ReadyPlanet.com
dot dot
76 เล่ม สำหรับปีนี้ที่ส่งชีไรต์

 

1 เก็บความเศร้าไว้ให้พ้นมือเด็กเด็ก ศิริวร แก้วกาญจน์ แสงเงาสำนักพิมพ์
2 เพลงวณิพก เทพย์ สิทธานี สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
3 เมืองแดดเปียก ชัยสิงห์ ณ นคร สำนักพิมพ์นครคำ
4 เรามีเวลาที่เท่ากัน ภูวดล ภูภัทรโยธิน สำนักพิมพ์ฆ้อง
5 เสียงเงียบ บุญเหลือ ใจมโน บุญเหลือ ใจมโน
6 เสียงเพรียกของผู้ใด วัฒนา ธรรมกูร สำนักพิมพ์สาระบาน
7 เสียงครวญจากเพศแม่ มนต์ระมิงค์ ไชยปราการ คมวจี แฮสุวรรณ
8 แบบควายควาย นายทิวา สำนักพิมพ์พาฝัน
9 แผ่นดิน คือ การแสวงหา เวลา คือ ความว่างเปล่า สมพงษ์ ทวี' วันอังคารสำนักพิมพ์
10 แผ่นดินเดือดคำกาพย์:ตำนานรักนิยาย ก้องภพ รื่นศิริ สำนักพิมพ์นัดพบ
11 แผ่นดินดอกไม้ วันรวี รุ่งแสง สำนักพิมพ์ไว้ลาย
12 แมงมุมมอง พรชัย แสนยะมูล สำนักพิมพ์ไม้ยมก
13 แรงเสียดทานในรูปทรงกลม ชูเกียรติ สุทิน นกเช้าสำนักพิมพ์
14 แรมเรือน กัมปนาท แสงทอง นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
15 แห่งห้วงฤทัยสมัย ปณิธาน รอดเหตุภัย นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
16 โคลงนิราศแม่เมาะ ก้องภพ รื่นศิริ สำนักพิมพ์นัดพบ
17 โลกในดวงตาข้าพเจ้า มนตรี ศรียงค์ สำนำพิมพ์สามัญชน
18 โลกาพิบัติ ชัยกร หาญไฟฟ้า สำนักพิมพ์สิบล้าน
19 โอ อัมพวา ชุมพล อักพันธานนท์ สำนักพิมพ์ไปทำไม
20 โอบกอด จันทรา เรืองรอง รุ่งรัศมี แพรวสำนักพิมพ์
21 ใกล้กาลนาน อุเทน มหามิตร
22 ใจกรุง ปณิธาน รอดเหตุภัย นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
23 ในขณะใครเฝ้าหวังบางถ้อยคำ กังวาลไพร นามฯ
24 ในสวนเทศกาล วรภ วรภา สำนักพิมพ์บ้านบ้าน
25 ไฟฝันกลางสายฝน จักษณ์ จันทร สำนักพิมพ์อิงค์ อินคอร์โพเร็ท
26 กรุงเทพกำศรวล โชติช่วง นาดอน สำนักพิมพ์ใบบัว
27 กล่อมขอบแคว้น ก่อพงษ์ พงษพรชาญวิชช์ สำนักพิมพ์วิวรรธน์
28 กลับมารับขวัญวันใหม่ กอนกูย บางทุ่งสำนักพิมพ์
29 กว่าจะข้ามขุนเขา(ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน) ธมกร(ศิวกานท์ ปทุมสูติ) ศุนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม
30 ก้อนดิน ก้อนหิน มวลเมฆ และดวงดาว ประชาคม ลุนาชัย สำนักพิมพ์มติชน
31 ขอเป็นกวี สุพัฒน์ คำย้าว สำนักพิมพ์ ใต้แผ่นดินศยาม
32 คลื่นไหวจันทร์ จเรวัฒน์ เจริญรูป สำนักพิมพ์ชวาลา
33 ความทรงจำที่จำไม่ได้ สัญญา พานิชยเวช บางทุ่งสำนักพิมพ์
34 ความสุขภายใน ชิตะวา  ถ้วยชาสำนักพิมพ์
35 คำร้องขอของแผ่นดิน เชาว์ศิลป์ จินดาละออง สำนักพิมพ์วสีครีเอชั่น
36 ดินแดนลม คำ พอวา สำนักพิมพ์สานใจคนรักป่า
37 ทะเลจันทร์ บรรณกร กลั่นขจร สำนักพิมพ์ปลายฟ้าสาละวิน
38 ที่ที่เรายืนอยู่ อังคาร จันทาทิพย์ shine publishing
39 นกสันติภาพ ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร สำนักพิมพ์คนเมือง
40 นิราศคาสเคด ประยูร เวชปาน(ดร.) ป.ว.ป. ประยูร เวชปาน(ดร.)
41 นิราศจักรวาล ชัยพร ศรีโบราณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
42 บทกวีแห่งรักแท้ ก้องภพ รื่นศิริ สำนักพิมพ์นัดพบ
43 บทกวีของนักเขียนล้มเหลวและมนุษย์มนา ไชยา วรรณศรี บางทุ่งสำนักพิมพ์
44 บนผืนแผ่นดินเกิด วรวุฒิ ภักดีบุรุษ สำนักพิมพ์เรืองอรุณ
45 บนหมอนรองรางรถไฟฟ้า เชษฐภัทร วิสัยจร นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
46 ปลายทางของเขาทั้งหลาย กฤช เหลือลมัย แพรวสำนักพิมพ์
47 ปีกหนุ่มสาว กฤษณพล ศรีบูรพา สำนักพิมพ์ใบบัว
48 ผลส้มสีน้ำเงิน ทิวฟ้า ทัดตะวัน สำนักพิมพ์ปัณฑา
49 ผีเสื้อปีกเสี้ยว สมใจ สมคิด นกเช้าสำนักพิมพ์
50 ภาพของฉัน ฝันของเธอ ชุมพล อักพันธานนท์ สำนักพิมพ์ไปทำไม
51 ภาพของฉัน ฝันของเธอ (สมุดบันทึก) ชุมพล อักพันธานนท์ สำนักพิมพ์ไปทำไม
52 ภู แคว แพ ชีวิต ประมวล ดาระดาษ สำนักพิมพ์โลก
53 มาหาวิทยาอะไร เมธา มาสขาว
54 มือใดดูแลแม่โพสพ เดือนแรม ประกายเรือง สำนักพิมพ์แม่โพสพ
55 รอยนฤมิต อชันตะ สำนักพิมพ์สิริมงคลคำ
56 มนต์ระมิงค์ ไชยปราการ คมวจี แฮสุวรรณ
57 รุ่งฟ้าสากล-เกรียงไกร หัวบุญศาล,
58 ฤดูมรสุมบนสรวงสวรรค์ อุเทน มหามิตร
59 ลงเรือมาเมื่อวาน ศิริวร แก้วกาญจน์ สำนำพิมพ์ผจญภัย
60 ลูกของแม่ไม่มีสัญชาติ พิทักษ์ ใจบุญ หนังสือใต้ดิน
61 ว่าง ธรรม ทัพบูรพา สำนักพิมพ์ปัณฑา
62 วิถีกามราค (วิ-ถี-กาม-มะ-ราก) เขมรัฐ ราศีเมษ บริษัทเคล็ดไทยจำกัด
63 วิหารใบไม้ วิสุทธิ์ ขาวเนียม นกเช้าสำนักพิมพ์
64 สงครามศักดิ์สิทธิ์ เชษฐภัทร วิสัยจร นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
65 สวัสดีชีวิตใหม่ ชิตะวา ทิชา สำนักพิมพ์
66 สอดสร้อยมาลาแปลง-ชะนีร่ายไม้ ก่องแก้ว กวีวรรณ สำนักพิมพ์สาลศานต
67 สายลมแห่งฤดูกาล ไอยรา เอราวัณ สำนักพิมพ์ที.เอมีเดีย
68 สุภาษิตสอนชาย ประพิณ มรรคาประไพ สำนักพิมพ์บุญกวี,กัลป์ ไชยมรรคา
69 สุริยการ ชูชาติ ชุ่มสนิท สำนักพิมพ์ช.คชา
70 หมู่บ้านในแสงเงา โกสินทร์ ขาวงาม เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
71 หยดหนึ่งในหยาดน้ำ วันเนาว์ ยูเด็น สำนักพิมพ์มติชน
72 หลบเวลา ตุล ไวฑูรเกียรติ สำนักพิมพ์ a book
73 อธิบายฝันของชาย/หญิงคู่นั้นใช่ฉันคนนี้ ขอ..พึ่งเขียน และน้องนุช สุดท้อง
74 อาผู้หญิงทั้งสาม รมณา โรชา สำนักพิมพ์ใบไม้ผลิ
75 อาศิรวาท บรมมหาราชสดุดี รพินทร์ พันธุโรทัย สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
76 อิตถีหทัย เพ็ญ ภัคตะ สำนักพิมพ์รูปจันทร์


รักใครชอบงานใครเชียร์กันเองแล้วกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวบ้านไพร :: วันที่ลงประกาศ 21-04-2007 00:49:32
ข่าวสารประชาสัมพัธ์

เชิญส่งผลงานประกวด “อมตะ อาร์ต อวอร์ด” ครั้งที่6
เชิญส่งผลงานประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2558
กิจกรรม จากมองโกเลียอัลไต สู่ไทยเจ้าพระยา
อสรพิษ – แดนอรัญ แสงทอง – รางวัลซีไรต์ 2557
ผลการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
เวทีกลอนเดือนสิบ ๒๕๕๗
ชวนประกวดเรื่องสั้นกับ สสส.
ผลรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11, 2557
ประกาศรางวัล รพีพร 13 ก.ค. 2557
เชิญร่วมสงกรานต์นักกลอน และ ๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์
จัดงาน "๗๕ ปี นิภา ท่าพระจันทร์"
ขอเชิญร่วมการบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ผลการตัดสิน รางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญส่งบทกลอนไปร่วมสนุกในรายการ "ประกายดาว"
คอนเสิร์ตเพลงดังหนังไทย ครูสุรินทร์ ภาคศิริ
"หัวใจห้องที่ห้า" รางวัลซีไรต์ 2556
ร่วมแสดงมุทิตาจิต สู่ 80 ปี สุเทพ วงศ์กำแหง
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
ประชันกลอนสดกลอนกระดาษ “การเมืองและการเลือกตั้ง” ครั้งที่ ๒
7 เล่มสุดท้าย ซีไรต์ 2556
เยาวชนอายุระหว่าง 8-18 ปี เชิญส่งภาพประกวดวันแม่
Young Thai Artist Award 2013
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงครั้งที่ 3
งานประชันกลอนสด ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”
เชิญร่วมกิจกรรม “ค่ายกวีน้อยเมืองนคร” 20-21 ก.ค. 56
พิธีมอบรางวัลสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2556
โครงการอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่น ๒๒ (นิราศภูเขาทอง)
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 25 (2556) ธีรภาพ โลหิตกุล
ประสพโชค เย็นแข นักกลอนอาวุโส นักเขียนรางวัลนราธิป เสียชีวิต
ประกวดพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประจำปี ๒๕๕๖
5 พฤษภาคม วันนักเขียน
วันนักแปลและล่าม ครั้งที่ 7
ร่องรอยกาลเวลา : ลาว เพื่อนบ้านอาเซียน วัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง
รายชื่อกวีนิพนธ์และรายชื่อกรรมการซีไรต์ 2556
เปิดตัวหนังสือตำนานครูเพลง เพลงไทยสากล ลูกกรุง (30 มีนาคม 56)
รางวัลศรีบูรพา ปี 2556
นำชมศิลปะเขมร 7 วัน 12-18 เมษายน 2556
รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2556 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล่องเรือเพลง และสังสรรค์รวมพลคนมีนา ประจำปี 2556
ลาว คำหอม และ พนมเทียน รับรางวัลอมตะครั้งที่ 6
สัมมนา ปันหยีอิเหนา ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๖
พิธีมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ครั้งที่ ๖
งานมอบรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นและฟังสักวา
“ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 12
เชิญประกวด “กวีนิพนธ์” และ “นักเขียนรุ่นเยาว์ กวีพนธ์” เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
รางวัลนักเขียนอมตะประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555
เชิญร่วมประกวด “กวีนิพนธ์” รางวัลซีไรต์ 2556
การประกวดรางวัลพระยาอนุมานราชธน
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ประจำปี 2555
ประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๕
ประชุมวิชาการ 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
สมาคมนักกลอนเชิญชวนแข่งขันกลอนสดประจำปี ๒๕๕๕
นายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
ผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด 2555
นวนิยาย "คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง คว้าซีไรต์ปี 2555
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
ภาพงานรับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2555
การคัดเลือกกวีรางวัลสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่าน
รายการศิลป์สโมสร - รางวัลสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2555
จัดงานเปิดตัวหนังสือชุดบทกวีคำเมือง
โครงการเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระ(เกิน)เก้าวัด กับนายกสมาคมนักกลอน
โครงการแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕
ร่องรอยกาลเวลา : สุรินทร์
ร่อยรอยกาลเวลา : ตรัง
งานมหกรรมทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
สงกรานต์นักกลอน" วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
สัมมนา "จ้วง-ไท ศึกษา การค้นพบอักษรภาพของชนเผ่าไท"
เชิญชมหนังสือตัวอย่าง "ทางอีศาน" งานสัปดาห์หนังสือ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 2555
รางวัล "ศรีบูรพา" ประจำปี 2555
ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๕
รวมพล คนมีนา" โดยพร้อมเพรียงกัน
กำหนดการชุมนุมเสวนา 72 ปี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
เสวนากวี ม.แม่โจ้ ๔ ธ.ค
โครงการ สานสายสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2
เชิดชูปูชนียบุคคลและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กระทรวงวัฒนธรรม
“รักสร้างสรรค์สยาม” โดยกลุ่มสห+ภาพ
ขอเชิญร่วมเปิดตัวนิตยสาร "อีศาน" และหนังสือ "บทนำชีวิต"
ประกาศผลรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๔
ประกวดเรียงความ เรื่องสั้น บทกวี รางวัลธรรมวรรณศิลป์
ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ ๘ (ประจำปี ๒๕๕๔)
ขอเชิญร่วมแข่งสักวากลอนสด
โครงการกล้าวรรณกรรม ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
เสวนา ๒๕ ปีสำนักพิมพ์แม่คำผาง
เปิดรับ “ศิษย์เก่า” รางวัลพานแว่นฟ้า
กาดผญาครั้งที่ ๕ ทัวร์วัฒนธรรมรถรางไหว้พระ ๙ วัด
Young Thai Artist Award 2011
นิทรรศการจัดแสดงผลงานของท่านสุนทรภู่ แนวร่วมสมัย
โครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 8 เข้าอบรมฟรี
กิจกรรม คุณ...จะเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหน?
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดประกายความคิด
งานประกาศผลรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒
วิจารณ์วรรณกรรม ชั่วฟ้าดินสลายbulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ