ReadyPlanet.com
dot dot
เปิดตัวหนังสือ “จดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล”

มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

 

กำหนดการเปิดตัวหนังสือ “จดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล”

วันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)

 

๑๔.๐๐ น.         -       ลงทะเบียน

-                               การแสดงดนตรีของสมาชิกชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ

-                               (ศร ศิลปบรรเลง) ควบคุมโดย  ชนก  สาคริก

 

๑๔.๓๐ น.         -      พิธีเปิดตัวหนังสือ “จดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล”

-          คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายบริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์   กล่าวรายงาน

-          คุญหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน

-          บันทึกภาพร่วมกันระหว่างมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ  มูลนิธิสยามกัลมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และคณะผู้เขียน

 

๑๔.๔๐ น.         -      ปาฐกถาพิเศษ  “หลักฐานเป็นพันๆ ปี ของ ดนตรีและนาฏศิลป์ สยามสุวรรณภูมิ ”

        โดย  สุจิตต์ วงษ์เทศ

 

๑๕.๔๐ น.         -      เสวนา  “กว่าจะเป็นจดหมายเหตุดนตรี ๕ รัชกาล” 

      โดย นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล  และ พันชนะ  วัฒนเสถียร

 

๑๖.๐๐ น.         -       การแสดง  “โหมโรง ๑๐๐ ปี อังกะลุงกรุงสยาม”  วงดนตรีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

                                ควบคุมโดย  สวิต  ทับทิมศรี

  

พิธีกรตลอดงาน              อานันท์ นาคคง และพันชนะ วัฒนเสถียร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ๔๗ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๑๕๐๙ โทรสาร

ตัวแทนประชาสัมพันธ์บริษัท คบคิด จำกัด  กุลยา ๐๘๑ ๕๕๘ ๖๐๘๓    ศุรัตตา ๐๘๖ ๙๘๘ ๘๐๑๑
หนังสือ

รวมหนังสือนายทิวา
อติภพ ภัทรเดชไพศาล
สามัคคีเภทพิจารณ์
โป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
สบายดี ฮักนะอุษาคเนย์
พงศาวดารพิภพ
รวมหนังสือของ อ.ทองแถม นาถจำนง (โชติช่วง นาดอน)
อ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
กลอนเกียรติยศ
เกี้ยมแขะมือกระบี่กวีเซน
ฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ
รวมหนังสือของ ธารธรรมโฆษณ์
หนังสือสุรินทร์สโมสร
กาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาว ผ่านชีวิตเจ้าสุพานุวง
รูปฉายลายชีพ รวมกวีนิพนธ์ โชคชัย บัณฑิต
รวมบทกวี “ในความไหวนิ่งงัน”
เขียนอารมณ์ โดย เคียงดิน
คือตัวตนของคนนี้ กวีนิพนธ์
คู่มือเรียนเขียนกลอน
เชิญนักอ่านร่วมเดินป่าท้าลมหนาว
เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เปิดตัวหนังสือ สำนักพิมพ์นาคร สำนักพิมพ์ openbooks
หนังสือ เพื่อนไพรในภูเขียว
รักในรอยศิลป์ ของ A.J. West
หนังสือออกใหม่ มูลนิธิโครงการตำรา
มูลนิธิโครงการตำรา
เปิดตัวหนังสือ “ฝูงมนุษย์” ของอาจารย์ช่วง มูลพินิจ
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ สภาพอีสาน
เปิดตัวนิตยสารสำหรับชาวพุทธ บอกบุญรายปักษ์bulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ