ReadyPlanet.com
dot dot
ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ

สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย, สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากลและ สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วันที่ 24 -26 มีนาคม 2551 พิมาย สุรินทร์ พนมรุ้ง ร่วมสมานฉันท์แบ่งปันความรู้
      มีนักเขียน กวี และสื่อมวลชนร่วมเดินทาง เช่น สุจิตต์ วงษ์เทศ, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  ศิลปินแห่งชาติ, ยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมฯ ประสิทธิ์ บุญวงษ์,ทองแถม นาถจำนง,โชคชัย บัณฑิต' อุปนายสมาคมฯ
นนทวรรณ บุญวงษ์,ประสิทธิ์ อทินวงศ์,มงคล เปลี่ยนบ้างช้าง,รักษ์ มนัญญา,ดุสิต คร่ำสุข ,ขุน รำยอง,สุขุมพจน์ คำสุขุม,นฤมิตร ประพันธ์,สนั่น ชูสกุล,ไชยา วรรณศรี,ไศล ภูลี้,เสงี่ยม พวงคำ,สุรศักดิ์ สืบสหการ,มหา สุรารินทร์ อ.ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ,อติภพ ภัทรเดชไพศาล,อ.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล,อ.ทรงยศ แววหงศ์,สามารถ จันทร์สูรย์,อานันท์ นาคงและคณะวงกอไผ่เฉพาะกิจ

ขอบคุณ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ,วัดบูรพาราม จังหวัดสุริทร์ และ สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพโดย กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ และ สุเมษย์ เมืองคำ

สายสัมพันธ์ สุวรรณภูมิ

๏ แผ่นดินต่าง ล้วนแต่ มีตำนาน                    อีสานสยาม จดจาร ถึงยุคหิน

ซากกระดูก ผุดพะเนิน เต็มแผ่นดิน               ลายผาแต้ม ปราสาทหิน วิวัฒนา ๚

๏ โขง ซี มูล นั่นแล สายเลือดหลัก                ไหลหล่อเลี้ยง ชักนำ คนมาหา

เป็นอู่ข่าว อู่น้ำ ค้ำถิ่นมา                                   ต่างภาษา ต่างเผ่า ดำรงพันธุ์ ๚

๏ ต่างโยกย้าย ย้อนรอย สวมทับที่                  ต่างจรลี  พบปะ ทะสังสันทน์

ต่างแลกเปลี่ยน ผสม กลมกลืนกัน                 ต่างสร้างสรรค์ อารยะ-ธรรมคลี่คลาย ๚

๏ อีสานสยาม หลายเผ่า สืบผสม                    บรรพบุรุษ เพาะบ่ม ความหลากหลาย

ไท ลาว ขแมร์ กวย จาม อีกมากมาย                เป็นชุมชน ตั้งขยาย กลายเป็นเมือง ๚

๏ ต่างรุ่งเรือง ต่างวาระ อาณาจักร                  ผู้นำชัก สงคราม ก่อเหตุเรื่อง

ต่างตีต้อน ครอบครอง พลเมือง                      ก่อขัดแย้ง ขัดเคือง ขยายแดน ๚

๏ เคยแลกเปลี่ยน แบ่งปัน สิ่งคุณค่า              หันมาทูล มูลค่า ชิงห่วงแหน

กู่ประวัติ ต่อสู้ ชูทดแทน                                   ย้ำรอยแค้น คับข้อง ไม่เลิกรา ๚

๏ สุวรรณภูมิ สายสัมพันธ์ ฉันญาติมิตร        ควรลิขิต สรรค์สร้าง ให้หรรษา

วัฒนธรรม ร่วมสาย ความเป็นมา                    พาพี่น้อง ยาตรา กันต่อไป ๚

โดย: ไศล ภูลี้

*อ่านในงานกิจกรรม “ร่องรอยของเวลา : เครือญาติ ชาติพันธุ์ สุวรรณภูมิ”
อังคาร ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑  ณ ศาลาวัดบูรพาราม อารามหลวง เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย, สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล, สโมสรนักเขียนภาคอีสาน


วันเริ่มเดินทางจากหน้ากระทรวงวัฒนธรรมโดยรถบัส 1คัน มีวิทยากร 3ท่านผลัดเปลี่ยนกันให้ความรู้ไปตลอดทาง ระหว่างอยู่บนรถทั้ง 3วัน คือ อ.ทรงยศ แววหงศ์, อ.ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, อ.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
    

    

แวะทอดผ้าป่าหนังสือ วัดป่าสาลวัน
    

    

สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรยายเสวนาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองพิมายที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดียุคกรุงธนบุรี เรื่องท้าว ปาจิตต์ ต้นแบบฉันทลักษณ์กลอนสุนทรภู่ ฯลฯ อ่านบทกวีโดยศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  โชติช่วง นาดอน,ไพศาล เปลี่ยนบ้างช้าง,รักษ์ มนัญญา,ดุสิต คร่ำสุข และอโศก ศรีวิชัย : พิธีกรโดย รักษ์ มนัญญา
    

    

    

    

    

คณะครูโรงเรียนสระโบราณ จัดงานเลี้ยงต้อนรับกลุ่มกิจกรรมร่องรอยของเวลา
    

เริ่มกิจกรรมวันใหม่ที่วัดบูรพาราม สุรินทร์ อ.สุจิตต์ วงเทศน์บรรยายเสวนา นักเขียนกวี อ่านบทกวี วงกอไผ่บรรเลงเพลง
    

    

    

    

    

    

    

แวะชมโบราณสถานก่อนกลับ รวมทั้ง ปราสาทเขาพนมรุ้ง ก่อนยังไม่ถูกมือมืดทำลาย โดยมี วิทยากรทั้ง 3ท่าน อ.ทรงยศ แววหงศ์, อ.ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, อ.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ผลัดกันให้ความรู้เรื่องความเป็นมา ศิลปะในการก่อสร้าง
    

    

    

    

    

    

    
กิจกรรม

รวมภาพประกวดกลอนสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ยุวกวีศรีศิลป์ ปีที่ ๒๓
สวดพระอภิธรรมศพ ประสพโชค เย็นแข
ล่องเรือเพลง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ภาพวันประชุมใหญ่สมาคมนักกลอนฯ 2555
ภาพข่าวประชุมใหญ่สมาคมนักกลอน และวันนักกลอน
สงกรานต์นักกลอนประจำปี ๒๕๕๔
การประกวดคำขวัญบ้านเกาะ
Asean Youth 1:เยาวชนอาเซียนครั้งที่ 1
ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๑๐
ร่องรอยกาลเวลา 450 ปีเวียงจัน: หนองคาย-เวียงจันท์
พบปะกับกวี ทองแถม นาถจำนง และเพื่อน
ประชุมใหญ่ประจำปีและวันนักกลอน ๒๕๕๓
สบายดีเวียงจันท์ 450 ปี กับ ครูกวีน้อยเมืองนครฯสัญจร
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: นครปฐม
ภาพกิจกรรมร่องรอยกาลเวลา: พัทลุง
ประชันสักวา-กลอนสด ม.ปลาย ราชภัฏมหาสารคาม
ค่ายนักเขียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
โครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๙
ตลาดวิชา ร่องรอยกาลเวลา: โขง
ภาพกิจกรรมสัมพันธ์ไทย-จีน(จ้วง) เครือญาติชาติภาษา
งานรับมอบรูปปั้นเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
รักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ดนตรี กวี ศิลป์ สัญจร ๒๕๕๓
ภาพการประชุมใหญ่ และงานวันนักกลอน ๒๕๕๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๓
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘ ตอนที่ ๒
กิจกรรมอบรมยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ ๑๘
กิจกรรมร่องรอยของเวลา
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๘
บันทึกวันนักกลอน ๒๕๕๑
ค่ายตะพานหิน
ผลการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง
สักวากลอนสดเรื่อง กากี ตอน ถูกลอยแพ
เงาสะท้อน:ปิยะพันธุ์ จำปาสุต
ค่ายภาษาไทยรักการอ่าน เขาทับคล้อ
ค่ายเยาวชนนครปฐม
78 ฝน "ดาเรศ" ลุงประสิทธิ์ โรหิจเสถียร
90 ปี เสนีย์ เสาวพงศ์
ภาพเล่าเรื่องกิจกรรม
กิจกรรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 17 นิราศภูเขาทอง
สงกรานต์นักกลอน-สงกรานต์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
งานเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ “พระเมรุ” แรกมียุคกรุงศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครู-ครอบครู ช่างสิปป์หมู่,
สักวาบอกบท พระมหาชนก ตอนเรือแตก
สยามประเทศไทย ของ พล นิกร กิมหงวน
รวมภาพค่ายเมืองเลย ๑๒-๑๓ ม.ค.๒๕๕๐
รวมภาพงานวันนักกลอน ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
รายงานกิจกรรมการแข่งขันประชันกลอนสด
จัดทำหนังสือนวมินทราศิรวาท
ผลการแข่งขันแซววาทีกลอนสด ๔ ภาค
ผลแข่งขันกลอนสดภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 4
ประมวลภาพข่าวสมาคมนักกลอนฯประชุมสัญจร
ตลาดนัดวิชา เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลโต้วาทีนักเรียนมัธยมงานมหกรรมประชาธิปไตย
ค่ายบ้านหมี่
ภาพงานการอบรม ยุวกวีศรีศิลป์ รุ่นที่ 16
ภาพประชุมสัญจร 22 เม.ย.
บรรยากาศงานสงกรานต์นักกลอน
อยุธยาศึกษา ตลาดวิชา
งานวันเกิด พี่เนาวรัตน์
ภาพงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้ง ที่ ๖ article
รูปงานศพพ่อของ ผศ.ศิวากานท์ article
กิจกรรมออกค่ายตะพานหิน article
เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย articlebulletผลร้อยกรองออนไลน์ 2558
dot
ประกวดร้อยกรองออนไลน์ครั้งที่ 7
dot
bulletข้อมูลการประกวดครั้งที่ 7, 2557
bulletผังร้อยกรอง
bulletอ่านโคลงประกวด 2557
bulletอ่านกลอนประกวด 2557
bulletอ่านกาพย์ยานีประกวด 2557
bulletผลการประกวดร้อยกรอง ปี 2557
dot
ข่าวสาร ข้อมูลสมาคม
dot
bulletกรรมการสมาคมสมัยที่ ๑๕-๑๖
bulletนายกสมาคมสมัยที่ ๑๗
bulletติดต่อนายกสมาคมนักกลอน
bulletติดต่อฝ่ายดูแลส่วนต่างๆ
bulletสมัครสมาชิกสมาคมนักกลอน
bulletนักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๓
dot
หัวข้อน่าสนใจ
dot
bulletรวมลิ้งค์เว็บไซต์น่าสนใจ
bulletส่งบทสักวา น.ส.พ. สยามรัฐ
bulletวารสารวิทยาจารย์ รับต้นฉบับ
bulletส่งข้อเขียนครูในดวงใจ
dot
แนะนำหนังสือ
dot
bulletหน้ารวมหนังสือ
bulletคู่มือเรียนเขียนกลอน
bulletกาสรคำฉันท์ - สมคิด สิงสง
bulletหนังสือสุรินทร์สโมสร
bulletฝากโลกนี้ไว้ในหัวใจเธอ - กอนกูย
bulletเลือน - อติภพ
bulletธาร ธรรมโฆษณ์
bulletนายทิวา
bulletกลอนเกียรติยศ
bulletอ้อมกอดแห่งท้องทุ่ง
bulletทองแถม นาถจำนง
bulletพงศาวดารพิภพ
bulletโป๊ยเซียน คะนองฤทธิ์
dot
โครงการประกวดต่างๆ
dot
bulletนายอินทร์อะวอร์ด ๒๕๕๖
bulletประกวดรางวัลซีไรท์ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๖
bulletรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ๒๕๕๖
dot
ผลตัดสินรางวัลต่างๆ
dot
bulletรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletผลรางวัลซีไรต์ ๒๕๕๗
bulletผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ๒๕๕๗
bulletผลรางวัลแว่นแก้ว ๗ (๒๕๕๓)
bulletผลกลอนวิถีคนกับควาย
bulletผลร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”
bulletรางวัลนราธิป ๒๕๕๓
bulletนักเขียนอมตะ คนที่ ๖ (๒๕๕๕)
bulletนักเขียนรางวัลศรีบูรพา ๒๕๕๖
bulletศิลปินมรดกอีสาน ๒๕๕๔
bulletผลรางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๕
bulletผลรางวัลรามคำแหง ๒๕๕๖
bulletศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๕
bulletผลประกวดหนังสือ ชีวิตใหม่ 2
dot
ข่าวคราวของลมหายใจ
dot
dot
Weblink
dot
bulletอ่านกลอนประกวด 2556

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาภาษาไทย มศว
เว็บรวมกระทู้ อาศรมชาวโคลง ใน pantip.com
หนังสืออีศาน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๒๓๔๗๕๔ อีเมล์ tongtham.n@hotmail.com

สำนักพิมพ์แม่โพสพ