดแผลแห่งกาลเวลา

                     แพรภัณฑ์พันรอบล้อม                             เรือนกาย

             รัดรูปเผยพุงผาย                                         ผาดพร้อย

                    กางเกงเกริ่นอกชาย                                    วูบวาบ

                    เอวต่ำรัดแน่งน้อย                                      โหนกเนื้อนวลหนาว

 

                      ข่าวฉาวพระพร่องสิ้น                             ศีลศรี

                    ข่าวโฉดมนุษย์กลี                                      เกลื่อนกลั้ว

                    ข่าวเมืองหม่นเหมือนผี                               ครองครอบ

                    ข่าวรัก-สามัคคีรั้ว                                       ลวดร้ายกำแพงหลอน

 

                         ขอนผุค่าคบไม้                                       เมินสมี

                     หยากไย่รับผงคลี                                       รัฐข้อง

                     ทะเลราษฎร์หาดมี                                      จิตมืด  ดาษนา

                      ตะไคร่คราบเขียวคล้อง                              โซ่สร้อยกาฬสมัย

 

                                        ความปรารถนาที่สร้างไว้ในจิต

                         ปลูกใจกันเถิดพร้อง                                 เพื่อนตาย

                      ก่อนโลกจักสูญหาย                                   เหือดสิ้น

                     ปลูกพรรณพฤกษ์เรียงราย                           รอบโลก

                     เถิดเพื่อนก่อนแดดิ้น                                    โลกร้อนทุรนถลำ

 

                          ปลูกธรรมในจิตแจ้ง                                ชีวัน  เพื่อนนอ

                      ปลูกพุทธพร่างสุขสันต์                               หมดเศร้า

                      ปลูกชีพปลิดโรมรัน                                     รบราค  เถิดนอ

                       คราปลูกงอกงามเฝ้า                                     ปลูกทั้งโลกา

 

 

                          นิมิตนี้คือร่องรอยแห่งกาลเวลาในอนาคตอันไกลโพ้น

                             ธาราใสสดเพี้ยง                                     ธารสวรรค์

                        หมู่แมกพฤกษ์ไพรพรรณ                             เพียบพร้อม

                        สรรพสัตว์ต่างจรจรัล                                   แจ่มรัก

                         ผองมนุษย์สิ่งแวดล้อม                                เลิศแล้วฤทัยสงวน

 

                              ควรแต่สิ่งลึกซึ้ง                                     สมควร

                         เหมาะแต่รูปเสียงสรวล                             สุขซ้อง

                 ผลิแต่กลิ่นรัญจวน                                     จับจิต

                         รับแต่รสสัมผัสพร้อง                                 ทิพย์หล้าธรรมประสงค์ ฯ

 

 

                                                    นายพีรมิตร   พึ่งโพธิ์

                                                   เลขประชาชน  33411-00689-038

                                                    โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

                                                     ตำบลสะพือ  อำเภอตระการพืชผล

                                                     จังหวัดอุบลราชธานี

                                                      34130

 ผู้ตั้งกระทู้ นายพีรมิตร พึ่งโพธิ์ (naimit-at-thaimail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-30 16:20:30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1845706)
คณะทำงานได้รับสำนวนเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้อยกรองออนไลน์ ครั้งที่ 2
และขอความร่วมมือ งดแสดงความคิดเห็นในกระทู้
ที่แจ้งความประสงค์เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2008-10-03 20:44:28[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.