ReadyPlanet.com
dot dot
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน

บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอนเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2550 ณ กุฎิสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม กทม. มีนักกลอน กวี อาวุโสหลายท่านมาร่วมงาน เช่น กรองแก้ว เจริญสุข,ยุรี คุณกิตติ,ธัญญา ธัญญามาศ,ปทุม กลัดอ่ำ,คมทวน คันธนู,คุณสมศักดิ์  ศรีเอี่ยมกูล พร้อมครอบครัว,ละออ สุพรรณโรจน์,พันโทสมพงษ์ โหละสุต, กร แก้วไทย,สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ฯลฯคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนนำโดยยุทธ โตอดิเทพย์ พร้อมด้วยทีมงานอโศก ศรีวิชัย ภาสกรณ์ วิเวกวรรณ ประสิทธิ์ อทินวงศ์,บุญชู คชสาร.มหา สุรารินทร์,นนทวรรณ บุญวงษ์ คุณเกศรา  เกษมสุขสถาพร มากับเพื่อน พี่ละออ  โรจน์สุพจน์คุณอรวรรณ  เอี่ยมแสง จากนครปฐมคุณมังกร-คุณเพชรีย์  แพ่งต่าย แห่งสื่อถ้อยร้อยฝัน คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ สมาชิกสมาคมกับครอบครัวมาร่วมสมทบทำบุญด้วยรวมทั้ง คุณนิคม  เขาลาด เตรียมงานความพร้อมเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงานอีกหลายท่านขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ได้ทำบุญเลี้ยงพระ 5 รูป บังสุกุล ถวายสังฆทานอุทิศกุศลให้นักกลอนที่เสียชีวิตไปแล้วมีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายรายด้วยกันบางท่านก็ฝากทำบุญมาด้วย เช่น วันทนีย์ บุญศรีสมบัติจากลพบุรี,นิภา บางยี่ขัน ฝากทำบุญให้ทวีสุข ทองถาวร  หลังจากรดน้ำดำหัวนักกลอนอาวุโสแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขตามประสามิตรรักนักกลอน บรรยากาศอย่างนี้สมาคมนักกลอนจะสืบสานไว้ตลอดไป ขอขอบพระคุณสื่อมวลชน     น.ส.พ.สยามรัฐ,คมชัดลึก,บ้านเมือง,  มติชนที่ลงข่าวให้และขอขอบพระคุณท่านที่มาร่วมงานขอบุญกุศลบันดาลดลให้ท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดปีและตลอดไปขอเก็บตกผู้ที่มาร่วมงานวันสงกรานต์ของสมาคมนักกลอนที่วัดเทพธิดารามเมื่อวันที่ 14 เมษายน 50

ทั้งในวันที่ 12 -15 เมษายน ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกิจกรรม"เทศกาลสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย" วันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๐ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีกิจกรรมตลอดทั้ง ๔ วัน ได้แก่สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ(เวลา๑๔.๓๐น.ทุกวัน) ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน,สาธิตงานศิลปหัถกรรมไทย,งานศิลปะประยุกต์,การแพทย์แผนโบราณ,นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ,งานภูมิปัญญาท้องถิ่น,การจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ,อาหารและขนมไทย,การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง,การแสดงคอนเสิร์ตสงกรานต์,การแสดงดนตรีไทย,สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยนายยุทธ โตอดิเทพย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการทุกปี ปีนี้ขอความร่วมมือมิตรรักนักลอน เขียนดอกสร้อย สักวา "เทศกาลสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย" ไม่จำกัดจำนวนบท ผลงานของท่านจะนำไปอ่าน,ขับร้องประกอบดนตรีไทยตลอดงาน

ซึ่งกิจนั้นมีสมาชิกสมาคมฯ คือ นายกฯ ยุทธ และอุปนายกฯ ทองแถม และนายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต ยังสมาชิกแวะเวียนไปเยี่ยมเช่น อโศก ศรีวิชัย, ภาสกร วิเวกวรรณ, นนทวรรณ บุญวงษ์


14 เมษายน 2550 ณ กุฎิสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม

 


พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ