ReadyPlanet.com
dot dot
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก

สักวาบอกบท ประกอบวงดนตรีไทย ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต
เรื่อง “พระมหาชนก ตอนเรือแตก”  โดย สถาบันสุนทรภู่
การจัดกิจกรรมภาคเวที งานสัปดาห์มาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา
ด้วยความร่วมมือสนับสนุนของ สถาบันสุนทรภู่ และมูลนิธิโลกสีฟ้า
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ อาคารลุมพินีสถาน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
 
{ เรื่องย่อ “พระมหาชนก ตอนเรือแตก” {
 
                จับความตอนที่ : พระมหาชนก และพระมารดา ทรงพำนักอยู่ที่นครจัมปากะ เนื่องจากพระมารดาหนีราชภัยจากมิถิลานคร มาตั้งแต่พระมหาชนกยังทรงอยู่ในพระครรภ์ 
                เมื่อ พระมหาชนก เจริญพระชันษา ๑๖ ชันษา ได้กราบทูลลาพระมารดาเพื่อเดินทางไปสุวรรณภูมิ และไปที่มิถิลานคร เพื่อทวงราชสมบัติที่ถูกพระเจ้าอาแย่งชิงไปจากพระราชบิดาคืน 
                พระมหาชนก เสด็จไปในเรือสินค้า พร้อมพ่อค้าวาณิช ๗๐๐ คน เดินทางได้ ๗๐๐ โยชน์ ใช้เวลาเดินทาง ๗ วัน เรือสินค้าก็ประสบมรสุม พายุ คลื่นยักษ์พัดกระหน่ำ ถล่มจนเรือแตก ฝูงเต่าและปลาร้ายต่างรุมทำร้ายลูกเรือ ส่วนใหญ่หมดแรงจมน้ำตายสิ้น มีเพียงพระมหาชนกเท่านั้นที่ยังรักษาพระองค์ไว้ได้
                พระมหาชนกทรงใช้ความเพียรว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร โดยมุ่งหน้าไปยังทิศที่ตั้งของมิถิลานคร โดยมีปูทะเลคอยหนุนช่วยไม่ให้พระมหาชนกจมน้ำ ต่อมานางมณีเมขลาเหาะมาประสบเหตุก็ทูลถามถึงสาเหตุ และช่วยอุ้มพระมหาชนกไปส่งยังมิถิลานคร ?
 
 
รายนามวิทยากร :
 
๑. พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ (แจกตัว/พระมารดา)
๒. นายชมพร  เพชรอนันต์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ (พระมหาชนก)
๓. นายทวีศักดิ์  สุธาอรรถ กรรมการ ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ (เกริ่นชาย/กัปตันเรือ)
๔. นายยุทธ  โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย (ไหว้ครู/เต่าบ้า-ปลาร้าย)
๕. นางอำไพพรรณ  น้อยหนูจัตุรัส รองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ (ปูทะเล/บทลา)
๖. นางรพีพรรณ   เพชรอนันต์กุล กรรมการสถาบันสุนทรภู่ (เกริ่นหญิง/มณีเมขลา)
สักวาบอกบท เรื่อง “พระมหาชนก ตอนเรือแตก”
 
ผู้ดำเนินรายการ :  พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 
                   วันนี้เล่น สักวา มหาชนก                            เราจึงยก พลทะลึ่ง มาครึ่งโหล
                สถาบัน สุนทรภู่ วันทูโก                                แล้วมาโผล่ หลบมุม สวนลุมพินี
                ประสาศิษย์ ที่ดี ต้องมีครู                              โลกรับรู้ เอกลักษณ์ เสริมศักดิ์ศรี
                เชิญคุณยุทธ ไหว้ครู ผู้ปรานี                          เพื่อเวที สักวา ค่าควรเมือง
 
๑. ไหว้ครู (ยุทธ โตอดิเทพย์) : (เพลงเชื้อสองชั้น)
                  สักวา น้อมไหว้ พระไตรรัตน์                        เจิดจรัส สัจธรรม คำสั่งสอน
                ทางดับทุกข์ สุขสันต์ ทุกขั้นตอน                     แม้โลกร้อน ก็ร่มเย็น เป็นสุขใจ
                ไหว้พระองค์ พงศ์กษัตริย์ ร่มฉัตรแก้ว              รำลึกแล้ว พระคุณครู ผู้ควรไหว้
                สักวา วันนี้ จงมีชัย                                       ขออย่าให้ ใครร้องยี้ ขี้เหร่เอย
 
                   จะเล่นกัน ดีไหม หรือไม่เล่น                        เปิดบทเด่น “เกริ่นชาย” ไปตามเรื่อง
                ทวีศักดิ์ สุธาอรรถ อย่าขัดเคือง                       เชิญหนุนเนื่อง เกริ่นชาย อย่าได้ท้อ
 
๒. เกริ่นชาย (ทวีศักดิ์ สุธาอรรถ)
                   สักวา วันมาฆะ พระอรหันต์                          มาชุมนุม พร้อมเพรียงกัน พันสองกว่า
                โดยมิได้ นัดหมายกัน วันเวลา                         เฝ้าพระศาสดา นมัสการ
                วันนี้พบ สาวหน้าใส เลยวัยใส                          เปรียบดอกไม้ คือเอื้องคำ ชื่นฉ่ำหวาน
                สามอนงค์ คงความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ                      เชิญแม่บานบุรีซ้อน โต้กลอนเอย
 
                   จากเกริ่นชาย ชวนเชิญ ให้ “เกริ่นหญิง”           เชิญตัวจริง รพีพรรณ มาขันต่อ
                เล่น-ไม่เล่น รัก-ไม่รัก ไม่ดักคอ                        เอาแต่พอ งามจริต อย่าผิดเพี้ยน
 
๓. เกริ่นหญิง (รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล)
                   สักวา มาสวนลุม พบหนุ่มหล่อ                       ใช้ตัวย่อ คมช. รึ คตส.
                นปก.  พปช. รึ ปชป.                                      รึจะแก๊ง ตชด. พอทำใจ
                แต่อย่าเป็น คนว่ายาก ลำบากพูด                      ต้องพิสูจน์ ชื่อยาวพอ จะย่อไหม
                เชิญสาวเล่น สักวา เสี่ยงมาลัย                          จึงตอบไป แบบเท่เท่ โอเคเอย
 
 
๔. แจกบท (พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์)
                        สักวา แจกบท กำหนดยก                        มหาชนก ให้ชมพร ไปนอนเขียน
                อุษณีย์ พระมารดา หน้ายังเนียน                        มือชั้นเซียน ทวีศักดิ์ รับ บทกัปตัน
                ปูทะเล อำไพพรรณ เล่นมันหยด                        ยุทธ รับบท เต่าบ้า ปลาร้ายนั่น
                มณีเมขลา ต้องคนนี้ รพีพรรณ                          สักวามัน กว่าแห้ว พร้อมแล้วเอย
 
                   เริ่มเรื่องที่ มหาชนก ไม่ตกยุค                        นึกสนุก อยากไป ไกลจากถิ่น
                เข้าไปกราบ มารดา น้ำตาริน                             เชิญดีดดิ้น กลอนคม เถิดชมพร
 
๕. มหาชนก (ชมพร เพชรอนันต์กุล)  : (เพลงนกจาก) 
                   สักวา มหาชนก อกหมองไหม้                        เคยอยู่ใต้ ร่มเงา เขายายเที่ยง
                เมื่อต้นประชาธิปไตย เกิดใบเลี้ยง                      ฟ้าผ่าเปรี้ยง ชมพู่สู่ ไทยคู่ฟ้า
                กราบลาแม่ ทูนหัว ทัวร์อังกฤษ                          เยี่ยมญาติมิตร สมานฉันท์ กันทั่วหน้า
                หวยบนดิน ก็จะฟื้น คืนกลับมา                           เปิดสภา ชิมไป บ่นไปเอย
 
                   ทางฝ่าย พระมารดา ผู้อาภัพ                          ใจหายวับ ลูกจะไป ให้ทอดถอน
                จะทักท้วง อย่างไร ในขั้นตอน                           ขอเว้าวอนน อุษณีย์ กล่าวภิเปรย
 
๖. พระมารดา (พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์) : (เพลงขวัญอ่อน)
                   สักวา ฟังความ พ่องามขำ                              ถ้วนทุกคำ แม่ห่วงนัก ลูกรักเอ๋ย
                เจ้าฝังแค้น เช่นนี้ ไม่ดีเลย                                 ความจริงเผย จะรู้ชัด สมบัติใคร
                มิถิลานคร คนค่อนชาติ                                     เหมือนเขลาขลาด จึงหมู่โจร ปล้นเอาได้
                ลำพังลูก ฤๅจะสู้ กู้พ้นภัย                                   จงพอใจ อยู่พอเพียง อย่าเสี่ยงเอย
 
                   มหาชนก ผู้เลิศล้ำ ฟังคำแม่                             จะกล่าวแก้ อย่างไร ยังไม่เผย
                ชมพร อย่าเพิ่งท้อ ว่าต่อเลย                               จงเอื้อนเอ่ย สักวา อย่าโวยวาย
 
๗. มหาชนก (ชมพร เพชรอนันต์กุล)
                   สักวา เด็กแว้น แสนดึงดื้อ                              ไม่เชื่อถือ ในวจี ที่แม่ขอ
                หวังซิ่งเรือ เมล์นรก หมวยยกล้อ                         ให้วิ่งห้อ ข้ามสมุทร ราวฉุดดึง
                สินค้าเกษตร สิบตัน สรรไปขาย                          แลกรถเก๋ง บรรทุกควาย ได้คันหนึ่ง
                ฝากชีวิต กับกัปตัน หวั่นคะนึง                             ยังเชื่อครึ่ง ไม่เชื่อครึ่ง ว่าถึงเอย
 
 
                   มาถึงบท กัปตันเรือ น่าเชื่อถือ                          หลังพระเอก หารือ สื่อความหมาย
                จะคุยโม้ โอ้อวด ออกลวดลาย                            ทวีศักดิ์ ยอดชาย ออกลายเด๊อ
 
๘. กัปตันเรือ (ทวีศักดิ์ สุธาอรรถ) : (เพลงเรือ)
                   สักวา กัปตันใหญ่ ไททานิก                           โผไม่พลิก ซิกแซ็ก พร้อมแจกแถม
                ทั้งเลขา รมช. ก็ขอแจม                                   ยังยิ้มแย้ม ที่ปรึกษา มาเป็นพรวน
                เชิญพ่อหนุ่ม ลงเรือนี้ ไม่มีล่ม                            เคยโต้ลม ฝนกระหน่ำ น้ำปั่นป่วน
                ถึงเรือเรา จะขี้เหร่ ไม่เซซวน                             ปล่อยพวกก๊วน รัฐบาลเงา เฉาตายเอย
 
                   บทเต่าบ้า ปลาร้าย กัดวายวอด                       เห็นเรือยอร์จ ออกลำ ทำหน้าเก้อ
                อยากจะกิน เนื้อคน จนบ้าเบลอ                         คุณยุทธเธอ จะคิดอ่าน ประการใด
 
๙. เต่าบ้าปลาร้า (ยุทธ โตอดิเทพย์)
                   สักวา จูมง หงจินเป่า                                    รับบทเต่า บทปลา บ้าร้ายเหลือ
                เห็นนาวา แล่นไกลไกล คล้ายสากกะเบือ             ดูเหมือนเรือ บรรทุกหุ่น วิ่งวุ่นไป
                ความโกรธแค้น ขุ่นเคือง ด้วยเรื่องเก่า                 พลังเต่า พลังปลา เตรียมปราศรัย
                ลงมติ ยุบพรรค พิทักษ์ไทย                             หวังจะให้ เรือล่ม จมน้ำเอย
 
                   จะกล่าวถึง ปูทะเล ว่ายเห่คลื่น                        อยู่น้ำตื้น เห็นท่า จะไม่ไหว
                ออกน้ำลึก เห็นเรือแล่น ผ่านแดนไป                   อำไพพรรณ ว่ายังไง ไหนบอกมา
 
๑๐. ปูทะเล (อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส) : (เพลงสังขารา)
                   สักวา ปูทะเล ระเหระหน                               รอดจากเป็น ปูหลน พ้นมาได้
                หลบพ้นการ เป็นปูดอง อย่างว่องไว                    หลังประชาธิปไตย เต็มใบซะที
                เห็นเรือไท หัวทู่ ชมพู่ม่าเหมี่ยว                         กำลังเลี้ยว ไปอังกฤษ ผิดวิถี
                เครื่องยนต์สั่น กัปตันชรา ท่าไม่ดี                      จึงปูผัด ผงกะหรี่ รี่ตามเอย
 
                   กัปตันเรือ แล่นเรือ มาเจ็ดวัน                         เกิดพายุ โรมรัน ขวัญผวา
                เรือจะแตก หรือไม่ ให้สงกา                              ทวีศักดิ์ รีบมา สาธยาย
 
๑๑. กัปตันเรือ (ทวีศักดิ์ สุธาอรรถ) : (เพลงทะเลบ้า)

            สักวา กัปตันใหญ่ ใจมุ่งมั่น  แล่นเรือมา ได้เจ็ดวัน นั่งฝันหวาน
      ใกล้จะถึง มิถิลา ไม่ช้านาน   ข้าวน้ำตาล เสื้อหญิงชาย คงขายดี
      ทันใดนั้น ทอร์นาโด โผล่ตรงหน้า เรือสินค้า เลยแตก แหลกคาที่
      กัปตันเรือ โลดถลา ลงวารี   ถูกเต่าบ้า ปลาอัปรีย์ รี่กัดเอย 

            หลังเรือแตก เต่าบ้า ปลาโหยหิว   ว่ายตัวปลิว เข้าไป ดังใจหมาย
      แต่จะทำ ฉันใด สัตว์ใจร้าย     เชิญจอมยุทธ ออกลาย ได้แล้วแก

๑๒. เต่าบ้าปลาร้าย (ยุทธ โตอดิเทพย์) : (เพลงฉับแกละ)

            สักวา เต่าบ้า กับปลาร้าย  มองดูคล้าย มือที่ มองไม่เห็น
      พอเรือแตก ผู้คน หล่นกระเด็น  กลายมาเป็น เหยื่อเรา ฝูงเต่าปลา
      จึงค่อยตอด กัดแทะ และเล็มไข่   ทั้งตับไต ไส้พุง มุ่งมองหา
      ฉีกเลือดเนื้อ กินสดสด รสโอชา  สุขอุรา กินไป บ่นไปเอย 

            มาถึงคิว พระเอกบ้าง ที่ยังอยู่  จะต่อสู้ จะถอดใจ หรือไรแน่
      หรือจะต้อง วายชนม์ ไร้คนแล  ชมพร หาทางแก้ สถานการณ์ 

๑๓. มหาชนก (ชมพร เพชรอนันต์กุล) : (เพลงแหล่)

            สักวา มหาชนก ถกผ้านุ่ง  กระโดดผลุง ขึ้นเสากระโดง โตงเตงห้อย
      เห็นเศษเนื้อ เสื้อลูกน้อง ฟ่องฟูลอย  น้ำเนตรย้อย นี่เราพา เขามาตาย
      ตั้งสติ ม้วนหน้า ห้ารอบครึ่ง   กระเด้งดึ๋ง หนีเต่าปลา พาใจหาย
      ฝ่าคลื่นลม โหมกระหน่ำ ซ้ำรอบกาย  หิวก็ว่าย จับปลาวาฬ ทานเล่นเอย 

            จะกล่าวฝ่าย ถึงปู ผู้ช่วยพระเอก  ปลีกวิเวก พบเหตุภัย ให้สงสาร
      มหาชนก เกือบจะจม สู้ซมซาน  เชิญอาจารย์ น้อยมา หาหนทาง 

๑๔. ปูทะเล (อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส) : (เพลงสาลิกาแก้ว) 

            สักวา บอดี้การ์ด กระดองเหลี่ยม  นั่งกินปู อัดเทียม จนอิ่มหนำ
      เห็นเรือล่ม คนตาย ไปทั้งลำ   เป็นเวรกรรม ตายหมู่ ดูน่ากลัว
      รอดอยู่คน อัยการ ท่านไม่ฟ้อง  ยังว่ายท่อง ฟองคลื่น คืนสลัว
      ถ้าไม่ช่วย พระเอกตาย ใจหมองมัว  รีบสอดตัว นำกระดอง รองบาทเอย 

            จะกล่าวฝ่าย นางมณี เมขลา  เฝ้ามหา สมุทรดู อยู่ห่างห่าง
      เห็นพระเอก ผลุบโผล่ อยู่รางราง  เอ้า..แม่นาง รพีพรรณ เสกสรรกลอน

๑๕. มณีเมขลา (รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล)

            สักวา สาวพริตตี้ มณีเมขลา    เล่นสงคราม นางฟ้า หาลำไพ่
      บินฮ่องกง ลงอังกฤษ แล้วติดใจ จ ะกลับไทย ยังมิกล้า กลัวขาประจำ
      เห็นคนว่าย ข้ามสมุทร หยุดไถ่ถาม  จะว่ายหา พระแสงงาม หรืองามขำ 
      วายอายู สวิมมิ่ง จ๊อกกิ้งจั๊มพ์   ว่ายตากแดด ตัวดำ ทำไมเอย 

            มหาชนก ฟังมณี เมขลา  จะตอบว่า อย่างไร ในอักษร
      อีตาชม จะเทศน์ใส่ หรือให้พร  โปรดสุนทร วาที เป็นศรีวง 

๑๖. มหาชนก (ชมพร เพชรอนันต์กุล) : (เพลงเขมรอกโคลง)

            สักวา มหาชนก ยกภาษิต  เขมรอังกฤษ ปนบาลี มณีเอ๋ย
      โยกัมมัง เวนตะไล บันไทสะเรย  กล่าวภิเปรย ให้เห็น เป็นสัจจัง
      ความเพียรเป็น คุณธรรม อันล้ำเลิศ  ใจประเสริฐ ร่มเย็น เป็นฟากฝั่ง
      หากงอมือ งอเท้า คนเขาชัง   เทศน์ให้ฟัง ยังไม่จบ สลบเอย 

            ได้ฟังคำ มหาชนก ท่านยกอ้าง  จิตจะว่าง ไปตาม ความประสงค์
      นางมณี เมขลา อย่าเพิ่งปลง  รพีพรรณ โปรดจง จบตรงนี้

๑๗. มณีเมขลา (รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล) : (เพลงลำสวด)

            สักวา มณีเมขลา เด็กป๋าเหลิม  เห็นคนเริ่ม แอ้งแม้ง หมดแรงว่าย
      เผลอเข้าฝั่ง ฮ่องกง คงเฉาตาย  จึงต่อสาย สุวรรณภูมิ อุ้มกลับไทย
      เลือกเล่นตอน เรือแตก แหวกนอกบท  หวังจะลด โลกร้อน นอนสุมไข้
      ถวายวัน มาฆะ ชำระใจ    วันนี้ใคร ขำนะคุณ ได้บุญเอย 

            เมื่อมีพบ รู้ดี ว่ามีพราก   สักวา ลาจาก ฝากเสริมศรี
      อวยพรให้ ทุกท่าน พลันโชคดี  น้อยคนดี กล่าวสักวา ลาจากเอย

๑๘. สักวาลาจาก (อำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส) : (เพลงเต่ากินผักบุ้ง)

            สักวา ลาไกล ใจจะขาด  ความหวังวาด วิไล ไทยสุขสม
      สภาสูง สภาล่าง ต่างเกลียวกลม  ไทยรื่นรมย์ ด้วยพระบารมี
      วันมาฆบูชา มาร่วมจิต   เชิญมวลมิตร น้อมนำ ทำหน้าที่
      พวกเราเหล่า ชราชน เป็นคนดี   ทุกนาที เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์เอย
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ